Khí Áp Là Gì? Dụng Cụ Đo Khí Áp Là Gì Đơn Vị Đo – Sửa Chữa Tủ Lạnh Chuyên Sâu Tại Hà Nội

Bạn đang xem :

1. Khí áp, các đài khí áp trên Trái Đất Câu hỏi: Khí áp là gì?Khí áp là sức ép của khí quyển trên bề mặt Trái Đất.Câu hỏi: Người ta dùng dụng cụ gì để đo khí áp?Người ta đo khí áp bằng một dụng cụ gọi là khí áp kế.Khí áp trung bình chuẩn ở ngang mặt biển bàng trọng lượng của 1 cột thủy ngân có tiết diện 1cm2 và cao 760mm.Câu hỏi: Trên bề mặt Trái Đất, khí áp phân bố như thế nào?Trên bề mặt Trái Đất, khí áp được phân bố thành các đai khí áp cao và thấp, từ xích đạo đến Cực.Câu hỏi: Quan sát hình 50 và cho biết:+ Các đai khí áp thấp (T) nằm ở những vĩ độ nào?+ Các đai khí áp cao (C) nằm ở những vĩ độ nào?*2. Gió và các hoàn lưu khí quyểnCâu hỏi: Gió là gì? Nguyên nhân sinh ra gió?Gió là sự chuyển động của không khí từ nơi có khí áp cao về nơi có khí áp thấp.Sự chênh lệch áp suất không khí của khí áp và khí áp thấp giữa hai vùng là nguyên nhân hình thành gió.Độ chênh lệch áp suất không khí giữa hai vùng càng lớn thì gió càng mạnh. Áp suất không khí giữa hai vùng bằng nhau sẽ không có gió.Câu hỏi: Thế nào gọi là hoàn lưu khí quyển?Sự chuyển động của không khí giữa các đai khí áp cao và các đai khí áp thấp tạo thành hệ thống gió thổi vòng tròn gọi là hoàn lưu khí quyển.

Xem thêm:

Câu hỏi: Quan sát hình 51, cho biết:+ Ở hai bên xích đạo, loại gió thổi theo một chiều quanh năm, từ khoảng cách vĩ độ 300 Bắc và Nam về xích đạo là gió gì?+ Cũng từ khoảng các vĩ độ 300 Bắc và Nam, loại gió thổi quanh năm lên khoảng các vĩ độ 600 Bắc và Nam là gió gì?
*

Ở hai bên xích đạo, gió thổi một chiều quanh năm từ khoảng các vĩ độ 300 Bắc và Nam về xích đạo gọi là gió Tín Phong.Từ khoảng các vĩ độ 300 Bắc và Nam gió thổi quanh năm lên khoảng các vĩ độ 600 Bắc và Nam là gió Tây ôn đới.Câu hỏi:+ Vì sao Tín Phong lại thổi từ khoảng vĩ độ từ 300 Bắc và Nam về xích đạo?+ Vì sao gió Tây ôn đới lại thổi từ khoảng các vĩ độ 300 Bắc và Nam lên khoảng các vĩ độ 600 Bắc và Nam?Do sự chênh lệch áp suất không khí (hay nhiệt độ) giữa đai áp cao và đai áp thấp xích đạo. Gió Tín Phong là loại gió thổi từ các đai áp cao về đai áp thấp xích đạo.Do sự chênh lệch áp suất không khí của đai áp cao chí tuyến vĩ độ 300 Bắc, Nam và đai áp thấp ở vĩ độ 600 Bắc, Nam. Gió Tây ôn đới là gió thổi thường xuyên từ đai áp cao chí tuyến (vĩ độ 300 Bắc và Nam) đến đai khí áp thấp ở vĩ độ 600 Bắc và Nam.CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMCâu 1: Trên bề mặt Trái Đất có bao nhiêu đai khí áp thấp:A. 1.B. 2.C. 3.D. 4.Câu 2: Các đai khí áp cao nằm ở vĩ độ:A. 300 vĩ Bắc.B. 300 vĩ Nam.C. Vùng Cực Bắc (900 Bắc) và Cực Nam (900 Nam).D. Cả A, B, C đều đúng.Câu 3: Ở hai bên xích đạo, gió thổi một chiều quanh năm từ vĩ độ 30 độ Bắc và Nam về xích đạo là gió?A. Gió Tây ôn đới.B. Gió Tín Phong.C. Gió mùa đông Bắc.D. Gió mùa đông Nam.Câu 4: Gió Tây ôn đới là gió thổi thường xuyên từ:A. Vĩ độ 300 Bắc, Nam lên khoảng vĩ độ 600 Bắc, Nam.B. Vĩ độ 600 Bắc, Nam lên khoảng vĩ độ 900 Bắc, Nam.C. Cả A và B đều đúng.D. Cả A và B đều sai.

Ở hai bên xích đạo, gió thổi một chiều quanh năm từ khoảng các vĩ độ 300 Bắc và Nam về xích đạo gọi là gió Tín Phong.Từ khoảng các vĩ độ 300 Bắc và Nam gió thổi quanh năm lên khoảng các vĩ độ 600 Bắc và Nam là gió Tây ôn đới.+ Vì sao Tín Phong lại thổi từ khoảng vĩ độ từ 300 Bắc và Nam về xích đạo?+ Vì sao gió Tây ôn đới lại thổi từ khoảng các vĩ độ 300 Bắc và Nam lên khoảng các vĩ độ 600 Bắc và Nam?Do sự chênh lệch áp suất không khí (hay nhiệt độ) giữa đai áp cao và đai áp thấp xích đạo. Gió Tín Phong là loại gió thổi từ các đai áp cao về đai áp thấp xích đạo.Do sự chênh lệch áp suất không khí của đai áp cao chí tuyến vĩ độ 300 Bắc, Nam và đai áp thấp ở vĩ độ 600 Bắc, Nam. Gió Tây ôn đới là gió thổi thường xuyên từ đai áp cao chí tuyến (vĩ độ 300 Bắc và Nam) đến đai khí áp thấp ở vĩ độ 600 Bắc và Nam.A. 1.B. 2.C. 3.D. 4.A. 300 vĩ Bắc.B. 300 vĩ Nam.C. Vùng Cực Bắc (900 Bắc) và Cực Nam (900 Nam).D. Cả A, B, C đều đúng.A. Gió Tây ôn đới.B. Gió Tín Phong.C. Gió mùa đông Bắc.D. Gió mùa đông Nam.A. Vĩ độ 300 Bắc, Nam lên khoảng vĩ độ 600 Bắc, Nam.B. Vĩ độ 600 Bắc, Nam lên khoảng vĩ độ 900 Bắc, Nam.C. Cả A và B đều đúng.D. Cả A và B đều sai.

Xem thêm :

Cầu 5: Ở miền Trung nước ta, vào mùa hè có gió khô nóng thổi vào, đó là gió:A. Gió Nam.B. Gió Đông Bắc.C. Gió Tây Nam.D. Cả 3 câu trên đều sai.

Bài 19 : Khí áp và gió trên Trái Đất – Khí áp, những đài khí áp trên Trái Đất – Gió và những hoàn lưu khí quyển – Câu hỏi trắc nghiệm – Đáp án. Bạn đang xem : Dụng cụ đo khí áp là gì Khí áp là sức ép của khí quyển trên mặt phẳng Trái Đất. Người ta đo khí áp bằng một dụng cụ gọi là khí áp kế. Khí áp trung bình chuẩn ở ngang mặt biển bàng khối lượng của 1 cột thủy ngân có tiết diện 1 cm2 và cao 760 mm. Trên mặt phẳng Trái Đất, khí áp được phân bổ thành những đai khí áp cao và thấp, từ xích đạo đến Cực. + Các đai khí áp thấp ( T ) nằm ở những vĩ độ nào ? + Các đai khí áp cao ( C ) nằm ở những vĩ độ nào ? Các đai khí áp thấp ( T ) nằm ở những vĩ độ : 00 ở Xích đạo và 60 độ vĩ Bắc và Nam. Các đai khí áp cao ( C ) nằm ở những vĩ độ : 30 độ vĩ tuyến Bắc, Nam và hai khu áp cao ở cực Bắc và cực Nam. Gió là sự hoạt động của không khí từ nơi có khí áp cao về nơi có khí áp thấp. Sự chênh lệch áp suất không khí của khí áp và khí áp thấp giữa hai vùng là nguyên do hình thành gió. Độ chênh lệch áp suất không khí giữa hai vùng càng lớn thì gió càng mạnh. Áp suất không khí giữa hai vùng bằng nhau sẽ không có gió. Sự hoạt động của không khí giữa những đai khí áp cao và những đai khí áp thấp tạo thành mạng lưới hệ thống gió thổi vòng tròn gọi là hoàn lưu khí quyển. Xem thêm : Biển Vũng Tàu Lúc Bình Minh Ở Vũng Tàu Ở Đâu, Review Vũng Tàu Ngắm Bình Minh + Ở hai bên xích đạo, loại gió thổi theo một chiều quanh năm, từ khoảng cách vĩ độ 300 Bắc và Nam về xích đạo là gió gì ? + Cũng từ khoảng chừng những vĩ độ 300 Bắc và Nam, loại gió thổi quanh năm lên khoảng chừng những vĩ độ 600 Bắc và Nam là gió gì ? Ở hai bên xích đạo, gió thổi một chiều quanh năm từ khoảng chừng những vĩ độ 300 Bắc và Nam về xích đạo gọi là gió Tín Phong. Từ khoảng chừng những vĩ độ 300 Bắc và Nam gió thổi quanh năm lên khoảng chừng những vĩ độ 600 Bắc và Nam là gió Tây ôn đới. + Vì sao Tín Phong lại thổi từ khoảng chừng vĩ độ từ 300 Bắc và Nam về xích đạo ? + Vì sao gió Tây ôn đới lại thổi từ khoảng chừng những vĩ độ 300 Bắc và Nam lên khoảng chừng những vĩ độ 600 Bắc và Nam ? Do sự chênh lệch áp suất không khí ( hay nhiệt độ ) giữa đai áp cao và đai áp thấp xích đạo. Gió Tín Phong là loại gió thổi từ những đai áp cao về đai áp thấp xích đạo. Do sự chênh lệch áp suất không khí của đai áp cao chí tuyến vĩ độ 300 Bắc, Nam và đai áp thấp ở vĩ độ 600 Bắc, Nam. Gió Tây ôn đới là gió thổi liên tục từ đai áp cao chí tuyến ( vĩ độ 300 Bắc và Nam ) đến đai khí áp thấp ở vĩ độ 600 Bắc và Nam. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. A. 300 vĩ Bắc. B. 300 vĩ Nam. C. Vùng Cực Bắc ( 900 Bắc ) và Cực Nam ( 900 Nam ). D. Cả A, B, C đều đúng. A. Gió Tây ôn đới. B. Gió Tín Phong. C. Gió mùa đông Bắc. D. Gió mùa đông Nam. A. Vĩ độ 300 Bắc, Nam lên khoảng chừng vĩ độ 600 Bắc, Nam. B. Vĩ độ 600 Bắc, Nam lên khoảng chừng vĩ độ 900 Bắc, Nam. C. Cả A và B đều đúng. D. Cả A và B đều sai. Xem thêm : Sinh Ra Là Một Bản Thể, Đừng Chết Như Một Bản Sao, Sinh Ra Là Một Bản Thể Đừng Chết Như Một Bản Sao A. Gió Nam. B. Gió Đông Bắc. C. Gió Tây Nam. D. Cả 3 câu trên đều sai .

Xem thêm : Hướng dẫn cách chọn mua tủ lạnh tương thích cho mái ấm gia đình

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *