Mục đích của công tác khảo nghiệm giống cây trồng là gì?

Mục đích của công tác khảo nghiệm giống cây trồng? (Công nghệ lớp 10)

11/02/2022

Vinalab gửi tới bạn đọc câu vấn đáp hàng loạt những câu hỏi, bài tập sách giáo khoa Công nghệ 10 với giải thuật chi tiết cụ thể, vừa đủ, ngắn nhất biên soạn sát chương trình SGK Công nghệ 10 .

Câu hỏi: Mục đích của công tác khảo nghiệm giống cây trồng?

A. Cung cấp những thông tin về giống.

B. Tạo số lượng lớn hạt giống phân phối cho đại trà phổ thông .
C. Duy trì độ thuần chủng của giống .
D. Đánh giá khách quan, đúng chuẩn và công nhận kịp thời giống cây trồng mới tương thích với từng vùng .

  • Đáp án: Chọn đáp án D

Giải thích: Mục đích của công tác khảo nghiệm giống cây trồng (mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng) là: đánh giá khách quan, chính xác và công nhận kịp thời giống cây trồng mới phù hợp với từng vùng và hệ thống luân canh là việc làm cần thiết – SGK trang 9.

Mục đích của công tác khảo nghiệm giống cây trồng?

Có thể bạn quan tâm

A. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật → Thí nghiệm so sánh giống → Thí nghiệm sản xuất quảng cáo .
B. Thí nghiệm so sánh giống → Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật → Thí nghiệm sản xuất quảng cáo .
C. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo → Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật → Thí nghiệm so sánh giống
D. Thí nghiệm so sánh giống → Thí nghiệm sản xuất quảng cáo → Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật .

  • Đáp án: Xem tại đây

A. Để mọi người biết về giống mới .
B. So sánh giống mới nhập nội với giống đại trà phổ thông .
C. Kiểm tra những kỹ thuật của cơ quan chọn tạo giống về quy trình tiến độ kỹ thuật .
D. Duy trì những đặc tính tốt của giống .

  • Đáp án: Xem tại đây

A. Không sử dụng và khai thác tối đa hiệu quả của giống mới.

B. Không được công nhận kịp thời giống .
C. Không biết được những thông tin hầu hết về nhu yếu kĩ thuật canh tác .
D. Không biết sự sinh trưởng, tăng trưởng và hiệu suất của giống .

  • Đáp án: Xem tại đây

A. Để mọi người biết về giống mới .
B. So sánh tổng lực giống mới nhập nội với giống đại trà phổ thông .
C. Kiểm tra những kỹ thuật của cơ quan chọn tạo giống về quy trình tiến độ kỹ thuật .
D. Duy trì những đặc tính tốt của giống .

  • Đáp án: Xem tại đây

A. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo .
B. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật .
C. Thí nghiệm so sánh giống .
D. Không cần thí nghiệm .

  • Đáp án: Xem tại đây

Vinalab

Chia sẻ :Tin bài khác

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *