Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay – Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng

Hồ Chí Minh, người thầy vĩ đại của cách mạng Nước Ta, linh hồn của khối đại đoàn kết dân tộc bản địa, không riêng gì để lại cho dân tộc bản địa ta một sự nghiệp cách mạng to lớn mà còn để lại toàn Đảng, toàn dân ta một di sản niềm tin vô giá, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong di sản ấy, tư tưởng về đạo đức luôn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn thâm thúy. Cùng với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng ta, là ngọn cờ dẫn dắt dân tộc bản địa Nước Ta đi tới thắng lợi, trước đây, lúc bấy giờ cũng như sau này .
Trong bất kể một nghành nghề dịch vụ nào của đời sống xã hội, bất kỳ một hoạt động giải trí nào của tổ chức triển khai hay cá thể một người, đạo đức con người cũng biểu lộ vai trò quan trọng của nó. Khi đạo đức suy thoái và khủng hoảng, xã hội không hề tăng trưởng bền vững và kiên cố. Trên các chặng đường cách mạng vừa mới qua, đặc biệt quan trọng là trong thời kỳ triển khai công cuộc thay đổi quốc gia, Đảng ta đã có sự thay đổi trong tư duy, không ngừng nâng cao năng lượng chỉ huy, sức chiến đấu, bản lĩnh chính trị, trí tuệ để đủ sức liên tục gánh vác trách nhiệm là Đảng cầm quyền. Sự nghiệp thay đổi quốc gia đã và đang đặt ra những nhu yếu ngày càng cao so với sự hình thành và tăng trưởng những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người Nước Ta, đồng thời tạo ra những thuận tiện và những thử thách mới so với mỗi tất cả chúng ta trong nghành đạo đức. Hơn khi nào hết, lúc bấy giờ toàn Đảng, toàn dân ta đang chăm sóc đến yếu tố đạo đức, liên tục kiến thiết xây dựng, hoàn thành xong những chuẩn mực đạo đức đúng đắn, tân tiến ; tăng nhanh giáo dục, rèn luyện và tăng cường quản trị đạo đức trong Đảng và trong nhân dân .
Trong tiến trình lúc bấy giờ, những phẩm chất mà mỗi cán bộ, đảng viên cần đặc biệt quan trọng chăm sóc học tập là :

 Một là, thực hiện “trung với nước, hiếu với dân”, mỗi cán bộ, đảng viên phải trung thành vô hạn với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của dân tộc, tham gia tích cực vào việc đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tư tưởng và phẩm chất đạo đức tiêu biểu vượt trội của Hồ Chí Minh là niềm tin yêu nước nồng nàn, hết lòng, rất là phụng sự Tổ quốc, ship hàng nhân dân, toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp giải phóng dân tộc bản địa, thống nhất quốc gia, thiết kế xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ quyết tâm “ dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được tự do, độc lập ”, để rồi phấn đấu cho “ đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học tập ”, để nước ta “ sánh vai với cường quốc năm châu ”. Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh tất cả chúng ta cần :
– Nâng cao ý thức yêu nước, tự hào về truyền thống cuội nguồn anh hùng của dân tộc bản địa là lương tâm và nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người Nước Ta chân chính. Trung với nước ngày này là trung thành với chủ vô hạn với sự nghiệp kiến thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, nền văn hóa truyền thống, bảo vệ Đảng, chính sách, nhân dân và sự nghiệp thay đổi, bảo vệ quyền lợi của quốc gia .
– Trung với nước, hiếu với dân ngày này biểu lộ ở ý chí vươn lên, quyết tâm vượt qua nghèo nàn, lỗi thời, sớm đưa nước ta ra khỏi thực trạng kém tăng trưởng, góp thêm phần dựng xây quốc gia phồn vinh, thực thi bằng được mong ước của Bác Hồ kính yêu : “ thiết kế xây dựng quốc gia ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn ” .
– Trung với nước, hiếu với dân là phải luôn luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết toàn dân tộc bản địa, đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị chức năng ; nhất quyết đấu tranh chống lại mưu đồ chia rẽ dân tộc bản địa, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ Đảng với nhân dân của các thế lực thù địch. Mọi bộc lộ cục bộ, bản vị là trái với ý thức yêu nước chân chính .
– Trung với nước hiếu với dân là phải có niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm cao so với việc làm, có lương tâm nghề nghiệp trong sáng ; quyết tâm phấn đấu để thành đạt và góp sức nhiều nhất cho quốc gia. Phải phát huy truyền thống cuội nguồn hiếu học và quý trọng nhân tài của ông cha ta ; vận dụng phát minh sáng tạo các tri thức khoa học, công nghệ tiên tiến tân tiến, các sáng tạo độc đáo trong công tác làm việc để triển khai xong xuất sắc trách nhiệm được giao .
– Trung với nước, hiếu với dân nhu yếu mỗi tất cả chúng ta phải xử lý đúng đắn mối quan hệ cá thể – mái ấm gia đình – tập thể – xã hội ; quan hệ giữa nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền hạn. Làm việc gì trước hết phải vì tập thể, vì quốc gia, vì nhân dân, phải nêu cao niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm, không tham lam, vụ lợi, vun vén cá thể …
Hai là, triển khai đúng lời dạy : “ Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư ” nêu cao phẩm giá con người Nước Ta trong thời kỳ mới .
“ Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư ” là chuẩn mực đạo đức truyền thống cuội nguồn trong quan hệ “ so với mình ”, được quản trị Hồ Chí Minh thừa kế, vận dụng và tăng trưởng tương thích với nhu yếu của sự nghiệp cách mạng, trở thành chuẩn mực cơ bản của đạo đức cách mạng. Sức thuyết phục can đảm và mạnh mẽ của đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ ở trí tuệ, tư tưởng mà còn là ở tấm gương trong sáng, mẫu mực về đạo đức trong đời sống hàng ngày của Người. Đó là tấm gương của một lãnh tụ cách mạng vĩ đại nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người thông thường, ai cũng hoàn toàn có thể học theo, làm theo. Học tập và làm theo tấm gương của Người về “ cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư ” là phải :
– Tích cực lao động, học tập, công tác làm việc với ý thức lao động phát minh sáng tạo, chất lượng, hiệu suất cao ; biết quý trọng sức lực lao động lao động và gia tài của tập thể ; không xa hoa, tiêu tốn lãng phí, không phô trương, hình thức .
– Thực hiện chí công vô tư là nhất quyết chống chủ nghĩa cá thể, lối sống thực dụng. Đối với cán bộ chỉ huy, đảng viên phải vô hiệu thói chạy theo danh vọng, vị thế, vì tranh quyền đoạt lợi mà tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, lạm dụng quyền hạn, chức vụ để chiếm đoạt của công, thu vén cá thể, khiến nhân dân bất bình và giảm sút lòng tin … Phải thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt ; chân thành, nhã nhặn ; không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che, giấu giếm khuyết điểm …
– Thực hiện “ cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư ” phải nhất quyết chống bệnh lười biếng, lối sống tận hưởng, vị kỷ, nói không song song với làm, nói nhiều, làm ít, miệng nói lời cao đạo nhưng tư tưởng, tình cảm và việc làm thì mang nặng đầu óc cá thể, tư lợi. Không làm dối, làm ẩu, bòn rút của công. Phải có thái độ rõ ràng lên án và nhất quyết đấu tranh chống tham nhũng, xấu đi, loại trừ mọi biểu lộ vô liêm, bất chính ra khỏi đời sống xã hội .
Ba là, nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân ship hàng .
quản trị Hồ Chí Minh luôn tôn vinh dân chủ, kỷ luật và chính Người là một mẫu mực về niềm tin dân chủ, tôn trọng tập thể, tôn trọng quần chúng nhân dân, gắn bó với nhân dân. Người luôn luôn phê phán “ óc lãnh tụ ”, phê phán thói “ quan cách mạng ”, phê phán những bộc lộ quan liêu, coi thường quần chúng, coi thường tập thể, vi phạm nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ, coi đó là những căn bệnh khác nhau của chủ nghĩa cá thể .
– Học tập và làm theo Người, mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt mình trong tổ chức triển khai, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp lý, kỷ cương. Mọi bộc lộ dân chủ hình thức, tận dụng dân chủ để “ kéo bè, kéo cánh ” làm rối loạn kỷ cương, để cầu danh, trục lợi hoặc chuyên quyền, độc đoán … làm cho nhân dân bất bình cần phải lên án và vô hiệu .

– Học tập đạo đức Hồ Chí Minh tất cả vì nhân dân, mỗi cán bộ, đảng viên, dù ở bất cứ cương vị nào phải gần dân, học dân, có trách nhiệm với dân. Phải trăn trở và thấy trách nhiệm của mình trước cộng đồng, không chỉ sẻ chia và đồng cam cộng khổ với nhân dân mà còn phải biết phát huy sức mạnh của dân, tổ chức, động viên, lãnh đạo nhân dân phấn đấu thoát khỏi đói nghèo.

– Học tập đạo đức Hồ Chí Minh phải rất coi trọng tự phê bình và phê bình. Tự phê bình phải được coi trọng, được đặt lên số 1, mỗi người “ phải nghiêm khắc với chính mình ”. Phê bình phải có mục tiêu là kiến thiết xây dựng tổ chức triển khai, thiết kế xây dựng con người, thiết kế xây dựng đời sống tình cảm và quan hệ chiến sỹ, quan hệ xã hội lành mạnh, trong sáng, có lý, có tình. Phải khắc phục bệnh chuộng hình thức, tâng bốc nhau, không dám nói thẳng, nói thật để trợ giúp nhau cùng tân tiến. Đồng thời, cần phê phán những bộc lộ xuất phát từ những động cơ cá thể, nhân danh phê bình để đả kích, lôi kéo, chia rẽ, làm rối nội bộ .
Bốn là, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc bản địa, dữ thế chủ động, tích cực hội nhập kinh tế tài chính quốc tế .
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tình đoàn kết quốc tế bắt nguồn từ tình yêu thương vô hạn so với con người, trái đất. Người là hiện thân của chủ nghĩa yêu nước chân chính tích hợp với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Nhờ đó mà nhân dân quốc tế kính yêu Người, trao tặng Người thương hiệu nhà văn hóa kiệt xuất trên quốc tế, anh hùng giải phóng dân tộc bản địa, chiến sỹ lỗi lạc của trào lưu cộng sản quốc tế. Từ chủ nghĩa quốc tế cao quý, Người đã thiết kế xây dựng nên tình đoàn kết quốc tế to lớn của dân tộc bản địa ta với các dân tộc bản địa trên quốc tế, góp thêm phần quan trọng vào những thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta và trào lưu cách mạng quốc tế .
– Ngày nay, trong điều kiện kèm theo toàn thế giới hóa, việc lan rộng ra tình đoàn kết quốc tế, hợp tác cùng có lợi, dữ thế chủ động, tích cực hội nhập là một nguồn lực quan trọng để thiết kế xây dựng và tăng trưởng quốc gia. Đoàn kết quốc tế trong sáng là thực thi chủ trương đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa với niềm tin Nước Ta chuẩn bị sẵn sàng là bạn, đối tác chiến lược đáng tin cậy với các vương quốc trên quốc tế, phấn đấu vì độc lập, tự do, hợp tác và tăng trưởng .
– Học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần nâng cao niềm tin độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, nhất quyết đấu tranh chống tâm ý tự ty, chủ nghĩa dân tộc bản địa hẹp hòi ; phê phán các bộc lộ vong bản, vọng ngoại, ảo tưởng trước chủ nghĩa tư bản .
Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ ở chỗ thừa nhận và chứng minh và khẳng định những giá trị thực tiễn to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, mà một điều rất quan trọng là vận dụng và tăng trưởng những giá trị tư tưởng đó vào sự nghiệp kiến thiết xây dựng quốc gia. Việc cán bộ, đảng viên học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đặc biệt quan trọng trong quy trình tiến độ lúc bấy giờ là tự trang bị cho mình một năng lượng nhận thức khoa học và hành vi cách mạng đúng đắn, qua đó tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu cho lý tưởng, tổng thể vì độc lập tự do của dân tộc bản địa, vì niềm hạnh phúc của nhân dân. Mỗi tất cả chúng ta cũng đều mong ước biến các giá trị cao đẹp về đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh thành hành vi đơn cử để góp thêm phần kiến thiết xây dựng đời sống ấm no, tự do, niềm hạnh phúc, khao khát góp sức sức trẻ vì một xã hội dồi dào cơ sở vật chất, ấm cúng tình người, không có cuộc chiến tranh, đấm đá bạo lực, chia rẽ, hận thù, một xã hội mà trong đó mọi người đều được tôn trọng và có quyền bình đẳng thực sự .
Bản thân mỗi cán bộ, đảng viên cần xác lập học tập theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là quy trình học tập suốt đời chứ không phải là một lúc, một nơi ; luôn tự nhủ phải cố gắng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân theo hướng :
Thứ nhất, không ngừng trau dồi lý tưởng cách mạng
Mỗi cán bộ, đảng viên luôn tự khẳng định chắc chắn con đường cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã chọn trọn vẹn đúng đắn, việc tiếp tục trau dồi lý tưởng cách mạng, nâng cao trình độ chính trị giúp mỗi cán bộ, đảng viên hiểu thâm thúy hơn và bảo vệ vững chãi con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ; chứng minh và khẳng định giá trị đích thực của tư tưởng Hồ Chí Minh, chống lại các vấn đề phủ nhận, xuyên tạc vô căn cứ và thủ đoạn “ diễn biến tự do ” làm lung lay ý chí mỗi người .
Thứ hai, phát huy lối sống lành mạnh, trung thực, nhân ái, cần, kiệm
Đạo đức cách mạng so với tuổi trẻ càng quan trọng để nuôi dưỡng hoài bão, nghị lực đấu tranh cho chân lý, tình thương, lẽ phải. Mỗi cán bộ, đảng viên trẻ cần phải phát huy lối sống lành mạnh, cần kiệm, tôn trọng pháp lý, nếp sống có trật tự, kỷ luật ; trung thực trong việc làm, hòa đồng, nhân ái trong đời sống. Không ngừng trau dồi nâng cao hiểu biết, tôn trọng và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn tốt đẹp của dân tộc bản địa, tiếp thu có tinh lọc những giá trị văn hóa truyền thống lành mạnh, biết cách phòng ngừa và phê phán những yếu tố phản văn hóa truyền thống, các tệ nạn xã hội, diệt trừ lối sống thực dụng, ích kỷ …
Thứ ba, xác lập lẽ sống và nghĩa vụ và trách nhiệm với hội đồng
Giá trị thực sự của mỗi con người là ở chỗ người đó làm được gì cho hội đồng, cho quốc gia, cho quả đât. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên luôn ý thức mình phải sống, thao tác vì tập thể ; chăm sóc, giúp sức mọi người ; tình nguyện tham gia các trào lưu vì quyền lợi của xã hội …

Thứ tư, phát huy tinh thần học tập và lao động, trách nhiệm, kỷ luật, năng động, sáng tạo và hiệu quả

Vận hội mới của quốc gia yên cầu những người cán bộ trẻ không riêng gì tinh thông về nghề nghiệp, nắm vững tri thức khoa học văn minh mà còn phải có tác phong lao động công nghiệp, dữ thế chủ động và phát minh sáng tạo .
Tên tuổi và sự nghiệp của quản trị Hồ Chí Minh thực sự là ngọn đuốc soi đường chỉ lối cho mỗi trái tim người Nước Ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh có sức vẫy gọi mọi tấm lòng người Nước Ta bởi lẽ nó thân mật với mỗi người, ai cũng hoàn toàn có thể tìm thấy phần mình trong những lời dạy của Bác. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm rất là thiết yếu và có ý nghĩa, góp thêm phần tạo bước chuyển biến can đảm và mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện so với mỗi người, nhất là với “ lớp người thừa kế thiết kế xây dựng chủ nghĩa xã hội ”. Những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ tiếp sức cho nghị lực của mỗi người để kiến thiết xây dựng đời sống của mình và góp thêm phần vào sự nghiệp chung của quốc gia. / .

M.V – UBKT Đảng ủy

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.