Quy tắc của nhóm | Cộng đồng Facebook

Giờ đây, các quản trị viên nhóm có thể tạo và truyền đạt quy tắc của nhóm dễ dàng hơn bao giờ hết.

Các quản trị viên nhóm cho chúng tôi biết họ dành rất nhiều thời hạn để nỗ lực bảo vệ những thành viên nhóm. Một phần quan trọng trong nỗ lực này là thiết lập những lao lý và nguyên tắc cho nhóm. Các quy tắc tạo niềm tin chung cho nhóm và ngăn ngừa xung đột giữa những thành viên. Theo những quản trị viên, quy tắc mang lại hiệu suất cao cao nhất khi mọi người thuận tiện nhìn thấy chúng. Trước đây, quản trị viên viết những pháp luật và nguyên tắc ở nhiều nơi khác nhau trong nhóm. Đầu năm nay, chúng tôi đã công bố tính năng quy tắc của nhóm. Đây là một phần chuyên biệt để bạn tạo và truyền đạt hiệu suất cao những quy tắc của nhóm cho những thành viên tiềm năng và hiện tại .Với tính năng quy tắc của nhóm, bạn hoàn toàn có thể tạo, chỉnh sửa và sắp xếp lại tối đa 10 quy tắc trong nhóm. Thậm chí, chúng tôi còn đưa ra một số ít quy tắc mẫu để truyền cảm hứng cho bạn :

Sau khi được xác định, các quy tắc của nhóm sẽ hiển thị trong phần Giới thiệu của nhóm. Các quy tắc này cũng sẽ hiển thị khi có người yêu cầu tham gia nhóm, nếu nhóm dùng câu hỏi chọn thành viên.

Với điểm update mới nhất của chúng tôi về tính năng quy tắc của nhóm, khi bạn ( hoặc quản trị viên / người kiểm duyệt khác ) gỡ một bài viết vi phạm những quy tắc của hội đồng, bạn hoàn toàn có thể chọn thông tin cho thành viên về quy tắc đơn cử của nhóm mà họ đã vi phạm. Nếu bạn chọn san sẻ phản hồi, thành viên sẽ nhận được thông tin hiển thị quy tắc mà họ đã vi phạm, cùng với một ghi chú dành riêng. Thông báo được gửi đi nhân danh những quản trị viên nhóm và không bật mý quản trị viên đơn cử nào đã gỡ bài viết và thông tin cho thành viên .

Để thiết kế xây dựng một hội đồng bảo đảm an toàn và mang tính cộng tác hơn, những quản trị viên và người kiểm duyệt cũng hoàn toàn có thể thêm ghi chú khi họ gỡ bài viết. Những ghi chú này sẽ có trong nhật ký hoạt động giải trí quản trị .

Cách tạo quy tắc cho nhóm:
 • Truy cập vào nhóm của bạn trên máy tính.

 • Trong menu bên trái, nhấp vào Kiểm duyệt nhóm rồi chọn Tạo quy tắc.

 • Nhấp vào Tạo quy tắc rồi thêm tiêu đề và mô tả.

 • Nhấp vào Xác nhận.

 • Để điều chỉnh thứ tự các quy tắc của nhóm, hãy kéo và thả quy tắc vào thứ tự bạn muốn chúng hiển thị.

Cách chỉnh sửa hoặc xóa quy tắc của nhóm:
 • Truy cập vào nhóm của bạn trên máy tính.

 • Trong menu bên trái, nhấp vào Kiểm duyệt nhóm rồi chọn Tạo quy tắc.

 • Nhấp vào bên phải quy tắc và chọn Chỉnh sửa quy tắc hoặc Xóa quy tắc.

Cách gỡ bài viết và thông báo cho thành viên:
 • Nhấp vào mục cài đặt trong một bài viết cụ thể.

 • Chọn Gỡ bài viết.

 • Chọn quy tắc của nhóm mà bài viết vi phạm.

 • Để lại ghi chú bổ sung nếu muốn.

 • Chọn liệu có chia sẻ quy tắc đã vi phạm và các ghi chú với thành viên đã vi phạm quy tắc đó hay không.
 • Nhấp vào nút Gỡ bài viết.

Chỉ quản trị viên mới hoàn toàn có thể tạo, chỉnh sửa và sắp xếp lại những quy tắc của nhóm. Cả quản trị viên lẫn người kiểm duyệt đều hoàn toàn có thể gỡ bài viết và chọn quy tắc của nhóm mà thành viên đã vi phạm. Tại thời gian này, chỉ 1 số ít nhóm trên toàn thế giới mới có năng lực chọn quy tắc của nhóm mà bài viết vi phạm và thông tin cho thành viên .

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *