Kế toán tiếng Anh là gì? Tìm hiểu các vị trí kế toán liên quan

Dù là đối với quốc gia hay doanh nghiệp trong và ngoài nước đi nữa, kế toán luôn đóng vai trò cực kỳ quan trọng và không thể thiếu trong các khâu vận hành và hoạt động của doanh nghiệp được. Tuy nhiên nhiều người vẫn chưa hiểu hết về khái niệm kế toán, đặc biệt là kế toán tiếng Anh là gì? Các vị trí có trong hoạt động kế toán hiện nay? kế toán tiếng Anh là gì 01

Kế toán tiếng Anh là gì ? Tìm hiểu những vị trí kế toán tương quan

Kế toán tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, kế toán chính là Accountant. Theo đó kế toán có rất nhiều định nghĩa khác nhau, tuy nhiên theo Luật kế toán Nước Ta 2003 thì “ Kế toán là việc tích lũy, giải quyết và xử lý, kiểm tra, nghiên cứu và phân tích và phân phối thông tin kinh tế tài chính, kinh tế tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời hạn lao động. ” Ở những vị trí khác nhau thì kế toán viên sẽ tiếp đón những việc làm khác nhau. Nhìn chung, việc làm của một kế toán viên sẽ gồm có những hoạt động giải trí sau :

  • Xử lý những tài liệu kế toán để lập báo cáo giải trình về tình hình hoạt động giải trí kinh tế tài chính của doanh nghiệp cho ban chỉ huy .
  • Phân tích tình hình kinh tế tài chính, ngân sách, ngân sách, nguồn thu của công ty, tham mưu cho ban chỉ huy …

Các khái niệm vị trí kế toán liên quan

Kế toán trưởng – Chief Accountant

Kế toán trưởng là vị trí dành cho những người chuyên gia kế toán có trình độ trình độ cao, phẩm chất đạo đức tốt, đặc biệt quan trọng là có năng lượng tổ chức triển khai công tác kế toán trong khoanh vùng phạm vi đảm nhiệm. Theo đó kế toán trưởng sẽ được chỉ định đứng đầu bộ phận kế toán nói chung của những tổ chức triển khai, doanh nghiệp … và là người đảm nhiệm, chỉ huy, tham mưu chính cho chỉ huy về kinh tế tài chính và kế hoạch kinh tế tài chính, kế toán cho doanh nghiệp. Kế toán trưởng là người hướng dẫn, chỉ huy, kiểm tra, kiểm soát và điều chỉnh việc làm mà những kế toán viên đã làm sao cho hài hòa và hợp lý nhất .

Kế toán tổng hợp – General Accountant

Kế toán tổng hợp là vị trí thực hiện ghi chép, phản ánh tổng quát trên các tài khoản, sổ kế toán và các báo cáo tài chính theo các chỉ tiêu giá trị của doanh nghiệp. Theo đó kế toán tổng hợp sẽ thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo chế độ hiện hành nhằm mục đích cung cấp cho Ban giám đốc Công ty các số liệu chi tiết nhất về tình hình tài chính của công ty.  kế toán tiếng Anh là gì

Kế toán tiếng Anh là gì ? Tìm hiểu những vị trí kế toán tương quan

Kế toán thuế  – Tax Accountant

Vị trí Kế toán thuế thực thi những nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh tại doanh nghiệp tương quan đến địa thế căn cứ tính thuế, báo cáo giải trình thuế hay nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai thuế của doanh nghiệp so với nhà nước .

Kế toán thanh toán – Payable Accountant

Đây là vị trí được hiểu là người triển khai những chứng từ thu chi trong công ty khi công ty có những nhu yếu giao dịch thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng. Khi người mua triển khai thanh toán giao dịch thì hoàn toàn có thể đến thẳng công ty giao dịch thanh toán cho phòng kế hoặc cũng hoàn toàn có thể giao dịch thanh toán qua ngân hàng nhà nước .

Kế toán tiền lương – Paymaster Accountant

Kế toán tiền lương là vị trí kế toán viên, họ sẽ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hạch toán tiền lương dựa vào những yếu tố cơ bản như bảng chấm công, bảng theo dõi công tác, phiếu làm thêm giờ, hợp đồng lao động, hợp đồng khoán, bảng kê chi tiết phụ cấp … để lập bảng tính lương, giao dịch thanh toán lương cùng những chính sách bảo hiểm xã hội cho hàng loạt nhân viên cấp dưới doanh nghiệp hài hòa và hợp lý nhất .

Kế toán công nợ  – Receivable Accountant

Kế toán công nợ là vị trí liên quan đến các khoản nợ phải thu và các khoản nợ phải trả. Theo đó việc quản lý công nợ tốt không chỉ là yêu cầu mà còn là vấn đề thiết yếu ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.  Tùy vào loại hình, đặc điểm SXKD, quy mô, ngành nghệ, trình độ quản lý trong doanh nghiệp sẽ có tổ chức bộ máy kế toán phù hợp. Tổ chức công tác kế toán công nợ sẽ giúp phần rất lớn trong việc lành mạnh hóa tài chính của doanh nghiệp.

Kế toán bán hàng – Sales Accountant

Kế toán bán hàng chính là một trong những vị trí công việc đóng góp vai trò cực quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Theo đó vị trí này có nhiệm ghi chép toàn bộ các công việc liên quan đến nghiệp vụ bán hàng như ghi hóa đơn bán hàng, ghi sổ chi tiết doanh thu hàng bán, thuế giá trị gia tăng, sổ chi tiết bán hàng, thành phẩm xuất bán cho đến hóa đơn chứng từ, lập báo cáo bán hàng liên quan đến quy định… kế toán tiếng Anh là gì 02

Kế toán tiếng Anh là gì ? Tìm hiểu những vị trí kế toán tương quan

Kế toán kho – Warehouse  Accountant

Kế toán kho là một trong những vị trí kế toán viên thao tác tại kho chứa sản phẩm & hàng hóa, nguyên vật liệu của những doanh nghiệp. Họ sẽ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chính trong việc lập hóa đơn chứng từ và theo dõi chi tiết cụ thể sản phẩm & hàng hóa trong kho gồm có cả tình hình nhập, xuất và tồn chiếu những hóa đơn, chứng từ sổ sách với số liệu trong thực tiễn do Thủ kho trình lên, hạn chế tối đa những rủi ro đáng tiếc và thất thoát cho doanh nghiệp. Kế toán kho ( hay còn gọi là kế toán theo dõi hàng tồn dư ) là một trong những vị trí kế toán viên từng phần hành ( cùng với Kế toán lệch giá, Kế toán tiền lương, Kế toán giao dịch thanh toán, … ) thao tác tại kho chứa sản phẩm & hàng hóa, nguyên vật liệu trong những doanh nghiệp ; chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chính trong việc lập hóa đơn chứng từ và theo dõi chi tiết cụ thể sản phẩm & hàng hóa trong kho, gồm có cả tình hình hàng nhập – xuất – tồn ; so sánh những hóa đơn, chứng từ sổ sách với số liệu trong thực tiễn do Thủ kho trình lên, giúp hạn chế tối đa những rủi ro đáng tiếc, thất thoát cho doanh nghiệp .

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *