Định chế tài chính trung gian (Financial intermediaries) là gì?

Định chế tài chính trung gian hay trung gian tài chính ( tiếng Anh : Financial intermediaries ) là những tổ chức triển khai tài chính đứng giữa những nguồn cung và nguồn cầu vốn với tư cách là một nhà đầu tư trung gian .Định chế tài chính trung gian là gì? Thành phần của định chế tài chính trung gian - Ảnh 1.Hình minh họa

Định chế tài chính trung gian (Financial intermediaries)

Định nghĩa

Định chế tài chính trung gian hay là trung gian tài chính trong tiếng Anh là Financial intermediaries.

Định chế tài chính trung gian là các tổ chức tài chính đứng giữa các nguồn cung và nguồn cầu vốn với tư cách là một nhà đầu tư trung gian, nhằm giúp cho cung và cầu vốn có thể gặp nhau thông qua việc bán các tài sản tài chính của họ và mua các tài sản tài chính của chủ thể cần vốn.

Thực chất đây là những thanh toán giao dịch tài chính gián tiếp trên thị trường tài chính .

Thành phần của định chế tài chính trung gian

Định chế tài chính trung gian bao gồm:

(1) Các tổ chức nhận tiền gửi (Depository Institutions)

Các tổ chức triển khai nhận tiền gửi là những định chế tài chính được phép nhận tiền gửi từ người mua một cách hợp pháp như ngân hàng nhà nước hoặc hiệp hội tiết kiệm chi phí .Các tổ chức triển khai nhận tiền gửi là những tổ chức triển khai tài chính lớn nhất trên thị trường tài chính. Chức năng chính của tổ chức triển khai này là nhận tiền gửi từ những cá thể và những tổ chức triển khai để hình thành nguồn vốn, sử dụng nguồn vốn để cho vay dưới nhiều hình thức khác nhau hoặc góp vốn đầu tư sàn chứng khoán .

Các tổ chức nhận tiền gửi bao gồm: ngân hàng thương mại, hiệp hội tiết kiệm và cho vay, ngân hàng tiết kiệm tương trợ và các liên hiệp tín dụng.

– Ngân hàng thương mại ( Commercial Banks )

– Hiệp hội tiết kiệm và cho vay (Savings and loans associations)

– Ngân hàng tiết kiệm tương trợ (Savings bank)

– Các liên hiệp tín dụng, hợp tác xã tín dụng (Credit Unions)

(2) Các tổ chức tiết kiệm theo hợp đồng (Contractual savings institutions)

Các tổ chức tiết kiệm theo hợp đồng huy động nguồn tiền tiết kiệm của các chủ thể kinh tế định kì bằng các hợp đồng như hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hàng hóa, tài sản…

Do đó họ hoàn toàn có thể dự trù một cách khá đúng mực số vốn thiết yếu phải giao dịch thanh toán cho những hợp đồng. Vì vậy tính lỏng của gia tài có so với họ không được coi là quan trọng như so với những tổ chức triển khai nhận tiền gửi, họ có xu thế góp vốn đầu tư vốn dài hạn vào những trái phiếu công ty, CP, những khoản cho vay thế chấp ngân hàng .Các tổ chức triển khai tiết kiệm chi phí theo hợp đồng gồm có :- Công ty bảo hiểm

– Quĩ trợ cấp

(3) Các trung gian đầu tư

Các tổ chức triển khai tài chính là những trung gian góp vốn đầu tư, ví dụ như quĩ góp vốn đầu tư, công ty tài chính, với mục tiêu chính là liên kết góp vốn đầu tư trên thị trường tài chính, đặc biệt quan trọng so với những nhà đầu tư nhỏ lẻ .

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Thị trường tài chính và các định chế tài chính, NXB Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh)

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *