Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Việt Nam) – Wikipedia tiếng Việt

Cục Phòng, chống HIV/AIDS (tiếng Anh: Vietnam Administration of HIV/AIDS Control, viết tắt là VAAC) là cơ quan trực thuộc Bộ Y tế, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên phạm vi cả nước.[1][2][3][4]

Chức năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Cục Phòng, chống HIV / AIDS được pháp luật tại Quyết định số 5386 / QĐ-BYT ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế. [ 5 ]

Lịch sử hình thành và tăng trưởng[sửa|sửa mã nguồn]

Cục Phòng, chống HIV/AIDS thành lập ngày 20 tháng 5 năm 2005, theo Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ[6], trên cơ sở tách ra từ Cục Y tế Dự phòng và phòng chống HIV/AIDS.

Nhiệm vụ và quyền hạn[sửa|sửa mã nguồn]

Theo Điều 2, Quyết định số 5386/QĐ-BYT ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Cục Phòng, chống HIV/AIDS có các nhiệm vụ, quyền hạn chính:

 • Chủ trì xây dựng các loại văn bản thuộc phạm vi quản lý của Cục.
 • Quản lý, chỉ đạo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên phạm vi cả nước; làm đầu mối quản lý, chỉ đạo hoạt động chuyên môn về phòng, chống HIV/AIDS của các bộ, ngành.
 • Giúp Bộ trưởng làm thường trực về phòng, chống HIV/AIDS của Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; tham mưu cho Bộ trưởng trong việc phối hợp liên ngành trong phòng, chống HIV/AIDS.
 • Quản lý, chỉ đạo và chủ trì thực hiện các nội dung sau:
 • Tham gia phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:
 1. Dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con.
 2. Dự phòng lây nhiễm HIV trong các dịch vụ y tế.
 3. Phòng, chống bệnh lây truyền qua đường tình dục.
 4. Phòng, chống đồng lây nhiễm Lao/HIV, viêm gan B/HIV.
 5. An toàn truyền máu liên quan đến HIV/AIDS.
 • Làm đầu mối huy động, quản lý, điều phối Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS và các nguồn lực khác phục vụ cho công tác phòng, chống HIV/AIDS.
 • Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao.
 • Cục trưởng: PGS.TS. Phan Thị Thu Hương
 • Phó Cục trưởng:
 1. PGS. TS. Phạm Đức Mạnh[9]

Cơ cấu tổ chức triển khai[sửa|sửa mã nguồn]

(Theo Khoản 2, Điều 3, Quyết định số 5386/QĐ-BYT ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Các đơn vị chức năng thực thi tính năng quản trị nhà nước[sửa|sửa mã nguồn]

 • Văn phòng Cục
 • Phòng Giám sát và Xét nghiệm HIV
 • Phòng Dự phòng lây nhiễm HIV
 • Phòng Điều trị HIV/AIDS

Các đơn vị chức năng sự nghiệp[sửa|sửa mã nguồn]

 • Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS[10][11]

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

 • Website chính thức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.