Doanh nghiệp là gì? Những điều ít người biết về doanh nghiệp

Doanh nghiệp là tổ chức triển khai được xây dựng nhằm mục đích mục tiêu kinh doanh thương mại dưới hình thức những mô hình công ty. Tuy nhiên trên thực tiễn, tiềm năng và hình thức hoạt động giải trí của một doanh nghiệp là rất phong phú mà không nhiều người biết đến .

Doanh nghiệp là gì?

Theo khoản 10 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp là tổ chức triển khai có tên riêng, có gia tài, có trụ sở thanh toán giao dịch, được xây dựng hoặc ĐK xây dựng theo pháp luật của phập luật nhằm mục đích mục tiêu kinh doanh thương mại .

Doanh nghiệp thường được phân loại theo tính chất, đặc điểm, ví dụ:

– Doanh nghiệp nhà nước và Doanh nghiệp tư nhân ;- Doanh nghiệp trong nước và Doanh nghiệp quốc tế .Theo như định nghĩa về doanh nghiệp và địa thế căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, có tổng thể 05 loại doanh nghiệp, gồm có :- Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 thành viên ;- Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 2 thành viên trở lên ;- Công ty CP ;- Công ty hợp danh ;- Doanh nghiệp tư nhân ;

Là doanh nghiệp nhưng chưa chắc đã có tư cách pháp nhân

Theo khoản 1 Điều 74 Bộ luật dân sự năm ngoái, một tổ chức triển khai được coi là có tư cách pháp nhân khi cung ứng đủ những điều kiện kèm theo sau đây :

“ a ) Được xây dựng theo lao lý của Bộ luật này, luật khác có tương quan ;b ) Có cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai theo pháp luật tại Điều 83 của Bộ luật này ;c ) Có gia tài độc lập với cá thể, pháp nhân khác và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng gia tài của mình ;d ) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp lý một cách độc lập. ”

Trong những mô hình doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh là 02 mô hình doanh nghiệp mà gia tài của chủ doanh nghiệp và thành viên công ty không tách bạch với gia tài của công ty. Họ phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm với công ty bằng chính gia tài của mình nếu như gia tài của công ty không đủ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm .

Như vậy, chỉ có công ty CP, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 thành viên, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 2 thành viên trở lên là có tư cách pháp nhân .doanh nghiep la giNhững điều ít người biết về doanh nghiệp (Ảnh minh hoạ)

Một số doanh nghiệp hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận

Mặc dù theo định nghĩa của Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp xã hội là doanh nghiệp xây dựng nhằm mục đích mục tiêu kinh doanh thương mại, tiềm năng doanh thu sẽ đặt lên số 1. Tuy nhiên, so với doanh nghiệp xã hội, tiềm năng doanh thu không phải tiềm năng hàng dầu .Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp xã hội là doanh nghiệp có tiềm năng hoạt động giải trí nhằm mục đích xử lý yếu tố xã hội, môi trường tự nhiên vì quyền lợi hội đồng. Mục tiêu về doanh thu không phải là tiềm năng hoạt động giải trí của doanh nghiệp xã hội .Theo điểm c khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp xã hội phải sử dụng tối thiểu 51 % tổng doanh thu sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm mục đích thực thi tiềm năng đã ĐK .( Tỉ lệ này đã được kiểm soát và điều chỉnh so với trước kia khi mà Luật Doanh nghiệp năm trước chỉ pháp luật ở mức 50 % ) .Trường hợp doanh nghiệp không sử dụng tối thiểu 51 % tổng doanh thu sau thuế hằng năm để tái đầu tư thì sẽ bị xử phạt theo Điều 40 Nghị định 50/2016 / NĐ-CP .

Như thế nào thì được gọi là doanh nghiệp nhà nước?

Việc phân biệt thế nào là doanh nghiệp nhà nước, thế nào là doanh nghiệp tư nhân thì cần phải địa thế căn cứ vào cơ cầu vốn và chủ sở hữu của doanh nghiệp đó .Đối với doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp 2020 pháp luật doanh nghiệp Nhà nước được tổ chức triển khai quản trị dưới hình thức công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, công ty CP, gồm có :

– Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ:

+ Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 thành viên do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn lớn kinh tế tài chính Nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty Nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ – công ty con ;+ Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 thành viên là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ .

– Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

+ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty CP do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty Nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ – công ty con;

+ Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 2 thành viên trở lên, công ty CP là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ, tổng số CP có quyền biểu quyết .

Xem chi tiết: Doanh nghiệp nhà nước và Doanh nghiệp tư nhân khác nhau thế nào?

Như vậy, doanh nghiệp sẽ hoạt động dưới 05 loại hình nhưng có thể phân loại theo hình thức và mục tiêu hoạt động. Nếu có thắc mắc liên quan đến những vấn đề về doanh nghiệp, độc giả vui lòng liên hệ đến tổng đài 1900.6192 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.