Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn – TIẾNG ANH

Hóa đơn giá trị gia tăng là chứng từ do bên bán, bên cung ứng dịch vụ ghi nhận lại các thông tin về việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo các quy định của pháp luật về thuế. 

Khi cung ứng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ thì bên bán, bên đáp ứng dịch vụ phải lập hóa đơn giá trị ngày càng tăng theo đúng những nội dung, chỉ tiêu đã được in sẵn trên mẫu hóa đơn đã ĐK với chi cục thuế. Hóa đơn giá trị ngày càng tăng được coi là một trong những địa thế căn cứ để doanh nghiệp, tổ chức triển khai tính thuế theo giải pháp khấu trừ trong những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của mình. Khi xuất hóa đơn giá trị ngày càng tăng những doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính phải bảo vệ tính hài hòa và hợp lý, ngặt nghèo và đúng theo những nguyên tắc của Luật.

Với vai trò là kế toán của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghiệp vụ kế toán sẽ không tránh khỏi việc kế toán viết sai thông tin trên hóa đơn như sai tên công ty, sai tên hàng hóa, dịch vụ, sai mã số thuế….Việc sai phạm trong quá trình viết hóa đơn có thể sẽ gây ra những hậu quả tương đối lớn. Chính vì vậy việc hiểu biết và tuân thủ các quy định của pháp luật về việc quản lý và sử dụng hóa đơn sẽ đảm bảo hạn chế tối đa các hậu quả có thể xảy ra trong quá trình thực hiện nghiệp vụ kế toán của mình. Như đã nói ở trên việc kế toán viên viết sai hóa đơn là việc không thể tránh khỏi. Theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC thì trường hợp các bên đã lập và giao hóa đơn cho nhau, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, các bên cũng đã tiến hành kê khai thuế mà sau đó mới phát hiện ra sai sót thì phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận làm rõ sai sót đồng thời lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Từ đó có thể thấy để khắc phục việc viết sai thông tin trên hóa đơn các kế toán viên phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận làm rõ sai sót đồng thời lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

Do đó, Sàn kế toán muốn cung cấp đến quý khách hàng mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn, Biên bản điều chỉnh hoá đơn bằng tiếng Anh, Hướng dẫn cách điều chỉnh hoá đơn viết sai.

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.