Điều kiện được kết nạp đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh? Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phải hỗ trợ thanh niên Việt Nam khởi nghiệp, lập nghiệp?


Chào anh/chị, em hiện đang là học sinh lớp 10 một trường THPT trên địa bàn, hiện tại em đã đến tuổi để được kết nạp Đoàn và em có nguyện vọng được vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Anh/chị cho em biết về điều kiện để được kết nạp đoàn và thủ tục kết nạp đoàn với ạ. Em cảm ơn!

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh là gì? Chức năng, nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh?

– Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức triển khai chính trị – xã hội của người trẻ tuổi Nước Ta do Đảng Cộng sản Việt Nam và quản trị Hồ Chí Minh sáng lập, chỉ huy và rèn luyện .- Chức năng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh :+ Đoàn là đội dự bị đáng tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, bổ trợ đảng viên, nguồn cán bộ cho Đảng, Nhà nước và những ngành. Đoàn luôn xác lập trách nhiệm của mình là tích cực tham gia kiến thiết xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận và là người kế tục trung thành với chủ sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của Bác Hồ .

+ Đoàn là trường học XHCN của thanh niên: Tạo môi trường đưa thanh niên vào các hoạt động giúp họ rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện nay.

– Nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh :

+ Giáo dục đào tạo lý tưởng XHCN cho đoàn viên, người trẻ tuổi trải qua những trào lưu hành vi cách mạng. Mảng hoạt động giải trí giáo dục là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quy trình hoạt động giải trí của Đoàn – đối tượng người dùng giáo dục đa phần là đoàn viên, người trẻ tuổi – lực lượng to lớn, có vị trí vai trò rất quan trọng trong việc thiết kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, suy cho cùng là hình thành bộ mặt nhân cách con người trong xã hội mới tương thích với yên cầu của sự nghiệp CNH, HĐH quốc gia .

+ Tham gia thiết kế xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, coi trách nhiệm kiến thiết xây dựng Đảng là một tất yếu trong kiến thiết xây dựng tổ chức triển khai Đoàn, ngược lại Đoàn TNCS phải là đội quân trung thành với chủ, kế tục sự nghiệp của Đảng, mang ngọn cờ, lý tưởng của Đảng đến đích sau cuối, đưa NQ và đường lối của Đảng vào trong đời sống. Đoàn TNCS là nguồn phân phối bổ trợ cho Đảng lực lượng trẻ, có tri thức, đạo đức, sức khỏe thể chất để gánh vác việc làm tạo sinh lực mới cho Đảng. Quán triệt ý thức công tác làm việc thiết kế xây dựng, tăng trưởng kinh tế tài chính là trách nhiệm TT, lấy thiết kế xây dựng Đảng là trách nhiệm then chốt, Đoàn người trẻ tuổi phải là lực lượng nồng cốt trong việc tham gia kiến thiết xây dựng, bảo vệ Đảng, tích cực hưởng ứng cuộc hoạt động, thiết kế xây dựng chỉnh đốn Đảng theo niềm tin Nghị quyết Trung ương VI lần 2 .

Công tác phối hợp của Chính Phủ và Ban chấp hành trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học; định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm được quy định như thế nào?

Căn cứ theo lao lý tại Điều 4 Nghị quyết liên tịch 01 / NQLT-CP-BCHTWĐ năm 2017 lao lý về phối hợp tương hỗ người trẻ tuổi học tập, nghiên cứu và điều tra khoa học ; xu thế nghề nghiệp, xử lý việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp ; nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa truyền thống niềm tin như sau :

“Điều 4. Phối hợp hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học; định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

1. Chính phủ chỉ đạo các các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện tốt các chỉ tiêu, nội dung chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 – 2020. Hỗ trợ, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các chương trình, hoạt động cổ vũ, xây dựng tinh thần hiếu học, học tập, nghiên cứu khoa học suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong thanh niên. Chăm lo, đồng hành với sinh viên, giáo viên trẻ, đặc biệt ở khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Tham gia vận động học sinh đã bỏ học và có nguy cơ bỏ học trở lại trường; tham gia tích cực vào công tác xóa mù chữ. Cổ vũ, động viên, khuyến khích, hỗ trợ thanh niên học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề; thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho đoàn viên, thanh niên. Tập hợp, thu hút nhân tài, tài năng trẻ, nhân lực chất lượng cao.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan đầu tư, phát huy vai trò của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và các đơn vị làm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn ở cấp tỉnh để giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện một đội ngũ thanh niên ưu tú có năng lực, phẩm chất toàn diện làm nguồn tiềm năng cho tương lai đất nước.

2. Chính phủ phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

– Tham gia và tổ chức triển khai các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.

– Tham gia vào việc cung cấp thông tin về nghề nghiệp, việc làm, giới thiệu việc làm cho thanh niên; tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm cho thanh niên, sinh viên; các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương, bộ đội, công an xuất ngũ; thanh niên xuất khẩu lao động. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quản lý.

– Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức về kỹ năng trong cuộc sống cho thanh niên; tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng trong trường học. Phát triển sâu rộng các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao trong thanh niên. Phối hợp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, nâng cao tầm vóc, thể lực của thanh niên Việt Nam. Tổ chức đa dạng các loại hình hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong thanh niên; quan tâm đầu tư các chương trình, cuộc thi có tính giáo dục, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy sở trường của thanh niên trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa thể thao của Đoàn; xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.

3. Chính phủ phối hợp, tạo điều kiện để Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức triển khai hiệu quả chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông về khởi nghiệp. Tìm kiếm, phát triển và hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên vào thực tiễn. Tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin, kiến thức kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp. Chính phủ hoàn thiện các chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tham gia phát triển kinh tế; tăng nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm, vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ cho thanh niên làm kinh tế thuộc đối tượng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hỗ trợ, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; đẩy mạnh truyền thông và nhân rộng các mô hình khởi nghiệp, đặc biệt là sáng tạo khởi nghiệp thành công; hỗ trợ phát triển các vườn ươm doanh nghiệp; tập trung nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện, ban hành mới các cơ chế, chính sách khuyến khích thanh niên khởi nghiệp”

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có nhiệm vụ hỗ trợ thanh niên Việt Nam khởi nghiệp, lập nghiệp hay không?

Điều kiện được kết nạp đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ? Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phải tương hỗ người trẻ tuổi Nước Ta khởi nghiệp, lập nghiệp ?

Thủ tục kết nạp đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh?

– Điều kiện kết nạp:

+ Phải là người Nước Ta từ 16 đến 30 tuổi

+ Tự nguyện tham gia hoạt động giải trí kết nạp Đoàn

+ Tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc

+ Có lý lịch rõ ràng đều được xét kết nạp Đoàn .

– Thủ tục kết nạp :

+ Thanh niên triển khai viết đơn tự nguyện vào Đoàn, gồm có lý lịch của người trẻ tuổi

+ Nghiên cứu Điều kệ Đoàn và được hướng dẫn những hiểu biết cơ bản về Đoàn

+ Được một đoàn viên khác tối thiểu vào Đoàn 3 tháng ra mắt :+ Được hội nghị chi đoàn xét đồng ý chấp thuận tích hợp với sự biểu quyết ưng ý của quá nửa ( 50% ) so với tổng số đoàn viên xuất hiện tại hội nghị và được Đoàn cấp trên trực tiếp ra quyết định hành động chuẩn y .Như vậy, để được kết nạp vào Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh em phải là công dân Nước Ta và có độ tuổi tư 16 đến 30 tuổi, có lai lịch rõ ràng, có tư tưởng học tập tốt và được xét duyệt vào đoàn .

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.