Hợp đồng kỳ hạn (Forward Contract) là gì? & Phân loại | Yuanta Việt Nam

Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường chứng khoán, hợp đồng kỳ hạn là một hình thức vô cùng phổ biến. Đây là chứng từ ghi nhận việc người mua và người bán đã phát sinh giao dịch mua bán tài sản.

Khái niệm hợp đồng kỳ hạn 

Hợp đồng kỳ hạn ( Forward Contract ) là thỏa thuận hợp tác mua hoặc bán gia tài trong tương lai với mức giá được thỏa thuận hợp tác tại thời gian hiện tại. Đây là hợp đồng tránh ảnh hưởng tác động bởi sự đổi khác của Ngân sách chi tiêu trên thị trường .

Phân loại hợp đồng kỳ hạn

Trên thị trường lúc bấy giờ người ta thanh toán giao dịch mua và bán thường lựa chọn một số ít loại hợp đồng kỳ hạn thông dụng. Ở thị trường Nước Ta cũng vậy, hợp đồng có kỳ hạn cũng rất phổ cập đối tượng người tiêu dùng tham gia cũng rất phong phú như những ngân hàng nhà nước, công ty xuất nhập khẩu, tổ chức triển khai kinh tế tài chính. Một số loại thông dụng gồm có :

 • Hợp đồng kỳ hạn cổ phiếu (hay equity forward contract): Tài sản cơ sở của loại hợp đồng kỳ hạn này dựa trên cổ phiếu

 • Hợp đồng kỳ hạn trái phiếu ( hay forward contract on bond ) : Tài sản cơ sở của loại hợp đồng kỳ hạn này dựa trên trái phiếu
 • Hợp đồng kỳ hạn sản phẩm & hàng hóa ( hay commodity forward ) : Ở đây gia tài cơ sở là những loại sản phẩm & hàng hóa có thực như cafe, lúa, gạo, dầu thô …
 • Hợp đồng thanh toán giao dịch tiền tệ kỳ hạn ( hay currency forward contract ) : Loại hợp đồng thanh toán giao dịch kỳ hạn này biểu lộ những bên thỏa thuận hợp tác ký kết sẽ mua hoặc bán với số lượng ngoại tệ theo một tỷ giá được xác lập, trong một thời gian đã ký kết trong tương lai .
 • Hợp đồng lãi suất vay kỳ hạn ( hay forward rate agreement – FRA ) : Loại hợp đồng kỳ hạn này bộc lộ những bên đã thỏa thuận hợp tác chấp thuận đồng ý lãi suất vay sẽ trả được vào một ngày giao dịch thanh toán đã ký kết trong tương lai .
 • Hợp đồng kỳ hạn không thanh toán giao dịch ( hay non-deliverable forward – NDF ) : Loại hợp đồng kỳ hạn này được triển khai thanh toán giao dịch bằng thỏa thuận giao dịch tiền mặt, không phải giao nhận bằng gia tài gốc .

Giá trị hợp đồng kỳ hạn

Hợp đồng kỳ hạn gồm có 2 bên thỏa thuận hợp tác ký kết một bên chấp thuận đồng ý mua và một bên chấp thuận đồng ý bán với một mức giá đã được định trước tại một thời gian đã được xác lập trong hợp đồng .Mức giá sau khi đã ký kết sẽ không hề biến hóa, mặc dầu thị trường có dịch chuyển như thế nào. Mọi ký kết giữa 2 bên sẽ không mất khoản phí phát sinh nào ở trong hợp đồng nên giá trị khi nhận được là lãi hay lỗ khi chuyển giao .Khi đến thời hạn đáo hạn hợp đồng, bắt buộc người mua phải thực thi như hợp đồng đã ký kết mua gia tài cơ sở có giá trị trên thị trường được ký hiệu là S ( t ) .Và giá kỳ hạn đã được xác lập trước ký hiệu là K .Lưu ý :

 • K là kỳ hạn được ký kết trước hợp đồng .
 • S ( t ) là giá giao ngay gia tài ở thời gian khi kết thúc hợp đồng .

Như vậy giá trị nhận được trong hợp đồng của bên mua cho một đơn vị chức năng gia tài là : S ( t ) – K .trái lại, giá trị nhận được trong hợp đồng của bên bán cho một đơn vị chức năng gia tài là : K – S ( t ) .Trường hợp nếu S ( t ) > K : Thì người mua có lãi và người bán bị lỗ. Và ngược lại trường hợp nếu S ( t ) > K : Thì người bán có lãi và người mua bị lỗ .

Đặc điểm của hợp đồng kỳ hạn

Tại thời gian ký kết hợp đồng giữa 2 bên, thì yếu tố gia tài hay thanh toán giao dịch tiền không có sự trao đổi với nhau. Việc giao dịch thanh toán tiền sẽ diễn ra trong tương lai gần được tính tại thời gian đã ký kết trong biên bản hợp đồng .Đến thời hạn thanh toán giao dịch, hai bên đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng buộc phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm mua và bán mặc dầu giá thị trường xảy ra dịch chuyển như thế nào đi nữa tính tại thời gian giá gia tài cơ sở hoàn toàn có thể tăng lên hay giảm xuống so với mức giá kỳ hạn .

Chính vì vậy, 2 bên bắt buộc phải thực hiện theo có điều lệ trong hợp đồng theo mức giá kỳ hạn đã ký kết. Ngoài ra, hợp đồng kỳ hạn là thỏa thuận giữa 2 bên bán và mua, không có tổ chức trung gian.

Các yếu tố hình thành 

Có rất nhiều yếu tố để hình thành hợp đồng kỳ hạn hoàn hảo. Được xác lập bằng cơ sở mua và bán và bên tham gia hợp đồng .Các gia tài cơ sở để mua và bán :

 • Tài sản có thực như : gạo, lúa, cao su đặc, cafe, lương thực …
 • Tài sản kinh tế tài chính : tiền tệ, CP, trái phiếu, sàn chứng khoán …

Các bên tham gia hợp đồng :

 • Người mua – Long position : Là bên đã đồng ý chấp thuận mua gia tài với lượng nhất định vào một thời gian đã thống nhất trong tương lai với mức giá đã ký kết trong thỏa thuận hợp tác .
 • Người bán – Short position : Là bên đã đồng ý chấp thuận bán gia tài với lượng nhất định vào một thời gian đã thống nhất trong tương lai với mức giá đã ký kết trong thỏa thuận hợp tác .

Thời điểm thống nhất trong tương lai : Đây là thời gian giao dịch thanh toán hợp đồng giữa những doanh nghiệp, hoàn toàn có thể hiểu đây là thời hạn ký kết hợp đồng cho đến ngày giao dịch thanh toán, được gọi là kỳ hạn .Giá kỳ hạn hay giá giao dịch thanh toán hợp đồng : Đây là mức giá giao dịch thanh toán vận dụng trong tương lai. Khái niệm này vận dụng cho gia tài cơ sở, thưởng và xác lập trên cơ sở mức giá giao ngay và lãi suất vay trên thị trường .

Ý nghĩa, ưu và nhược điểm của hợp đồng kỳ hạn 

Ngoài những đặc thù cơ bản của hợp đồng kỳ hạn, ý nghĩa và những ưu điểm yếu kém cũng là yếu tố được rất nhiều nhà đầu tư chăm sóc .

Ý nghĩa 

Hợp đồng kỳ hạn có rất nhiều ý nghĩa quan trọng trong góp vốn đầu tư, kinh doanh thương mại. Và ý nghĩa chính của hợp đồng kỳ hạn đó là phòng ngừa những rủi ro đáng tiếc của Ngân sách chi tiêu sản phẩm & hàng hóa, gia tài trong sự dịch chuyển giật mình, thất thường trong thị trường kinh tế tài chính, lãi suất vay .Trong nghành nghề dịch vụ kinh doanh thương mại, những doanh nghiệp thường thì sẽ cố định và thắt chặt một khoản ngân sách bằng việc sử dụng hợp đồng kỳ hạn. Thông thường sẽ là ngân sách nguyên vật liệu để phòng ngừa những rủi ro đáng tiếc về yếu tố Chi tiêu .Còn so với những ngân hàng nhà nước, tổ chức triển khai kinh tế tài chính hay công ty xuất nhập khẩu thì hợp đồng kỳ hạn sẽ là một chiêu thức hiệu suất cao nhằm mục đích phòng tránh rủi ro đáng tiếc bất lợi về tỷ giá .

Ưu điểm 

Ưu điểm lớn nhất của hợp đồng kỳ hạn đó là chiêu thức phòng chống rủi ro đáng tiếc. Và đây công cụ hữu hiệu để cố định khoản thu nhập của doanh nghiệp một cách không thay đổi nhất mà không bị ảnh hưởng tác động những gia tài trên thị trường .Hợp đồng kỳ hạn chỉ biểu lộ sự thỏa thuận hợp tác của hai bên về cách thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa một cách riêng không liên quan gì đến nhau. Nên hợp đồng kỳ hạn có tính linh động cao về những yếu tố thời hạn, quy mô …

Nhược điểm 

Đầu tiên phải kể đến tính thanh khoản thấp nên loại hợp đồng kỳ hạn này mang rủi ro đáng tiếc cao. Đặc biệt là trong năng lực thanh toán giao dịch giữa những bên tương quan .

Ngoài ra, việc tham gia hợp đồng chỉ có 2 bên là bên bán và bên mua nên nếu có 1 trong 2 không có khả năng thực hiện hợp đồng như đã ký kết thi đến kỳ đáo hạn thì sẽ gây rất nhiều trở ngại. Đặc biệt, các bên tham gia hợp đồng không thể thay đổi vị trí của mình trước ngày đáo hạn.

Ứng dụng của hợp đồng kỳ hạn

Mặc dù có những hạn chế nhất định, nhưng hợp đồng kỳ hạn cũng là một công cụ để nhiều doanh nghiệp ứng dụng giảm thiểu bớt rủi ro đáng tiếc không mong ước. Chính thế cho nên, hợp đồng này được ứng dụng vào trong trong thực tiễn những thị trường sản phẩm & hàng hóa phát sinh như :Doanh nghiệp sử dụng loại hợp đồng có kỳ hạn này nhằm mục đích hạn chế bớt rủi ro đáng tiếc khi thị trường dịch chuyển giá thành lên xuống thất thường trong tương lai. Với loại hợp đồng này được dùng để cố định khoản ngân sách hoặc thu nhập của doanh nghiệp trong tương lai mà không cần phải lo ngại về dịch chuyển giá trên thị trường .Bài viết trên đã san sẻ một cách đơn cử về những thông tin của hợp đồng kỳ hạn. Hy vọng những ai đang có dự tính tìm hiểu và khám phá về loại hợp đồng này sẽ có những thông tin có ích cho mình. Trên đây, bài viết được san sẻ bởi công ty sàn chứng khoán Yuanta Nước Ta .

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *