Bài tập về độ và điểm nút GDCD 10

Đua top nhận quà tháng 4/2022 Đại sứ văn hóa truyền thống đọc 2022

Nội dung chính Show

  • Lượng là gì?
  • Ví dụ về điểm nút
  • Bước nhảy là gì?
  • 2. Lượng
  • 3. Quan hệ giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất
  • 4. Liên hệ bản thân
  • B. Trắc nghiệm
  • Video liên quan

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK GDCD 10 – TẠI ĐÂY

Chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự vật, hiện tượng; là sự thống nhất hữu cơ giữa các thuộc tính, các yếu tố cấu thành sự vật, hiện tượng, làm cho sự vật là nó mà không phải là cái khác.

>> > Xem thêm : Phạm trù “ chất ”

Lượng là gì?

Lượng là phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự vật, hiện tượng, biểu thị số lượng, quy mô, trình độ, nhịp điệu của sự vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng cũng như của các thuộc tính của nó.

Sự vận động, biến đổi của sự vật, hiện tượng thường bắt đầu từ sự thay đổi về lượng. Khi lượng thay đổi đến một giới hạn nhất định thì sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất. Giới hạn đó chính là “điểm nút”.

Điểm nút là phạm trù triết học dùng để chỉ điểm giới hạn mà tại đó sự thay đổi về lượng ĐÃ ĐỦ làm THAY ĐỔI CĂN BẢN về chất của sự vật, hiện tượng. Sự thay đổi về lượng khi đạt tới “điểm nút”, với những điều kiện nhất định tất yếu sẽ dẫn đến sự ra đời của chất mới thông qua “bước nhảy” căn bản về chất.

Ví dụ về điểm nút

Ví dụ : Người học viên khi ra trường trở thành người nhân viên cấp dưới trình độ kỹ thuật sẽ được bổ trợ những yếu tố mới về mặt phẩm chất đạo đức, về năng lượng trình độ … sẽ giúp người nhân viên cấp dưới biến hóa nhanh hơn về chất .

Bước nhảy là gì?

Bước nhảy là phạm trù triết học dùng để chỉ sự THAY ĐỔI CĂN BẢN về chất của sự vật, hiện tượng do sự thay đổi về lượng của sự vật, hiện tượng trước đó gây nên. “Bước nhảy” là sự kết thúc một giai đoạn vận động, phát triển đồng thời đó cũng là điểm khởi đầu cho một giai đoạn vận động, phát triển mới của sự vật, hiện tượng.

Như vậy, Điểm nút là điểm giới hạn mà tại đó mà sự thay đổi về lượng ĐÃ ĐỦ để làm thay đổi CĂN BẢN về chất của sự vật, hiện tượng – có nghĩa là, tại đó, sự vật, hiện tượng đã tích lũy đủ về lượng để CÓ THỂ (chỉ là “có thể” thôi-câu trong ngoặc đơn này không ghi vào bài nhá!) thực hiện được “bước nhảy” làm thay đổi căn bản về chất, chuyển từ chất cũ sang chất mới; SONG, KHÔNG PHẢI sự tích lũy về lượng cứ đạt đến điểm nút là đã LÀM CHO chất của sự vật, hiện tượng thay đổi HOÀN TOÀN. CHỈ SAU KHI thực hiện XONG BƯỚC NHẢY về chất, sự vật, hiện tượng MỚI thay đổi được HOÀN TOÀN về chất.

( Nói nhanh cho nó dễ hiểu-nhưng không được ghi vào bài-thì : “ Điểm nút ” KHÔNG ghi lại sự biến hóa trọn vẹn về chất của sự vật, hiện tượng kỳ lạ mà CHỈ lưu lại thời gian sự vật, hiện tượng kỳ lạ CÓ THỂ triển khai bước nhảy làm đổi khác cơ bản về chất. CHỈ sau khi bước nhảy cơ bản về chất ĐÃ được thực thi XONG, khi đó, sự vật, hiện tượng kỳ lạ mới đổi khác HOÀN TOÀN về chất ) .

VD : … ( lấy VD minh họa cho cái “ >> Như vậy … ” thôi những bác nhé ! )

Các tìm kiếm tương quan đến Điểm nút : ví dụ về điểm nút gdcd 10, so sánh giữa độ và điểm nút, nêu ví dụ về độ và điểm nút, ví dụ về chất và lượng trong triết học, ví dụ về mối quan hệ giữa chất và lượng, ví dụ về bước nhảy hàng loạt, ví dụ về chất và lượng gdcd 10, ví dụ sự đổi khác về lượng dẫn đến sự biến hóa về chất

Điểm nút là gì?

Điểm nút là phạm trù triết học dùng để chỉ điểm giới hạn mà tại đó sự thay đổi về lượng ĐÃ ĐỦ làm THAY ĐỔI CĂN BẢN về chất của sự vật, hiện tượng. Sự thay đổi về lượng khi đạt tới “điểm nút”, với những điều kiện nhất định tất yếu sẽ dẫn đến sự ra đời của chất mới thông qua “bước nhảy” căn bản về chất.

Ví dụ về điểm nút?

Ví dụ : Người học viên khi ra trường trở thành người nhân viên cấp dưới trình độ kỹ thuật sẽ được bổ trợ những yếu tố mới về mặt phẩm chất đạo đức, về năng lượng trình độ … sẽ giúp người nhân viên cấp dưới đổi khác nhanh hơn về chất .

report this ad

Chúng ta vẫn thường nhắc tới câu : Có công mài sắt có ngày nên kim, câu tục ngữ mang ý nghĩa thâm thúy, nghĩa đen của nó chỉ đơn thuần là mài nhiều thì có ngày cây sắt đó sẽ nên kim, nhưng ý nghĩa sâu rộng mà câu này muốn nhắn nhủ con người lại có ý nghĩa can đảm và mạnh mẽ khuyên nhăn con người nên học hỏi sự kiên trì và lý tưởng sống tốt đẹp sẽ đưa họ trở thành những con người thành công xuất sắc. Trên cuộc sống này không có việc gì khó nếu như tất cả chúng ta biết nỗ lực học tập và rèn luyện, những ngày nguy hiểm khó khăn vất vả rèn luyện đó sẽ giúp tất cả chúng ta thực sự trở thành những con người có ích cho xã hội này. Trong Triết học, câu tục ngữ này nói về quy luật từ sự đổi khác về lượng dẫn đến sự biến hóa về chất và ngược lại .

1. Chất

⇒ Khái niệm chất dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật và hiện tượng kỳ lạ, tiêu biểu vượt trội cho sự vật và hiện tượng kỳ lạ đó, phân biệt nó với những sự vật và hiện tượng kỳ lạ khác .

* Ví dụ : Muối và đường .

Điểm giống : Màu trắng, dễ hòa tan trong nước, dạng hạt, dùng để nấu ăn .

Điểm khác :

Muối Đường
Vị mặn, được làm từ nước biển Vị ngọt, được làm từ mía

⇒ Những điểm giống và khác nhau được gọi là thuộc tính của sự vật, hiện tượng kỳ lạ. Thuộc tính là đặc tính vốn có của một sự vật, nhờ đó sự vật sống sót và qua đó con người nhận thức được sự vật, phân biệt được sự vật này với sự vật khác .

+ Thuộc tính cơ bản : Quy định sự sống sót, tăng trưởng của sự vật, hiện tượng kỳ lạ ( Chỉ ra điểm độc lạ của sự vật, hiện tượng kỳ lạ ; giúp ta phân biệt được sự vật này với sự vật khác ) .

+ Thuộc tính không cơ bản : Không lao lý sự sống sót, tăng trưởng của sự vật, hiện tượng kỳ lạ ( Chỉ ra điểm chung có ở toàn bộ sự vật, hiện tượng kỳ lạ ; không giúp ta phân biệt được sự vật này với sự vật khác ) .

→ Trong 2 thuộc tính nêu trên : Thuộc tính cơ bản sẽ tạo nên chất của sự vật, hiện tượng kỳ lạ. Xét trong ví dụ trên : Chất của muối là vị mặn, được làm từ nước biển ; chất của đường là vị ngọt, được làm từ mía. Như vậy, có rất nhiều thuộc tính, nhưng thuộc tính cơ bản mới tạo nên chất của sự vệt, hiện tượng kỳ lạ và mới giúp tất cả chúng ta phân biệt được sự vật, hiện tượng kỳ lạ này với sự vật, hiện tượng kỳ lạ khác .

* Ví dụ : Người và động vật hoang dã

⇒ Ta xét trong mối quan hệ giữa con người và động vật hoang dã, ta thấy : Động vật và con người có những điểm chung như : Có lông mao bao trùm, thân nhiệt không thay đổi ; có hiện tượng kỳ lạ thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ ; khoang ngực và khoang bụng ngăn cách nhau bởi cơ hoành ; bộ răng có 2 lứa là răng sữa và răng trưởng thành phân hóa thành răng cửa, răng nanh và răng hàm … Những điểm chung này chính là những thuộc tính không cơ bản ( không giúp tất cả chúng ta phân biệt giữa động vật hoang dã và con người ). Để phân biệt giữa con người với động vật hoang dã thì những thuộc tính : có lao động, ngôn từ, chữ viết, lời nói, có chứng minh thư, có số điện thoại cảm ứng, có dấu vân tay ( điểm khác nhau ) … là thuộc tính cơ bản ( giúp tất cả chúng ta phân biệt giữa động vật hoang dã và con người ) .

Nhưng nếu ta xét những thuộc tính : có lao động, ngôn từ, chữ viết, lời nói, có chứng minh thư, có số điện thoại thông minh trong mối quan hệ để phân biệt giữa người A và người B thì những thuộc tính trên không phải tổng thể đều là thuộc tính cơ bản mà chỉ có 1 vài những thuộc tính : có chứng minh thư, có số điện thoại cảm ứng, có dấu vân tay mới là thuộc tính cơ bản ( giúp tất cả chúng ta phân biệt người A với người B vì mỗi người đều có số chứng minh thư, số điện thoại thông minh, dấu vân tay khác nhau để nhận ra ). Khi đó những thuộc tính còn lại : có lao động, ngôn từ, chữ viết, lời nói sẽ trở thành thuộc tính không cơ bản ( không giúp tất cả chúng ta phân biệt người A với người B ). Chính những thuộc tính cơ bản nêu trên được tổng hợp lại tạo thành chất của người A khác với chất của người B .

→ Như vậy, khi nhìn nhận chất của một sự vật hiện tượng kỳ lạ thì ta đặt chúng trong mối quan hệ đơn cử để xác lập chất .

2. Lượng

⇒ Khái niệm lượng dùng để chỉ những thuộc tính vốn có của sự vật và hiện tượng kỳ lạ biểu lộ trình độ tăng trưởng ( cao, thấp ), quy mô ( lớn, nhỏ ), vận tốc hoạt động ( nhanh, chậm ), số lượng ( ít, nhiều ) … của sự vật và hiện tượng kỳ lạ .

– Các loại lượng

+ Lương đếm được : Biểu thị bằng số lượng với những đơn vị chức năng giám sát đơn cử. Ví dụ : lít, cm, dm …

+ Lượng không đếm được : Tượng trưng cho tình cảm, ý chí ( ý thức nói chung ). Ví dụ : Lòng yêu nước, tình yêu nam nữ …

3. Quan hệ giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất

a. Sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất

– Độ là số lượng giới hạn mà trong đó sự biến hóa về lượng chưa làm đổi khác về chất của sự vật, hiện tượng kỳ lạ. Để những em lên được cấp 3 thì tất cả chúng ta trải qua những quá trình học tập từ thấp đến cao, đó là :

Mầm non → Tiểu học → THCS → THPT

Ở mỗi quy trình tiến độ thì tất cả chúng ta cần phải triển khai làm những bài thi, bài kiểm tra để chuyển cấp. Chuyển từ Mầm non → Tiểu học → trung học cơ sở → THPT .

⇒ Trong những tiến trình đó, có những khoảng chừng thời hạn học tập là khác nhau :

+ Mầm non : 3 năm .

+ Tiểu học : 5 năm .

+ trung học cơ sở : 4 năm .

+ trung học phổ thông : 3 năm .

Các khoảng chừng thời hạn : 3 năm của mần nin thiếu nhi và THPT, 5 năm của Tiểu học, 4 năm của trung học phổ thông được gọi là Độ. Các khoảng chừng thời hạn này mặc dầu có sự đổi khác về lượng ( thời hạn học tập ) nhưng chưa làm đổi khác chất của quy trình học tập do tại có những người bằng tuổi học cùng lớp nhưng lại ra trường muộn hơn. Chính sự biến hóa về lượng mà chưa làm đổi khác chất được gọi là Độ

– Điểm nút là điểm số lượng giới hạn mà tại đó sự đổi khác của lượng làm đổi khác chất của sự vật và hiện tượng kỳ lạ .

Trong số lượng giới hạn của một độ nhất định, lượng tiếp tục biến hóa còn chất tương đối không thay đổi. Sự đổi khác về lượng của sự vật hoàn toàn có thể làm chất đổi khác ngay lập tức nhưng cũng hoàn toàn có thể làm biến hóa từ từ chất cũ. Lượng đổi đến một số lượng giới hạn nhất định – điểm nút, nếu có điều kiện kèm theo sẽ diễn ra bước nhảy làm đổi khác chất của sự vật .

b. Chất mới ra đời lại bao hàm một lượng mới tương ứng

– Chất mới sinh ra lại bao hàm một lượng mới để tạo ra sự thống nhất mới giữa chất và lượng .

– Muốn chuyển từ chất cũ sang chất mới phải trải qua bước nhảy. Theo đó, Bước nhảy là một phạm trù triết học dùng để chỉ sự chuyển hóa về chất của sự vật do những sự đổi khác về lượng trước đó gây nên. Bước nhảy kết thúc một quy trình tiến độ đổi khác về lượng và mở màn cho một giai tăng trưởng mới. Đó là gián đoạn trong quy trình hoạt động liên tục của sự vật đồng thời là một tiền đề cho một quy trình tích góp liên tục về lượng tiếp theo .

– Chất mới sinh ra, nó tác động ảnh hưởng trở lại lượng mới, làm biến hóa cấu trúc, quy mô, trình độ nhịp điệu của sự hoạt động tăng trưởng của sự vật. Ví dụ : Từ 3 đường thẳng ta ghép lại thành hình tam giác, khi thêm 1 đường thẳng vào ta có những hình khác : hình tứ giác, hình bình hành, hình chữ nhật, hình vuông vắn …

⇒ Như vậy, bất kể sự vật, hiện tượng kỳ lạ nào cũng là sự thống nhất biện chứng giữa hai mặt chất và lượng. Sự biến hóa về lượng tới điểm nút sẽ dẫn đến sự biến hóa về chất trải qua bước nhảy. Chất mới sinh ra sẽ ảnh hưởng tác động trở lại sự biến hóa của lượng mới. Quá trình đó liên tục diễn ra, tạo thành phương pháp thông dụng của những quy trình hoạt động, tăng trưởng của sự vật, hiện tượng kỳ lạ trong tự nhiên, xã hội, tư duy .

4. Liên hệ bản thân

* Từng bước tích góp kỹ năng và kiến thức một cách đúng chuẩn, vừa đủ .

Như tất cả chúng ta đã biết, sự hoạt động và tăng trưởng của sự vật khi nào cũng diến ra bằng cách tích góp từ từ về lượng đến một số lượng giới hạn nhất định, triển khai bước nhảy để chuyển về chất và việc học tập của học sinh cũng không nằm ngoài điều đó. Để thi đỗ trường Đại học tất cả chúng ta cần phải tích góp những kiến thức và kỹ năng ở những cấp học từ Tiểu học, trung học cơ sở đến THPT. Như vậy hoàn toàn có thể coi học tập là quy trình tích góp về lượng mà điểm nút là những kỳ thi, thi tuyển là bước nhảy và điểm số xác lập quy trình tích góp kỹ năng và kiến thức đã đủ dẫn tới sự chuyển hóa về chất hay chưa. Do đó, trong hoạt động giải trí nhận thức, học tập của học sinh phải ghi nhận từng bước tích góp về lượng ( tri thức ) làm biến hóa về chất ( hiệu quả học tập ) theo quy luật. Tránh gặp nhanh lẹ mỗi khi sắp đến kỳ thi, như vậy là thiếu kinh nghiệm tay nghề nhận thức được trong quy trình học tập. Tránh tư tưởng chủ quan, nóng vội trong học tập và trong hoạt động giải trí thực tiễn hàng ngày .

* Trong học tập và nghiên cứu và điều tra cần thực thi từ dễ đến khó, tránh nóng vội đốt cháy quá trình

Trong quy trình học tập và rèn luyện của học sinh cần tránh tư tưởng tả khuynh, tức là, khi lượng chưa biến hóa đến điểm nút đã triển khai bước nhảy. Học sinh khi học đủ những kỹ năng và kiến thức cơ bản có sự đổi khác về chất mới hoàn toàn có thể học tiếp những kiến thức và kỹ năng sâu hơn, khó hơn. Học tập điều tra và nghiên cứu từ dễ đến khó là phương pháp học tập mang tính khoa học mà tất cả chúng ta đều biết nhưng trong thực tiễn, không phải ai cũng hoàn toàn có thể thực thi được. Nhiều học sinh trong quy trình đi học tập do không tập trung chuyên sâu, còn mải mê đi dạo, dẫn đến sự chậm chễ trong học tập, rồi “ nước tới chân mới nhảy ” khi sắp thi họ mới tập trung chuyên sâu cao độ vào việc học. Giai đoạn ôn thi là lúc ta củng cố lại kỹ năng và kiến thức chứ không phải học mới, do đó học tập cần mẫn trong thời hạn này không hề bảo vệ lượng kỹ năng và kiến thức qua được kỳ thi. Ngược lại có nhiều bạn có ý thức học ngay từ đầu, nhưng họ lại nóng vội, muốn học nhanh, nhiều để hơn người khác, chưa học cơ bản đã đến nâng cao, “ chưa học bò đã lo học chạy ”. Như vậy, muốn tiếp thu được tri thức ngày càng nhiều và đạt được hiệu quả cao, thì mỗi bạn cần phải hàng ngày học tập, học từ thấp đến cao, từ dễ đến khó để có sự biến hóa về chất .

* Liên tục phấn đấu học tập và rèn luyện, tránh tư tưởng chủ quan

Khi bước chân vào cấp 3, có một bộ phận không nhỏ trong học sinh tự mãn với những gì đã đạt được, không liên tục nỗ lực và phấn đấu vươn lên, sống không có lý tưởng, tham vọng. Nhưng bên canh đó một số ít học sinh có ý thức rèn luyện và phấn đấu học tập để có trình độ tri thức cao nhất .

Trong quy trình học tập, học sinh phải trải qua rất nhiều kỳ thi. Kết quả tốt của những kỳ thi lưu lại ta kết thúc một quy trình tiến độ và là bước khởi đầu cho ta sang một tiến trình mới yên cầu tất cả chúng ta có một trình độ cao hơn, lượng kỹ năng và kiến thức nhiều hơn, chính thế cho nên, mỗi học sinh cần phải không ngừng học tập phấn đấu để tiếp cận những tri thức mới ở trình độ cao hơn. Nó giúp tất cả chúng ta tránh được tư tưởng bảo thủ, ngưng trệ trong học tập rèn luyện .

* Sự tăng trưởng vững chắc của tập thể phụ thuộc vào vào bản thân mỗi học sinh

Một tập thể gồm có nhiều cá thể. Mỗi cá thể có phẩm chất tốt ( lượng ) sẽ góp thêm phần tạo nên “ chất ” tốt cho tập thể đó. Một lớp học tập tốt, nếu trong lớp có nhiều cá thể có ý thức học tập tốt, luôn cố gắng nỗ lực để phấn đấu đạt được thành tích cao. Một lớp đoàn kết nếu những cá thể luôn sẵn sàng chuẩn bị trợ giúp mọi người. Có thể nói uy tín, thành tích của một lớp nhờ vào vào sự phấn đấu nỗ lực của mỗi học sinh .

Tóm lại, việc vận dụng nội dung quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa lượng và chất cũng như ý nghĩa phương pháp luận của nó có vai trò to lớn trong việc học tập và rèn luyện của học sinh. Lượng và chất là hai mặt thống nhất biện chứng của sự vật, chỉ khi nào lượng được tích góp tới một độ nhất đinh mới làm biến hóa về chất, do đó trong hoạt động giải trí nhận thức, hoạt động giải trí học tập của học sinh phải tích góp dần về lượng và đồng thời phải biết thực thi và triển khai kịp thời những bước nhảy khi có điều kiện kèm theo chín muồi để biến hóa về chất. Những việc làm vĩ đại của con, khi nào cũng tổng hợp những việc làm thông thường, vì thế mỗi học sinh phải luôn tích cực học tập, dữ thế chủ động trong việc làm học tập và rèn luyện của mình cả đức và tài, để trở thành một con người tăng trưởng tổng lực, tránh tư tưởng chủ quan, nóng vội mà không chịu tích góp về kỹ năng và kiến thức ( lượng ) .

B. Trắc nghiệm

Câu 1: Trong Triết học, khái niệm chất dùng để chỉ?

A. Những thuộc tính thực chất nhất của sự vật và hiện tượng kỳ lạ .

B. Những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật và hiện tượng kỳ lạ, phân biệt nó với những sự vật và hiện tượng kỳ lạ khác .

C. Những thành phần cơ bản để cấu thành sự vật, hiện tượng kỳ lạ .

D. Những yếu tố, thuộc tính, đặc thù cơ bản của sự vật, hiện tượng kỳ lạ .

Đáp án: B

Câu 2: Để phân biệt sự vật, hiện tượng này với các sự vật và hiện tượng khác, cần căn cứ vào yếu tố nào dưới đây?

A. Lượng. C. Thuộc tính .

B. Chất. D. Điểm nút .

Đáp án: B

Câu 3: Cách giải thích nào dưới đây đúng khi nói về cách thức vận động phát triển của sự vật và hiện tượng?

A. Do sự đổi khác về lượng dẫn đến sự biến đối về chất .

B. Do sự đấu tranh giữa những mặt trái chiều .

C. Do sự phủ định biện chứng .

D. Do sự hoạt động của vật chất .

Đáp án: A

Câu 4: Chất của sự vật được tạo thành từ?

A. Các thuộc tính cơ bản .

B. Số lượng những thuộc tính .

C. Thuộc tính không cơ bản .

D. Thuộc tính cơ bản và thuộc tính không cơ bản

Đáp án: A

Câu 5: “Thuộc tính” được chia thành?

A. Thuộc tính cơ bản và thuộc tính không cơ bản .

B. Thuộc tính đếm được và thuộc tính không đếm được .

C. Thuộc tính trừu tượng và thuộc tính khái quát .

D. Thuộc tính khách quan và thuộc tính chủ quan .

Đáp án: A

Câu 6: Để phân biệt giữa đường và muối ta căn cứ vào thuộc tính nào dưới đây?

A. Màu trắng, dễ hòa tan trong nước .

B. Khối lượng .

C. Đường vị ngọt, muối vị mặn .

D. Dễ hòa tan trong nước .

Đáp án: C

Câu 7: Giữa muối và đường đều có thuộc tính là dễ hòa tan trong nước. Thuộc tính này gọi là?

A. Thuộc tính cơ bản .

B. Thuộc tính không cơ bản .

C. Thuộc tính khách quan .

D. Thuộc tính chủ quan .

Đáp án: B

Câu 8: Thuộc tính cơ bản có vai trò là?

A. Phân biệt sự vật, hiện tượng kỳ lạ này với sự vật, hiện tượng kỳ lạ khác .

B. Chỉ ra đặc thù chung của sự vật .

C. Chỉ ra số lượng mang những thuộc tính đó .

D. Chỉ ra vai trò của sự vật, hiện tượng kỳ lạ .

Đáp án: A

Câu 9: Câu nào sao đây nói về cách thức của sự vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng?

A. Tích tiểu thành đại .

B. Học, học nữa, học mãi .

C. Học tài thi phận .

D. Tức nước vỡ bờ .

Đáp án: A

Câu 10: Để phân biệt với Cám thì các đức tính: Hiền lành, tốt bụng, chăm chỉ được gọi là?

A. Chất của Tấm .

B. Thuộc tính của Tấm .

C. Độ .

D. Lượng .

Đáp án: A

Câu 11: Các đặc điểm: Chất lỏng, không màu, không mùi, không vị được gọi là?

A. Chất của nước tinh khiết .

B. Lượng của nước tinh khiết .

C. Độ của nước tinh khiết .

D. Điểm nút của nước tinh khiết .

Đáp án: A

Câu 12: Vào 21h30’ em đi học thêm về, trên đường về em gặp một thanh niên đang vạ vật ở ven đường và có biểu hiện như người bị nghiện đang tiến đến gần chỗ em, trong tình huống này em sẽ chọn cách nào sau đây?

A. Đạp xe thật nhanh để phóng về nhà .

B. Dừng lại hỏi thăm xem họ cần giúp sức không .

C. Hét thật to .

D. Đưa họ đến trạm y tế gần nhất .

Đáp án: A

Câu 13: Gần nhà em có bạn X và bạn Y, được biết bạn X là người khuyết tật, gia đình nghèo khó nên bạn Y đã chủ động sang giúp đỡ gia đình bạn X bằng cách hằng ngày bạn Y đều cõng bạn tới trường và giúp đỡ bạn trong học tập và cuộc sống khi bạn gặp khó khăn. Trong tình huống này em sẽ làm gì?

A. Không chăm sóc vì đó không phải việc của mình .

B. Trêu trọc bạn X vì bạn là người khuyết tật .

C. Cùng với bạn Y trợ giúp bạn X và mái ấm gia đình bạn .

D. Hỏi han bạn X vài câu cho xong .

Đáp án: C

Câu 14: Lượng được chia thành?

A. Lượng đếm được và lượng không đếm được .

B. Lượng trừu tượng và lượng đơn cử .

C. Chỉ có lượng đếm được .

D. Chỉ có lượng không đếm được .

Đáp án: A

Câu 15: Trong cách thức vận động, phát triển, mỗi sự vật và hiện tượng đều có hai mặt thống nhất với nhau, đó là?

A. Độ và điểm nút .

B. Điểm nút và bước nhảy .

C. Chất và lượng .

D. Bản chất và hiện tượng kỳ lạ .

Đáp án: C

Câu 16: Sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất khác nhau như thế nào ?

A. Chất biến hóa trước, hình thành lượng mới tương ứng .

B. Lượng đổi khác nhanh, chất biến hóa chậm .

C. Lượng biến hóa trước và chậm, chất biến hóa sau và nhanh .

D. Chất và lượng cùng đổi khác nhanh gọn .

Đáp án: B

Câu 17: Trong Triết học, điểm nút là điểm giới hạn mà tại đó ?

A. Các sự vật đổi khác .

B. Sự vật và hiện tượng kỳ lạ biến hóa về chất .

C. Lượng mới sinh ra .

D. Sự vật mới hình thành, tăng trưởng .

Đáp án: B

Câu 18: Khi sự biến đổi về lượng đạt đến một giới hạn nhất định, phá vỡ sự thống nhất giữa chất và lượng thì ?

A. Sự vật biến hóa .

B. Lượng mới hình thành .

C. Chất mới sinh ra .

D. Sự vật tăng trưởng .

Đáp án: C

Câu 19: Điều kiện để chất mới ra đời là gì?

A. Tăng lượng liên tục .

B. Lượng đổi khác trong số lượng giới hạn được cho phép .

C. Lượng biến hóa đạt tới điểm nút .

D. Lượng biến hóa nhanh gọn .

Đáp án: C

Câu 20: Khái niệm dung để chỉ những thuộc tính cơ bản vốn có của sự vật, hiện tượng, biểu thị trình độ phát triển, quy mô tốc độ vận động của sự vật, hiện tượng là ?

A. Bước nhảy. B. Chất .

C. Lượng. D. Điểm nút .

Đáp án: C

Câu 21: Cách hiểu nào dưới đây về mối quan hệ giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất là đúng?

A. Mọi sự đổi khác về lượng đều dẫn đến sự đổi khác về chất .

B. Lượng đổi khác từ từ đạt tới một số lượng giới hạn nhất định làm cho chất đổi khác .

C. Chất mới sinh ra vẫn giữ nguyên lượng cũ .

D. Lượng đổi khác liên tục làm cho chất biến hóa .

Đáp án: B

Câu 22: Cách giải thích nào dưới đây đúng khi nói về cách thức vận động phát triển của sự vật và hiện tượng?

A. Do sự đổi khác về lượng dẫn đến sự biến đối về chất .

B. Do sự đấu tranh giữa những mặt trái chiều .

C. Do sự phủ định biện chứng .

D. Do sự vận động của vật chất.

Đáp án: A

Comments

comments

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *