Nghiệp Vụ Kế Toán Hóa Đơn Trong Doanh Nghiệp – MIFI

Quy định về những chứng từ thiết yếu khi xuất hóa đơn giá trị ngày càng tăng ( GTGT )

5

(1)

Trong bất cứ doanh nghiệp dù nhỏ hay lớn đều không thể thiếu bộ phận nòng cốt đó chính là kế toán. Một nhân viên kế toán phải nắm rõ nhiều nghiệp vụ như nghiệp vụ kế toán tiền lương, nghiệp vụ kế toán bán hàng, nghiệp vụ kế toán hóa đơn trong doanh nghiệp,… Trong đó, nghiệp vụ kế toán hóa đơn đóng vai trò rất quan trọng trong doanh nghiệp, vì vậy nhân viên kế toán cần nắm vững những nguyên tắc, quy định xuất hóa đơn để tránh xảy ra sai sót khi làm việc.

Nghiệp Vụ Kế Toán Hóa Đơn Trong Doanh Nghiệp

Nghiệp vụ kế toán hóa đơn là gì?

Hóa đơn là gì?

Hóa đơn là loại tài liệu / sách vở trong đó ghi rõ loại loại sản phẩm, số lượng, đơn giá theo đúng pháp luật của pháp lý để nhu yếu bên mua thanh toán giao dịch. Hóa đơn phát sinh khi có những hoạt động giải trí mua và bán dịch vụ, sản phẩm & hàng hóa, bên bán sẽ phát hành hóa đơn, xác nhận, do bên mua đồng ý chấp thuận thanh toán giao dịch. Như vậy, hóa đơn được xem là có vai trò như biên lai, giấy biên nhận .
Hóa đơn là gì?

Các loại hóa đơn phổ biến

 • Hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT): Là loại hóa đơn sử dụng cho các doanh nghiệp khai và tính thuế theo GTGT theo phương pháp khấu trừ trên một số dịch vụ, hàng hóa theo quy định pháp luật, các hoạt động trao đổi và mua bán hàng hóa, dịch vụ trong và ngoài nước.
 • Hóa đơn bán hàng: Là hóa đơn mua bán hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức khai và tính thuế GTGT bằng phương pháp trực tiếp.
 • Hóa đơn khác: vé, thẻ, các chứng từ có tên gọi khác,…

Nghiệp vụ kế toán hóa đơn là gì

Công việc của nhiệm vụ kế toán hóa đơn là thực thi lập hóa đơn mua và bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại. Từ đó, kế toán hóa đơn sẽ trải qua những hóa đơn đã phát sinh để lập bảng biểu cụ thể về thông tin thu chi, nguồn tiền vào, ra của doanh nghiệp từng ngày, từng tuần, tháng, quý, năm, … để thuận tiện trấn áp .
Những công việc chính của kế toán hóa đơn :

 • Kiểm tra chứng từ yêu cầu xuất hóa đơn, bảng kê nợ
 • Nộp các loại thuế (thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân, thuê nhà thầu, hoàn thuế GTGT,…)
 • Xử lý xuất hóa đơn cho khách hàng
 • Lập báo cáo hằng tháng, quý, năm theo quy định
 • Lưu trữ, sắp xếp các hồ sơ, dữ liệu và chứng từ kế toán quan trọng
 • Thực hiện công việc theo yêu cầu cấp trên, kế toán trưởng
 •  Giám sát các nghiệp vụ của công ty

Nguyên tắc xuất hóa đơn là gì?

Để bảo vệ đúng quá trình xuất hóa đơn, doanh nghiệp phải tuân thủ những quy tắc xuất hóa đơn sau :

 • Xem xét lưu ý lập hóa đơn, cá nhân, phải ghi đầy đủ thông tin, đúng các yếu tố quy định trên hóa đơn.
 • Ghi đầy đủ và rõ ràng yếu tố đã được Bộ tài chính quy định như tên, chữ ký, dấu xác nhận của tổ chức, cá nhân bán, tên người mua, tên hàng hóa dịch vụ, số lượng, thành tiền, ngày phát sinh đơn hàng, các loại thuế (nếu có),…

Nguyên tắc xuất hóa đơnBộ Tài chính nước ta đã pháp luật đơn cử và rõ ràng nguyên tắc xuất hóa đơn so với những loại hình thức hóa đơn như sau :

 • Hóa đơn tự in: Là hóa đơn do tổ chức hoặc cá nhân tự in bằng thiết bị tin học, máy tính tiền và những loại máy khác trong quá trình bán hàng hóa, dịch vụ
 • Hóa đơn điện tử: Là các dữ liệu điện tử khi kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được tạo, lập, gửi, nhận, quản lý và lưu trữ theo quy định Luật Giao dịch điện tử cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Hóa đơn đặt in: Là hóa đơn mà doanh nghiệp, cá nhân đặt in theo mẫu có sẵn hay do cơ quan thuế cấp, bán để phục vụ cho hoạt động kinh doanh dịch vụ, bán hàng hóa.

Quy định xuất hóa đơn là gì?

Các cá thể, doanh nghiệp, tổ chức triển khai phải lập hóa đơn khi mua và bán dịch vụ, sản phẩm & hàng hóa theo đúng lao lý pháp lý và giao cho người mua. Hóa đơn phải được lập ngay sau khi doanh nghiệp đã cung ứng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ theo đúng nội dung, số liệu sẵn trên hóa đơn .
Quy định xuất hóa đơnCác tổ chức triển khai, doanh nghiệp thuộc đối tượng người dùng phải nộp thuế GTGT bằng giải pháp khấu trừ phải sử dụng hóa đơn giá trị ngày càng tăng khi bán dịch vụ, sản phẩm & hàng hóa. Bao gồm cả những loại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng .
Tuy nhiên, hóa đơn giá trị ngày càng tăng khi xuất ra phải có tính ngặt nghèo, hài hòa và hợp lý và tuân thủ đúng những quy tắc pháp luật pháp lý thì mới được cơ quan thuế đồng ý chấp thuận .

Quy định về các chứng từ cần thiết khi xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT)

Khi xuất hóa đơn GTGT, doanh nghiệp cần cung ứng vừa đủ những chứng từ thiết yếu như : Hợp đồng mua và bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ ; Hợp đồng mua và bán sản phẩm & hàng hóa cần viết cụ thể, đơn cử hạng mục những loại sản phẩm & hàng hóa mua hoặc bán. Trong trường hợp hợp đồng không ghi rõ chi tiết cụ thể hạng mục mẫu sản phẩm thì cần có phụ lục hợp đồng, phần phụ lục sẽ bổ trợ chi tiết cụ thể hạng mục loại sản phẩm mua vào hay bán đi .

Ngoài ra, xuất hóa đơn GTGT cần bao gồm phiếu xuất và nhập kho hàng hóa dịch vụ bán hoặc mua vô, phiếu thu và chi các khoản tiền giao dịch với khách hàng. Cuối cùng là biên bản thanh lý hợp đồng mua và bán.

Các chứng từ kế toán bạn cần biết

Quy định về thời điểm xuất hóa đơn

Nhân viên nhiệm vụ kế toán hóa đơn phải cẩn trọng từng thời gian lập hóa đơn kinh tế tài chính khi bán sản phẩm & hàng hóa, cung ứng dịch vụ :

Ngày lập hóa đơn bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua, dù doanh nghiệp đã thu đủ tiền hay chưa thu được tiền.

Tương tự đối với thời gian lập hóa đơn cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thiện việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt doanh nghiệp đã thu đủ tiền hay chưa thu được tiền. Trong trường hợp đơn vị cung ứng dịch vụ thu tiền trước hay trong khi đang cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Quy định thời điểm xuất hóa đơnNgày lập hóa đơn so với dịch vụ thiết kế xây dựng, lắp ráp là thời gian nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao khu công trình, lắp ráp hoàn thành xong mặc dầu đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp chuyển giao nhiều lần, chuyển giao theo từng quá trình thì phải lập hóa đơn cho giá trị dịch vụ, sản phẩm & hàng hóa được chuyển giao tương ứng .
Ngày lập hóa đơn so với dịch vụ, sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu sẽ do người xuất khẩu xác lập dựa trên thỏa thuận hợp tác tương thích giữa bên xuất khẩu và bên nhập khẩu. Ngày xác nhận hoàn tất thủ tục trên tờ khai hải quan là ngày xác lập lệch giá xuất khẩu để tính thuế

Lưu ý xuất hóa đơn

Ngoài những nguyên tắc, lao lý trên một kế toán hóa đơn không hề bỏ lỡ những quan tâm vô cùng quan trọng sau đây :
Bạn cần lưu ý một số vấn đề khi xuất hóa đơn

Tất cả các chứng từ đề cập trên đều phải ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu theo quy định pháp luật. Tổ chức chỉ xuất hóa đơn cho những doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư, cơ quan đăng ký có thẩm quyền. Để kiểm tra “bạn hàng” đã đăng ký kinh doanh cũng như tình trạng hoạt động, bạn có thể vào website của Sở kế hoạch và đầu tư (www.hapi.gov.vn) hoặc vào website của Tổng cục thuế (www.gdt.gov.vn) để kiểm tra.

Hóa đơn khi xuất phải ghi đúng mức thuế vận dụng cho những dịch vụ, sản phẩm & hàng hóa do lao lý của Bộ kinh tế tài chính. Từng câu chữ trong hóa đơn phải chú ý quan tâm vô cùng thận trọng, nếu sai phạm sẽ bị nâng lên một mức thuế rất cao, thậm chí còn bị phạt .

Trên đây MIFI  đã cung cấp những thông tin quan trọng về nghiệp vụ kế toán hóa đơn. Hi vọng, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn kiến thức về kế toán hóa đơn và ứng dụng chúng một cách hiệu quả để hoàn thành tốt công việc của mình!

>> Có thể bạn chưa biết:

BÌNH CHỌN : Hãy bầu chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung có ích.

Xếp hạng 5 / 5. Số phiếu 1

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *