Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 1: Khái Niệm Về Biểu Thức Đại Số

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Sách giải toán 7 Bài 1 : Khái niệm về biểu thức đại số giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hài hòa và hợp lý và hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học khác :

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 24: Hãy viết biểu thức số biểu thị diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3 (cm) và chiều dài hơn chiều rộng 2 (cm).

Lời giải

Biểu thức số bộc lộ diện tích quy hoạnh hình chữ nhật đã cho là : 3. ( 3 + 2 )

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 25:Viết biểu thức biểu thị diện tích của các hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2 (cm).

Lời giải

Gọi chiều rộng hình chữ nhật là : a ( cm )
Biểu thức số biểu lộ diện tích quy hoạnh những hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2 ( cm ) là : a. ( a + 2 )

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 25: Viết biểu thức đại số biểu thị:

a ) Quãng đường đi được sau x ( h ) của một xe hơi đi với tốc độ 30 km / h ;
b ) Tổng quãng đường đi được của một người, biết rằng người đó đi bộ trong x ( h ) với tốc độ 5 km / h và sau đó đi bằng xe hơi trong y ( h ) với tốc độ 35 km / h .

Lời giải

a ) Biểu thức đại số biều thị quãng đường đi của xe hơi là : 30. x
b ) Biểu thức đại số bộc lộ quãng đường đi của người đó là : 5. x + 35. y

Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số

Bài 1 (trang 26 SGK Toán 7 tập 2): Hãy viết các biểu thức đại số biểu thị:

a ) Tổng của x và y
b ) Tích của x và y
c ) Tích của tổng x và y với hiệu của x và y .

Lời giải:

a) Tổng của x và y là x + y

b) Tích của x và y là xy

c) Tích của tổng x và y với hiệu của x và y là (x + y)(x – y)

Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số

Bài 2 (trang 26 SGK Toán 7 tập 2): Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b, đường cao là h (a, b và h có cùng đơn vị đo).

Lời giải:

Hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b, đường cao là h thì biểu thức tính diện tích quy hoạnh hình thang là :

Giải bài 2 trang 26 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7 Bai 2 Trang 26 Sgk Toan 7 Tap 2

Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số

Bài 3 (trang 26 SGK Toán 7 tập 2): Dùng bút chì nối các ý 1), 2), …, 5) với a), b), …, e) sao cho chúng có cùng ý nghĩa (chẳng hạn như nối ý 1) với e)):

Giải bài 3 trang 26 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7 Bai 3 Trang 26 Sgk Toan 7 Tap 2

Lời giải:

Ý 1 ) đã cho là x – y được đọc là hiệu của x và y. Đem so sánh với những ý cần nối kết thì ta chọn ý e ) vì chúng có cùng ý nghĩa .
Làm tựa như ta được tác dụng sau :

Giải bài 3 trang 26 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7 Bai 3 Trang 26 Toan 7 Tap 2 2

Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số

Bài 4 (trang 27 SGK Toán 7 tập 2): Một ngày mùa hè, buổi sáng nhiệt độ là t độ, buổi trưa nhiệt độ tăng thêm x độ so với buổi sáng, buổi chiều lúc mặt trời lặn nhiệt độ lại giảm đi y độ so với buổi trưa. Hãy viết biểu thức đại số biểu thị nhiệt độ lúc mặt trời lặn của ngày đó theo t, x, y.

Lời giải:

Buổi sáng nhiệt độ là t độ .
Buổi trưa nhiệt độ tăng thêm x độ nên nhiệt độ buổi trưa là t + x độ .
Buổi chiều nhiệt độ giảm đi y độ so với buổi trưa nên nhiệt độ buổi chiều là t + x – y độ .
Vậy biểu thức đại số bộc lộ nhiệt độ lúc mặt trời lặn của ngày đó là : t + x – y độ .

Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số

Bài 5 (trang 27 SGK Toán 7 tập 2): Một người hưởng mức lương là a đồng trong một tháng.

Hỏi người đó nhận được bao nhiêu tiền, nếu :
a ) Trong một quý lao động, người đó bảo vệ đủ ngày công và thao tác có hiệu suất cao nên được thưởng thêm m đồng ?
b ) Trong hai quý lao động, người đó bị trừ n đồng ( n < a ) vì nghỉ một ngày công không phép ?

Lời giải:

a ) Một quý có 3 tháng, một tháng người đó được hưởng a đồng
⇒ trong 1 quý người đó lãnh được 3. a đồng .
Trong quý người đó được hưởng thêm m đồng .
Vậy trong một quý người đó được lãnh toàn bộ 3 a + m ( đồng )
b ) Hai quý có 6 tháng, mỗi tháng người có được hưởng a đồng

⇒ trong hai quý người đó lãnh được 6.a (đồng).

Trong hai quý người đó bị trừ n đồng
Vậy trong hai quý lao động người đó nhận được 6 a – n ( đồng ) .

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *