Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) là gì? Vai trò và tiêu chí xác định

Doanh nghiệp nhỏ và vừa ( tiếng Anh : Small and medium-sized enterprises, viết tắt : SME ) là những doanh nghiệp có tên riêng, có trụ sở thanh toán giao dịch không thay đổi, có số lượng lao động ít và số vốn nhỏ, được đăng kí kinh doanh thương mại theo pháp luật của pháp lý .48937807_MLHình minh họa. Nguồn : hkt-sme

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME)

Định nghĩa

Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tiếng Anh là Small and medium-sized enterprisesSME.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là các doanh nghiệp có tên riêng, có trụ sở giao dịch ổn định, có số lượng lao động ít và số vốn nhỏ, được đăng kí kinh doanh theo qui định của pháp luật nhằm thực hiên các hoạt động kinh doanh.

Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Có thể khái quát vai trò của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trên một số mặt sau:

– Thu hút được một lượng lớn vốn góp vốn đầu tư khá lớn trong xã hội, góp thêm phần vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính theo hướng phải chăng .- Đóng góp đáng kể cho hoạt động giải trí xuất khẩu, khơi dậy và làm sống lại nhiều làng nghề bằng tay thủ công mĩ nghệ truyền thống lịch sử .- Thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế tài chính, khai thác được những tiềm năng về trí tuệ, kinh nghiệm tay nghề tinh xảo, vốn, tuyệt kỹ nghề nghiệp … trong nhân dân- Bảo đảm công ăn việc làm cho một lượng lao động đáng kể, tạo ra thu nhập không thay đổi cho người lao động .

Nguyên tắc điều hành doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ba nguyên tắc điều hành doanh nghiệp nhỏ và vừa gói gọn trong cách viết tắt của doanh nghiệp nhỏ và vừa SME .- Nguyên tắc thứ nhất : Tính bảo mật thông tin ( S for Security )

Bảo mật là ưu tiên hàng đầu và trước hết của việc điều hành một doanh nghiệp.

– Nguyên tắc thứ hai: Tính di động (M for Mobility)

Nguyên tắc thứ hai là viết tắt của tính di động, vì SME được biết là có lợi thế về tính linh hoạt và khả năng đáp ứng.

– Nguyên tắc thứ ba : Tính hiệu suất cao ( E for Efficiency )

Hiệu quả là linh hồn của sự xuất sắc, là đích đến của mọi doanh nghiệp.

(Theo HKT Enterprise Solutions, The Three Principles of Running a Small and Medium Enterprise)

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được phân theo quy mô gồm có doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa .1. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong nghành nghề dịch vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản và nghành nghề dịch vụ công nghiệp, thiết kế xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trung bình năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỉ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỉ đồng .Doanh nghiệp siêu nhỏ trong nghành nghề dịch vụ thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trung bình năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỉ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỉ đồng .2. Doanh nghiệp nhỏ trong nghành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản và nghành công nghiệp, kiến thiết xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trung bình năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỉ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỉ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo pháp luật tại khoản 1 Điều này .

Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỉ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỉ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo qui định tại khoản 1 Điều này.

3. Doanh nghiệp vừa trong nghành nghề dịch vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản và nghành nghề dịch vụ công nghiệp, kiến thiết xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trung bình năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỉ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỉ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ theo pháp luật tại khoản 1, khoản 2 Điều này .Doanh nghiệp vừa trong nghành thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trung bình năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 300 tỉ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỉ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo lao lý tại khoản 1, khoản 2 Điều này .

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Báo cáo tài chính, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân; Nghị định 39/2018/NĐ-CP)

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.