Cách đọc thông tin Sổ đỏ, Sổ hồng 2023 mới nhất

Nếu biết cách đọc thông tin Sổ đỏ, Sổ hồng sẽ biết ai là người sử dụng đất, diện tích, mục đích sử dụng đất và đất có đang thế chấp không? Từ đó có thể loại trừ rủi ro pháp lý khi nhận chuyển nhượng.

* Sổ đỏ, Sổ hồng là cách gọi thông dụng của người dân ; tùy vào từng thời kỳ mà Sổ đỏ, Sổ hồng có tên gọi pháp lý khác nhau. Từ ngày 10/12/2009 đến nay, khi đủ điều kiện kèm theo thì người sử dụng đất sẽ được cấp Giấy chứng nhận theo mẫu chung của Bộ Tài nguyên và Môi trường với tên gọi pháp lý là Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ( sau đây gọi tắt là Giấy ghi nhận ) .Giấy ghi nhận gồm một tờ có 04 trang, in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen và trang bổ trợ nền trắng ; mỗi trang có size 190 mm x 265 mm ; gồm có những nội dung sau :

– Trang 1 gồm:

+ Quốc hiệu, Quốc huy và dòng chữ ” Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ” in màu đỏ .+ Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất .+ Số phát hành Giấy ghi nhận ( số seri ) gồm 02 vần âm tiếng Việt và 06 chữ số ; dấu nổi của Bộ Tài nguyên và Môi trường .- Trang 2 là thông tin thửa đất, nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất .- Trang 3 là sơ đồ thửa đất, nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất và những đổi khác sau khi cấp Giấy ghi nhận .- Trang 4 là nội dung tiếp theo của mục những đổi khác sau khi cấp Giấy chứng nhận, nội dung quan tâm, mã vạch .Mặc dù chỉ có 04 trang nhưng rất nhiều thông tin phức tạp, để biết rõ mời đọc giả xem cách đọc thông tin Sổ đỏ, Sổ hồng dưới đây .

1. Thông tin người sử sụng đất

tin tức về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được ghi tại trang 1 của Giấy ghi nhận .

* Cá nhân trong nước

Điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2014 / TT-BTNMT được sửa đổi, bổ trợ bởi khoản 4 Điều 6 Thông tư 33/2017 / TT-BTNMT pháp luật thông tin người được cấp Giấy chứng nhận là cá thể trong nước như sau :

“ Cá nhân trong nước thì ghi “ Ông ” ( hoặc “ Bà ” ), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số sách vở nhân thân ( nếu có ), địa chỉ thường trú. Giấy tờ nhân thân là Giấy chứng minh nhân dân thì ghi “ CMND số : … ” ; trường hợp Giấy chứng minh quân đội nhân dân thì ghi “ CMQĐ số : … ” ; trường hợp thẻ Căn cước công dân thì ghi “ CCCD số : … ” ; trường hợp chưa có Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân thì ghi “ Giấy khai sinh số … ” ; ”

* Hộ gia đình sử dụng đất

Theo điểm c khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2014 / TT-BTNMT, thông tin khi cấp Giấy ghi nhận cho Hộ mái ấm gia đình sử dụng đất như sau :- Ghi ” Hộ ông ” ( hoặc ” Hộ bà ” ), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số của sách vở nhân thân của chủ hộ mái ấm gia đình ; địa chỉ thường trú của hộ mái ấm gia đình .- Nếu chủ hộ mái ấm gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ mái ấm gia đình thì ghi người đại diện thay mặt là thành viên khác của hộ mái ấm gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ mái ấm gia đình .- Trường hợp chủ hộ mái ấm gia đình hay người đại diện thay mặt khác của hộ mái ấm gia đình có vợ hoặc chồng cùng có quyền sử dụng đất chung của hộ mái ấm gia đình thì ghi cả họ tên, năm sinh của người vợ hoặc chồng đó .

* Nhà đất là tài sản chung của vợ chồng

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2014 / TT-BTNMT, trường hợp quyền sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất là gia tài chung của hai vợ chồng thì ghi họ tên, năm sinh, tên và số sách vở nhân thân, địa chỉ thường trú của cả vợ và chồng .

* Tổ chức trong nước

Khi cấp Giấy ghi nhận cho tổ chức triển khai trong nước thì ghi tên tổ chức triển khai ; tên sách vở, số và ngày ký, cơ quan ký sách vở pháp nhân ( là sách vở về việc xây dựng, công nhận tổ chức triển khai hoặc Giấy ghi nhận hoặc giấy phép, về góp vốn đầu tư, kinh doanh thương mại theo pháp luật của pháp lý ) ; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức triển khai ( theo điểm đ khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2014 / TT-BTNMT ) .

cách đọc thông tin sổ đỏCách đọc thông tin Sổ đỏ, Sổ hồng (Ảnh minh họa)

2. Thông tin về thửa đất

Điều 6 Thông tư 23/2014 / TT-BTNMT lao lý thông tin về thửa đất được bộc lộ tại trang 2 của Giấy ghi nhận gồm : Thửa đất số, tờ map số, địa chỉ thửa đất, diện tích, hình thức sử dụng, mục tiêu sử dụng, thời hạn sử dụng, nguồn gốc sử dụng. Trong đó cần chú ý quan tâm 1 số ít thông tin sau :

* Hình thức sử dụng

Theo khoản 5 Điều 6 Thông tư 23/2014 / TT-BTNMT, hình thức sử dụng được ghi như sau :- Ghi “ Sử dụng riêng ” nếu hàng loạt diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng của một người sử dụng đất ( một cá thể hoặc một hộ mái ấm gia đình, hai vợ chồng, một hội đồng dân cư, một tổ chức triển khai trong nước, một cơ sở tôn giáo, một cá thể quốc tế, một người Nước Ta định cư ở quốc tế, … ) .- Ghi “ Sử dụng chung ” nếu hàng loạt diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng của nhiều người sử dụng đất .Lưu ý : Trường hợp thửa đất ở có vườn, ao mà diện tích đất ở được công nhận nhỏ hơn diện tích cả thửa đất và có hình thức sử dụng chung, sử dụng riêng so với từng loại đất thì lần lượt ghi ” Sử dụng riêng ” và mục tiêu sử dụng, diện tích đất sử dụng riêng kèm theo ; ghi ” Sử dụng chung ” và mục tiêu sử dụng, diện tích đất sử dụng chung kèm theo .Ví dụ : Sử dụng riêng : Đất ở 120 mét vuông, đất trồng cây nhiều năm 300 mét vuông ; Sử dụng chung : Đất ở 50 mét vuông, đất trồng cây hàng năm 200 mét vuông .

* Mục đích sử dụng đất

Khi nhận chuyển nhượng ủy quyền thì mục tiêu sử dụng đất rất quan trọng vì người dân phải sử dụng đúng mục tiêu sử dụng đất, nếu tự ý chuyển mục tiêu sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và buộc Phục hồi lại thực trạng khởi đầu .Căn cứ khoản 6 Điều 6 Thông tư 23/2014 / TT-BTNMT, mục tiêu sử dụng đất ghi thống nhất với sổ địa chính bằng tên gọi đơn cử với những loại đất như sau :- Nhóm đất nông nghiệp gồm : ” Đất chuyên trồng lúa nước “, ” Đất trồng lúa nước còn lại “, ” Đất trồng lúa nương “, ” Đất trồng cây hàng năm khác “, ” Đất trồng cây nhiều năm “, ” Đất rừng sản xuất “, ” Đất rừng phòng hộ “, ” Đất rừng đặc dụng “, ” Đất nuôi trồng thủy hải sản “, ” Đất làm muối “, ” Đất nông nghiệp khác ” .- Nhóm đất phi nông nghiệp gồm : ” Đất ở tại nông thôn “, ” Đất ở tại đô thị, ” Đất thương mại, dịch vụ “, ” Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp “, ” Đất phi nông nghiệp khác “, …Lưu ý :- Thửa đất được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất cho một người sử dụng đất vào nhiều mục tiêu thì phải ghi rất đầy đủ những mục tiêu đó. Nếu thửa đất sử dụng vào nhiều mục tiêu mà trong đó đã xác lập mục tiêu chính, mục tiêu phụ thì tiếp sau mục tiêu chính phải ghi ” ( là chính ) ” .- Thửa đất ở có vườn, ao mà một phần diện tích được công nhận là đất ở và phần còn lại được công nhận sử dụng vào mục tiêu thuộc nhóm đất nông nghiệp thì lần lượt ghi ” Đất ở ” và diện tích được công nhận là đất ở kèm theo, tiếp theo ghi lần lượt từng mục tiêu sử dụng đất đơn cử thuộc nhóm đất nông nghiệp và diện tích kèm theo .

* Thời hạn sử dụng đất

Theo khoản 7 Điều 6 Thông tư 23/2014 / TT-BTNMT, thời hạn sử dụng đất được ghi nhận rõ trong Giấy ghi nhận như sau :

TT

Thời hạn sử dụng đất Trường hợp
1 Thời hạn sử dụng đất đến ngày … / … / … ( ghi ngày tháng năm hết hạn sử dụng Sử dụng đất có thời hạn
2 Lâu dài Thời hạn sử dụng đất là không thay đổi lâu dài hơn. Ví dụ : Đất ở do hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng
3 Theo quyết định hành động giao đất, cho thuê đất ; trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất Được Nhà nước giao đất, cho thuê đất
Trường hợp thửa đất ở có vườn, ao mà diện tích đất ở được công nhận là một phần thửa đất thì ghi thời hạn sử dụng đất theo từng mục tiêu sử dụng đất ” Đất ở : Lâu dài ; Đất … ( ghi tên mục tiêu sử dụng theo thực trạng thuộc nhóm đất nông nghiệp so với phần diện tích vườn, ao không được công nhận là đất ở ) : Sử dụng đến ngày … / … / … ( ghi ngày tháng năm hết hạn sử dụng ) .

3. Thông tin về nhà ở

tin tức về nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất được ghi tại trang 2 của Giấy ghi nhận và được bộc lộ như sau :

* Nhà ở riêng lẻ

– Loại nhà ở : Ghi loại nhà ở đơn cử theo lao lý của pháp lý về nhà ở .Ví dụ : “ Nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau ” ; “ Nhà biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang ” .- Diện tích xây dựng : Ghi diện tích mặt phẳng chiếm đất của nhà tại tại vị trí tiếp xúc với mặt đất theo mép ngoài tường bao của nhà, bằng số Ả Rập, theo đơn vị chức năng mét vuông, được làm tròn số đến một chữ số thập phân. Ví dụ : 68,5 mét vuông .- Diện tích sàn : Ghi bằng số Ả Rập theo đơn vị chức năng mét vuông, được làm tròn số đến một chữ số thập phân. Đối với nhà ở một tầng thì ghi diện tích mặt phẳng sàn xây dựng của nhà đó. Đối với nhà ở nhiều tầng thì ghi tổng diện tích mặt phẳng sàn xây dựng của những tầng .- Hình thức chiếm hữu : ghi ” Sở hữu riêng ” so với trường hợp nhà ở thuộc chiếm hữu của một chủ ; ghi ” Sở hữu chung ” so với trường hợp nhà ở thuộc sở hữu chung của nhiều chủ ; trường hợp nhà ở có phần sở hữu riêng và có phần chiếm hữu chung thì ghi lần lượt từng hình thức chiếm hữu và diện tích kèm theo .- Cấp ( hạng ) nhà ở : Ví dụ : Cấp IV .- Thời hạn được chiếm hữu :+ Nếu mua nhà ở có thời hạn thì ghi ngày tháng năm hết hạn được chiếm hữu theo hợp đồng mua và bán hoặc theo lao lý của pháp lý về nhà ở .+ Nếu được chiếm hữu nhà ở trên đất thuê, mượn của người sử dụng đất khác thì ghi ngày tháng năm kết thúc thời hạn thuê, mượn .+ Các trường hợp còn lại không xác lập thời hạn và ghi bằng dấu ” – / – ” .

* Căn hộ chung cư

– Loại nhà ở : Ghi ” Căn hộ căn hộ cao cấp số … ” .- Tên nhà căn hộ chung cư cao cấp : Ghi tên hoặc số hiệu của nhà chung cư, nhà hỗn hợp theo dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư hoặc phong cách thiết kế, quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt .- Diện tích sàn : Ghi diện tích sàn xây dựng nhà ở, diện tích sử dụng căn hộ cao cấp theo hợp đồng mua và bán căn hộ cao cấp và tương thích với pháp luật của pháp lý về nhà ở .- Hình thức chiếm hữu : Ghi ” Sở hữu riêng ” so với trường hợp nhà ở thuộc chiếm hữu của một chủ ; ghi ” Sở hữu chung ” so với trường hợp căn hộ chung cư cao cấp thuộc sở hữu chung của nhiều chủ ; trường hợp căn hộ cao cấp có phần sở hữu riêng và có phần chiếm hữu chung thì ghi lần lượt từng hình thức chiếm hữu và diện tích kèm theo .Ví dụ : Sở hữu riêng 50 mét vuông ; chiếm hữu chung 20 mét vuông .- Thời hạn được chiếm hữu :+ Nếu mua căn hộ cao cấp căn hộ chung cư cao cấp có thời hạn thì ghi ngày tháng năm hết hạn được chiếm hữu theo hợp đồng mua và bán hoặc theo pháp luật của pháp lý về nhà ở .+ Các trường hợp còn lại không xác lập thời hạn và ghi bằng dấu ” – / – ” .- Hạng mục được chiếm hữu chung ngoài căn hộ chung cư cao cấp : Ghi tên từng khuôn khổ ngoài căn hộ cao cấp nhà ở và diện tích kèm theo ( nếu có ) mà chủ sở hữu căn hộ cao cấp có quyền sở hữu chung với những chủ căn hộ chung cư cao cấp khác theo hợp đồng mua, bán căn hộ chung cư cao cấp đã ký .Lưu ý : Trường hợp tại thời gian cấp Giấy chứng nhận mà thửa đất không có gia tài gắn liền với đất hoặc có gia tài gắn liền với đất nhưng người sử dụng đất ( đồng thời là chủ sở hữu tài sản ) chưa có nhu yếu ghi nhận thì được bộc lộ bằng dấu ” – / – ” .

4. Thông tin sang tên, thế chấp

Khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai 2013 lao lý :

“ Việc quy đổi, chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, khuyến mãi cho, thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải ĐK tại cơ quan ĐK đất đai và có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ thời gian ĐK vào sổ địa chính ”

Như vậy, khi chuyển nhượng ủy quyền, Tặng Ngay cho, thừa kế, thế chấp ngân hàng … phải ĐK dịch chuyển và chỉ có hiệu lực hiện hành kể từ thời gian vào sổ địa chính .Trường hợp nhận chuyển nhượng ủy quyền, nhận khuyến mãi ngay cho, nhận thừa kế thì khi thực thi thủ tục ĐK dịch chuyển ( ĐK sang tên ) người sử dụng đất có quyền đề xuất cấp Giấy chứng nhận mới. Nếu không ý kiến đề nghị cấp Giấy chứng nhận mới thì thông tin chuyển nhượng ủy quyền, Tặng cho sẽ được ghi tại trang 3, trang 4 hoặc tại trang bổ trợ ( nếu trang 3, trang 4 đã ghi kín ) .Ngoài ra, việc thế chấp ngân hàng cũng chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ thời gian ĐK vào sổ địa chính và thông tin thế chấp ngân hàng được bộc lộ tại trang 3, trang 4 hoặc tại trang bổ trợ ( nếu trang 3, trang 4 đã ghi kín ) .

Ví dụ: Chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn A, CMND số 020908673 và vợ là bà Nguyễn Thị B, CMND số 020908675, địa chỉ tại số 65 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội; theo hồ sơ số 010656.CN.001.

Kết luận: Trên đây là cách đọc thông tin Sổ đỏ, Sổ hồng; người dân có thể không cần phải xin thông tin đất đai mà tự mình đối chiếu, kiểm tra những thông tin trong Giấy chứng nhận để loại trừ những rủi ro trong việc nhận chuyển nhượng.

Nếu có vướng mắc liên quan đến đất đai – nhà ở, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ nhanh nhất.

>> Thủ tục sang tên Sổ đỏ: Toàn bộ những hướng dẫn mới nhất

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.