Thị trường du lịch (Tourism Market) là gì? Đặc điểm và phân loại

Thị trường du lịch ( tiếng Anh : Tourism Market ) gồm có hàng loạt những mối quan hệ và chính sách kinh tế tài chính tương quan đến khu vực, thời hạn, điều kiện kèm theo và khoanh vùng phạm vi thực thi những dịch vụ sản phẩm & hàng hóa nhằm mục đích phân phối nhu yếu xã hội về du lịch .Thị trường du lịch (Tourism Market) là gì? Đặc điểm và phân loại - Ảnh 1.Hình minh họa ( Nguồn : mindler )

Thị trường du lịch

Khái niệm

Thị trường du lịch trong tiếng Anh được gọi là Tourism Market.

Thị trường du lịch là một bộ phận cấu thành của thị trường hàng hoá. Nó bao gồm toàn bộ các mối quan hệ và cơ chế kinh tế liên quan đến địa điểm, thời gian, điều kiện và phạm vi thực hiện các dịch vụ hàng hoá nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội về du lịch.

Các mối quan hệ và chính sách kinh tế tài chính được hình thành trên cơ sở những quy luật kinh tế tài chính thuộc nền sản xuất sản phẩm & hàng hóa và những quy luật đặc trưng cho từng hình thái kinh tế tài chính xã hội .

Đặc điểm của thị trường du lịch

– Thị trường du lịch Open tương đối muộn so với thị trường sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ, nó sinh ra nhằm mục đích cung ứng nhu yếu du lịch của con người .- Trên thị trường du lịch không có sự di dời khối lượng sản phẩm & hàng hóa. Để triển khai việc mua – bán loại sản phẩm du lịch thì người tiêu dùng ( khách du lịch ) phải chuyển dời đến với loại sản phẩm du lịch .- Trên thị trường du lịch, đối tượng người dùng trao đổi hầu hết là dịch vụ, còn sản phẩm & hàng hóa chiếm tỉ lệ ít hơn. Dịch Vụ Thương Mại vận tải đường bộ, lưu trú, vui chơi, môi giới …- Hàng hóa lưu niệm là đối tượng người tiêu dùng đặc biệt quan trọng và đa phần được triển khai trên thị trường du lịch .- Thị trường du lịch được hình thành ở cả nơi hành khách xuất phát và nơi đến du lịch .- Trong quy trình hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, những tổ chức triển khai du lịch đã tìm đến nơi ở của hành khách để quảng cáo ra mắt những thông tin về Chi tiêu, thời hạn, khoảng trống, phương tiện đi lại Giao hàng chuyến du lịch, giúp khách du lịch hiểu rõ những điều kiện kèm theo tham gia du lịch, từ đó họ hoàn toàn có thể lựa chọn, trả giá cho một tua du lịch ngay tại nơi xuất phát .

Nơi đến du lịch là các điểm du lịch đã được tổ chức những dịch vụ hàng hoá để sẵn sàng bán cho khách du lịch.

– Cung – cầu trên thị trường du lịch có sự tách biệt cả về khoảng trống và thời hạn vì ” cung ” và ” cầu ” luôn ở cách xa nhau, ” cung ” du lịch là những điểm đã được xác lập, còn ” cầu ” du lịch do con người quyết định hành động lại ở khắp mọi nơi .- Các chủ thể tham gia trao đổi trên thị trường phong phú với nhiều hình thức khác nhau .- Quan hệ thị trường giữa người mua và người bán lê dài hơn so với trao đổi sản phẩm & hàng hóa thường thì vì khi triển khai được chuyến du lịch tối thiểu một ngày trở lên .- Thị trường du lịch có tính thời vụ rõ nét .

Phân loại thị trường du lịch

Căn cứ vào tình hình thực tế và tiềm năng

– Thị trường du lịch thực tiễn là thị trường du lịch mà ở đó dịch vụ và sản phẩm & hàng hóa thực thi được .- Thị trường du lịch tiềm năng là thị trường mà ở đó chưa đủ điều kiện kèm theo để thực thi được dịch vụ sản phẩm & hàng hóa du lịch .

Căn cứ vào quan hệ cung – cầu

– Thị trường du lịch có cầu lớn hơn cung là thị trường mà ở đó người bán không hề thỏa mãn nhu cầu được nhu yếu về dịch vụ – sản phẩm & hàng hóa du lịch .- Thị trường có cung lớn hơn cầu là thị trường mà ở đó mọi nhu yếu về dịch vụ – sản phẩm & hàng hóa du lịch được thỏa mãn nhu cầu một cách không thiếu, kể cả trong nước và quốc tế .

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Kinh tế Du lịch Khách sạn, Định Thị Thư, NXB Hà Nội, 2005)

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.