Lie on me nghĩa là gì

1. LIE (nằm) -> lie lay lain (irregular verb):

A man lay dead in the middle of the road.

Một người đàn ông nằm chết giữa đường.

Bạn đang đọc: Lie on me nghĩa là gì

She lay on the bed and gazed at the ceiling, daydreaming.

Cô ấy nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà, mơ mộng.

Why don’t you lie down on the sofa for a while?

Sao anh không nằm xuống sofa nghỉ một lát ?

The cow lay down on the hay.

Con bò nằm trên cỏ khô.

Có thể bạn quan tâm

  • Python có phải là một số đối xứng không?
  • Thư mục chính của WordPress là gì?
  • Phím tắt để xóa các ô trong Excel là gì?
  • Trình độ đọc sách Ông già và biển cả là bao nhiêu?
  • CBSE 11th Python là gì?

She had lain there all night.

Cô ấy đã nằm ở đó suốt đêm.

Hình thức tiếp diễn là “lying”:

They are lying on the beach over there.

Chúng nó đang nằm trên bãi biển ở đằng kia.

The cat was lying fast asleep by the fireplace.

Con mèo đang nằm ngủ say sưa bên lò sưỡi.

The dog is lying by the gate waiting for him to come home.

Con chó nằm cạnh cổng đợi ông ấy về.

2. LIE (nói dối) -> lie lied lied (regular verb): lie (to sb) (about sth)

I suspect he lies about his age.

Tôi nghi nó đang nói dối về tuổi của nó.

He’s never lied to me before, so I have no reason to doubt his word.

Trước kia nó chưa tôi giờ nói tôi, thế cho nên tôi không có nguyên do gì để hoài nghi lời nói của nó.

He told me to lie to the police about the drugs.

Anh ta bảo tôi nói dối với công an về số ma túy này.

Hình thức tiếp diễn là “lying”:

Are you lying to me?

Anh đang nối dối tôi phải không ?

Don’t trust her – she’s lying.

Đừng tin cô ta cô ta đang nói láo.

c. LAY sb/sth (đặt/để ai hay cái gì…) + in/on/under…-> lay laid laid (irregular verb):

Shall I lay the tray on the bed?

Tôi đặt cái khay lên giường nhé ?

She laid the baby down gently on the bed.

Cô ấy nhẹ nhàng đặt em bé xuống giường.

A wonderful wooden floor has been laid in the dining room.

Sàn gỗ tuyệt vời đã được đặt trong phòng ăn .

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.