Chế độ đối với giáo viên theo Thông tư 09/2013

Theo nội dung bạn hỏi, đối tượng người dùng giáo viên được hưởng chính sách chỉ là những giáo viên có bằng trình độ và được đóng bảo hiểm bắt buộc trước ngày 15/12/2011 là không đúng. Cụ thể Thông tư số 09 lao lý như sau :

“ Điều 5. Đối tượng được tương hỗ

 

1. Giáo viên mầm non ( gồm có cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng ) đủ tiêu chuẩn trình độ nhiệm vụ của chức vụ nghề nghiệp thao tác theo chính sách hợp đồng lao động ( trong định mức giáo viên được cấp có thẩm quyền phê duyệt ) ở những cơ sở giáo dục mầm non công lập .

2. Giáo viên mầm non ( gồm có cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng ) thao tác theo chính sách hợp đồng lao động trong những cơ sở giáo dục mầm non dân lập .

3. Giáo viên mầm non ( gồm có cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng ) đang công tác làm việc tại những cơ sở giáo dục mầm non tư thục .

Điều 6. Nội dung tương hỗ

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Thông tư liên tịch này:

a ) Chế độ được hưởng :

– Được xếp lương theo bảng lương trình độ, nhiệm vụ phát hành kèm theo Nghị định số 204 / 2004 / NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của nhà nước về chính sách tiền lương so với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và hưởng những chính sách phụ cấp lương ( nếu có ) so với giáo viên mầm non theo pháp luật của nhà nước, Thủ tướng nhà nước ;

– Được nâng bậc lương tiếp tục và nâng bậc lương trước thời hạn ( do lập thành tích xuất sắc trong thực thi trách nhiệm và khi có thông tin nghỉ hưu ) theo pháp luật của cơ quan có thẩm quyền .

– Được đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo lao lý .

 

– Đối với những trường hợp ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày 15 tháng 12 năm 2011 ( ngày Quyết định số 60/2011 / QĐ-TTg có hiệu lực thực thi hiện hành ) thì được xếp lương theo pháp luật tại điểm b Khoản 1 Điều này ; so với những trường hợp ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 15 tháng 12 năm 2011 trở về sau thì triển khai chính sách tập sự, xếp lương và nâng bậc lương như so với giáo viên mầm non có cùng trình độ đào tạo và giảng dạy ký hợp đồng thao tác .

Như vậy, theo lao lý này những người hợp đồng từ 01/01/2012 trở về sau, nếu khá đầy đủ những điều kiện kèm theo, tiêu chuẩn theo lao lý thì vẫn thuộc đối tượng người tiêu dùng được xem xét chi trả chính sách .

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.