Cách phân biệt địa điểm đích vận chuyển bảo thuế và địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan trong xuất nhập khẩu

Địa điểm đích vận chuyển bảo thuế là gì và địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan là gì ?

Đây là hai khái niệm mà đa phần những bạn khai hải quan thường hay bị nhằm mục đích lẫn bài này tôi sẽ chỉ ra sự khác nhau giửa 2 khai niệm này để mọi người chú ý quan tâm tránh sai sót nhé .

Địa điểm đích vận chuyển bảo thuế và địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan là như thế nào, khác nhau gì và quy tắc để không bị sai và nhầm lẫn là gì ?

Cách phân biệt địa điểm đích vận chuyển bảo thuế và địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan trong xuất nhập khẩu

1. Địa điểm đích vận chuyển bảo thuế : là địa điểm hàng sẽ đến cuối cùng. (đối với hàng nhập thì đó sẽ là kho công ty, còn đối với hàng xuất thì đó là 1 cảng nào đó tại việt nam mà hàng của chúng ta từ đó sẽ rời việt nam đi nước ngoài)

2. Địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan : là nơi tập kết hàng chờ thông quan (đối với hàng nhập thì chắc chắn nó sẽ là 1 cảng nào đó tại việt nam mà hàng chúng ta được nhập về, còn đối với hàng xuất thì đó chắc chắn là kho công ty, nếu không có kho thì đó sẽ là địa đểm tập kết do hải quan nơi làm thủ tục.)

Cách phân biệt địa điểm đích vận chuyển bảo thuế và địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan trong xuất nhập khẩu

Sự khác nhau của 2 khái niệm

Điểm khác nhau của 2 địa điểm này là như đã nói rõ ở trên thì địa điểm đích vận chuyển bảo thuế đó là nơi đích đến của vận chuyển ( nó giống như đơn xin chuyển của khẩu của V4 nhưng VNACCS thì sử dụng bộ mã và cái tên trưu tượng hơn ). Còn ông nội địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan thì là nơi hàng tập trung chờ làm thủ tục thông quan .

Cách phân biệt địa điểm đích vận chuyển bảo thuế và địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan trong xuất nhập khẩu

Quy tắc để không bị sai và nhầm lẫn là :

Đối với địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan thì hàng ở đâu sẽ khai báo nơi đó. ( Vậy tất cả chúng ta sẽ biết hàng nhập thì chắc như đinh sẽ là ở cảng, còn xuất thì ở kho công ty, nếu xuất mà không có kho thì sử dụng địa điểm tập trung do hải quan nơi làm thủ tục pháp luật. )
Còn địa điểm đích vận chuyển bảo thuế thì thật ra mình không có cụm từ để diễn đạt quy tắc cho địa điểm này .

Cho huongnghiep biết sự chuyên nghiệp của mình nhé!

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *