Công ty trách nhiệm hữu hạn tiếng anh là gì? [Mới 2023]

Công ty tnhh tiếng anh là gì? là cụm từ được tìm kiếm, thắc mắc nhiều trong quá trình soạn hồ sơ thành lập công ty TNHH, bởi trong nội dung hồ sơ thành lạp công ty TNHH sẽ có phần tên tiếng Anh của doanh nghiệp. Cùng tham khảo bài viết dưới đây để giải đáp những thắc mắc trên.

1.Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH)  là gì?

Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn ( TNHH ) là một mô hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, được xây dựng và sống sót một cách độc lập so với những chủ thể chiếm hữu nó. Trên phương diện pháp lý công ty là pháp nhân, chủ sở hữu công ty là thể nhân với những nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền tương ứng với quyền sở hữu công ty .
– Công ty TNHH là mô hình doanh nghiệp có không nhiều hơn 50 thành viên cùng góp vốn xây dựng .

– Có 2 loại công ty TNHH bao gồm : Công ty TNHH 1 thành viên và Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

+ Công ty TNHH 1 thành viên là : 1 hình thức đặc biệt quan trọng của công ty tnhh do một tổ chức triển khai hay một cá thể là chủ sở hữu chịu hàng loạt nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý
+ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là : có 2 thành viên trở lên và không vượt quá 50 thành viên chịu hàng loạt nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý
– Công ty TNHH có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại .
– Công ty TNHH không được quyền phát hành CP để kêu gọi vốn ( Trái ngược với công ty CP )

2.Quy định về đặt tên công ty TNHH bằng tiếng Việt như thế nào?

Luật doanh nghiệp hiện hành lao lý về tên công ty bằng tiếng Việt như sau :
( i ) Tên tiếng Việt của doanh nghiệp gồm có hai thành tố theo thứ tự sau đây :

  • Loại hình doanh nghiệp. Tên mô hình doanh nghiệp được viết là “ công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn ” hoặc “ công ty TNHH ” so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn ; được viết là “ công ty CP ” hoặc “ công ty CP ” so với công ty CP ; được viết là “ công ty hợp danh ” hoặc “ công ty HD ” so với công ty hợp danh ; được viết là “ doanh nghiệp tư nhân ”, “ DNTN ” hoặc “ doanh nghiệp TN ” so với doanh nghiệp tư nhân ;
  • Tên riêng. Tên riêng được viết bằng những vần âm trong bảng vần âm tiếng Việt, những chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu .

( ii ) Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt, khu vực kinh doanh thương mại của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên những sách vở thanh toán giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành .
( iii ) Căn cứ vào pháp luật tại Điều này và những Điều 39, 40 và 42 của Luật Doanh nghiệp, Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại có quyền khước từ đồng ý chấp thuận tên dự kiến ĐK của doanh nghiệp .

3.Công ty Trách nhiệm hữu hạn tiếng Anh là gì?

Công ty TNHH trong tiếng Anh là A limited liability company hoặc Company Limited được viết tắt là Co., Ltd
Ví dụ : Công ty TNHH Thương Mại XYZ được dịch sang tiếng Anh là XYZ Trading Company Limited hoặc Công ty TNHH XYZ được dịch sang tiếng Việt là XYZ Company Limited .

Công ty TNHH tiếng Anh được định nghĩa như sau:

A limited liability company is an independent form of enterprise, owned by the company owner or its members with financial obligations and other types of assets within the charter capital or scope of committed contributions capital upon establishment of an enterprise is recognized by law .
Limited liability company with 02 forms : Single thành viên limited liability company and limited liability company with two or more members .
Company Limited Features :
– A limited liability company has an independent status. In other words, the limited liability company has all the conditions to be recognized as a legal entity according to Article 74 of the năm ngoái Civil Code .
– Capital contributing members of limited liability companies may be individuals or organizations that contribute part or all of the charter capital when establishing a company. In particular, one thành viên limited liability company owned by the owner contributes the entire charter capital .
As for a two-member limited liability company, the number of members participating in a capital contribution may be from 2 to 50 members .
In case a limited liability company wishes to change its charter capital through the form of mobilizing capital contribution from outside, it must be converted into a limited liability company with two or more members or a joint stock company .
For a limited liability company with two or more members, when more than 50 members contribute capital, they must be converted into joint-stock companies .
– The company’s owner is only responsible for the debts and other financial obligations in the capital stated in the charter when establishing the company with one thành viên limited liability company .
As for a limited liability company with two or more members, members participating in the capital contribution must be responsible for the financial obligations for the amount of capital committed to contribute to the enterprise .
– Limited liability companies may issue bonds, however, this type of law cannot issue shares .

4.Tên của công ty trách nhiệm hữu hạn tiếng Anh viết tắt là gì?

Theo lao lý của Luật Doanh nghiệp hiện hành, tên viết tắt của doanh nghiệp hoàn toàn có thể được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng Anh .

Trong hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn TNHH, các bạn có thể lựa chọn ghi tên tiếng Anh của công ty, tên viết tắt công ty hoặc không, đây là một quy định không bắt buộc. Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay thì việc sử dụng tên Công ty TNHH tiếng Anh sẽ rất quan trọng để giúp các doanh nghiệp gặp thuận lợi trong quá trình hoạt động kinh doanh công ty. Dưới đây, Công ty Luật ACC chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách ghi tên viết tắt bằng tiếng Anh để khách hàng tham khảo.

Ví dụ :
Tên tiếng Việt : Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư và Sở Hữu Trí Tuệ ABC
Tên tiếng Anh : ABC INVESTMENT CONSULTANCY AND INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED
Tên viết tắt : ABC INVEST và I.P
Hiện nay tại Nước Ta, những doanh nghiệp hầu hết thường lựa chọn 1 trong 2 mô hình doanh nghiệp là : Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty CP. Trong đó sẽ thường gặp nhất là mô hình công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn – Công ty TNHH .
Khi quan sát tên tiếng Anh của những công ty chắc rằng sẽ rất vướng mắc rằng tại sao đằng sau những công ty lại có chữ Co. Ltd. JSC đằng sau phần tên tiếng Anh của công ty. Chúng tôi xin được lý giải như sau :
Co., Ltd viết tắt của từ Company Limited – Công ty Trách nhiệm hữu hạn
Jsc viết tắt của từ Joint Stock Company – Công ty Cổ phần

5.Tên Công ty Trách nhiệm hữu hạn tiếng Anh phổ biến hiện nay

Cung Công ty Luật ACC tham khảo một số tên Công ty tnnhh tiếng Anh thông dụng nhất hiện nay theo nội dung bên dưới đây nhé.

– Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ tiếng Anh là gì ?
Ví dụ : tên Công ty TNHH Thương mại Thương Mại Dịch Vụ
Tên tiếng việt : Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch Vụ ABC
Tên tiếng Anh : ABC Trading Service Company Limited
Tên viết tắt : ABC Trading Service Co., Ltd
– Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên tiếng Anh là gì ?
Ví dụ : tên Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Tên tiếng việt : Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên ABC
Tên tiếng Anh : ABC One Member Company Limited
Tên viết tắt : ABC Co., Ltd

6.Loại hình doanh nghiệp khác tương ứng tiếng Anh là gì?

Bên cạnh, giới thiệu Công ty TNHH Tiếng anh, dưới đây Công ty Luật ACC xin giới thiệu một số loại hình doanh nghiệp khác tương ứng tiếng Anh theo bảng dưới đây:

STT

Tiếng Anh

Tiếng Việt

1 Joint stock company / Corporation Công ty CP
2 Partnership company Công ty hợp danh
3 Private enterprise Doanh nghiệp tư nhân
4 State – owned enterprise Doanh nghiệp nhà nước
5 One thành viên limited liability companies Công ty TNHH một thành viên
6 Multi-member limited liability company Công ty TNHH hai thành viên trở lên

7. Những câu hỏi thường gặp.

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên?

Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, quản trị Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc .
Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhà nước theo pháp luật tại điểm b khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020 và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo pháp luật tại khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020 phải xây dựng Ban trấn áp ; những trường hợp khác do công ty quyết định hành động .
Công ty phải có tối thiểu một người đại diện thay mặt theo pháp lý là người giữ một trong những chức vụ là quản trị Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không pháp luật thì quản trị Hội đồng thành viên là người đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty .

Có mấy loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn?

Theo lao lý tại Luật Doanh nghiệp 2020 thì công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn gồm có công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên .

Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân không?

Theo lao lý tại Luật Doanh nghiệp 2020 thì công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp .

Công ty trách nhiệm hữu hạn có được phát hành cổ phần, trái phiếu không?

– Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn không được phát hành CP, trừ trường hợp để quy đổi thành công ty CP .
– Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn được phát hành trái phiếu theo lao lý của Luật Doanh nghiệp 2020 và lao lý khác của pháp lý có tương quan ; việc phát hành trái phiếu riêng không liên quan gì đến nhau phải tuân thủ lao lý tại Điều 128 và Điều 129 của Luật Doanh nghiệp 2020 .

8.Dịch vụ tư vấn thành lập công ty TNHH tiếng anh tại Công ty Luật ACC

Tự hào là đơn vị chức năng số 1 về dịch vụ tư vấn xây dựng công ty TNHH thế cho nên Công ty Luật ACC luôn luôn cam kết sẽ đưa đến dịch vụ tư vấn xây dựng công ty TNHH chất lượng nhất cho hành khách :

  • Luôn luôn lắng nghe, chớp lấy thông tin người mua phân phối để triển khai tư vấn nâng cao và rất đầy đủ những vướng mắc, yếu tố người mua đang gặp phải .
  • Luôn làm giá trọn gói và không phát sinh .
  • Luôn hướng dẫn đúng pháp luật với lao lý pháp lý một cách đơn thuần, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp .
  • Không phải đi lại nhiều ( từ khâu tư vấn, làm giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ ). Công ty Luật ACC có đội ngũ tương hỗ nhiệt tình và tận nơi .
  • Hỗ trợ tư vấn không tính tiền những vướng mắc sau khi đã sử dụng dịch vụ thành công xuất sắc .

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của chúng tôi về công ty tnhh tiếng anh; công ty tnhh tiếng anh là gì; công ty tnhh 2 thành viên tiếng anh là gì. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm và có nhu cầu sử dụng dịch vụ làm giấy phép kinh doanh vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

đường dây nóng : 19003330
Zalo : 084 696 7979
Gmail : [email protected]
Website : accgroup.vn

Đánh giá post

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.