LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN

1, Liên kết gen (Liên kết hoàn toàn)

a, Thí nghiệm của Morgan trên ruồi giấm :

a_1

b, Nhận xét tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2:

Phép lai xét sự di truyền của những cặp tính trạng : màu thân và độ dài cánh ⇒ phép lai hai cặp tính trạng

Số loại kiêu hình Open ở F 2 : 2 kiểu hình

Xét tỉ lệ phân li kiểu hình tính trạng màu thân : Thân xám : Thân đen = 1 : 1

Xét tỉ lệ phân li kiểu hình tính trạng kích cỡ cánh : 1 cánh dài : 1 cánh cụt

Tỉ lệ phân li kiểu hình chung : 1 xám, dài : 1 đen, cụt

⇒ Kết quả nghiên cứu và phân tích F2 cho thấy sắc tố thân và chiều dài cánh không tuân theo quy lutaaj phân li động lập của Men den

⇒ Kết quả lai nghiên cứu và phân tích của Mooc gan giống với hiệu quả lai nghiên cứu và phân tích một cặp tính trạng

c, Giải thích thí nghiệm

Đời F1 cho kết quả 100% ruồi thân xám, cánh dài ⇒ thân xám là trội so với thân đen, cánh dài là trội hơn so với cánh ngắn.
P thuần chủng, khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản

⇒ F1 dị hợp về 2 cặp gen, nếu lai nghiên cứu và phân tích thì sẽ cho tỉ lệ : 1 : 1 : 1 : 1

nhưng F2 cho tỉ lệ 1 : 1 ⇒ F1 chỉ tạo 2 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau

⇒ Hai cặp gen cùng nằm trên 1 NST

d, Sơ đồ lai

Quy ước:  A :  thân xám >  a :  thân đen
               B :  cánh dài   > b :  cánh cụt

P. tc : ♀ ABABABAB x ♂ abababab

GP : AB ab

F1 : ABabABab 100 % thân xám, cánh dài

Lai nghiên cứu và phân tích thuận

Fb : ♂ ABabABab x ♀ abababab

GFb : AB, ab ab

F2 : ABabABab : abababab ( 50 % TX, CD ) : ( 50 % TĐ, CC )

e, Cơ sở tế bào học của hiện tượng kỳ lạ di truyền link gen

b

Các gen lao lý những tính trạng khác nhau ( màu thân, dạng cánh ) cùng nằm trên 1 NST và di truyền cùng nhau

f, Kết luận :

 • Liên kết gen là hiện tượng kỳ lạ những gen trên cùng 1 NST di truyền cùng nhau

 • Các gen nằm trên một NST tạo thành một nhóm gen link

 • Số nhóm gen link ở mỗi loài bằng số NST trong bộ đơn bội ( n ) của loài đó

2, Hoán vị gen

a, Thí nghiệm của Moogan 

c

b, Nhận xét tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2 :

Kết quả lai nghiên cứu và phân tích 4 kiểu hình với tỉ lệ khác nhau, khác với tỉ lệ LKG ( 1 : 1 ) và PLĐL ( 1 : 1 : 1 : 1 )

c, Giải thích thí nghiệm bằng sơ đồ lai

Quy ước
A :  thân xám  > a  :  thân đen
B :  cánh dài   > b  :  cánh cụt

Ptc :          ♀  ABABABAB                 x                   ♂    abababab
F1  :                           ABabABab     (100% TX, CD)
Pa :            ♀  ABabABab               x                    ♂  abababab

Fa : ABabABab : abababab

( 41, 5 % TX, CD ) ( 41, 5 % TĐ, CC )

AbabAbab : aBabaBab

( 8, 5 % TX, CC ) ( 8, 5 % TĐ, CD )

e, Cơ sở tế bào học của hiện tượng kỳ lạ di truyền link không trọn vẹn

Sự trao đổi chéo giữa những crômatit khác nguồn gốc của cặp NST tương đương dẫn đến sự trao đổi ( hoán vị ) giữa những gen trên cùng 1 cặp NST tương đương. Các gen nằm càng xa nhau thì lực link càng yếu, càng dễ xảy ra hoán vị gen

e

f, Kết luận :

 • Do những gen có khuynh hướng link trọn vẹn nên hiện tượng kỳ lạ hoán vị gen ít xảy ra .

 • Các giao tử hoán vị gen chiếm tỉ lệ thấp

 • Tần số hoán vị gen biểu lộ lực link và khoảng cách tương đối của những gen

3,  Ý nghĩa của liên kết gen và hoán vị gen

a, Ý nghĩa của link gen

 • Nhiều nhóm gen quý cùng nằm trên NST thì di truyền cùng nhau tạo nên nhóm tính trạng tốt giúp cho sự không thay đổi loài .

 • Trong công nghiệp chọn giống, chuyển những gen có lợi cùng trên 1 NST để tạo được những giống như mong ước

b, Ý nghĩa của hoán vị gen

 • Tăng biến dị tổng hợp, tạo nguồn nguyên vật liệu cho tiến hóa và chọn giống

 • Các gen quý có thời cơ được tổng hợp lại tạo thành nhóm gen link mới → Rất có ý nghĩa trong tiến hóa và chọn giống

 • Thiết lập được khoảng cách tương đối của những gen trên nhiễm sắc thể → thiết lập map gen hoàn toàn có thể Dự kiến trước tần số những tổng hợp gen mới trong những phép lai, có ý nghĩa trong chọn giống ( giảm thời hạn chọn đôi giao phối một cách mò mẫm ) và điều tra và nghiên cứu khoa học

Mọi thông tin chi tiết về ôn thi khối B cũng như du học Y Nga, vui lòng liên hệ:

TỔ CHỨC GIẢI PHÁP GIÁO DỤC FLAT WORLD

Địa chỉ : Biệt thự số 31/32 đường Bưởi, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại liên hệ : 024 665 77771 – 0966 190708 (thầy Giao) 

Website : http://fmgroup.com/E-Mail : [email protected]

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.