Công cụ, dụng cụ (Instrument and tools) là gì? Phân loại công cụ, dụng cụ

Công cụ, dụng cụ ( tiếng Anh : Instrument and tools ) những tư liệu lao động không đủ tiêu chuẩn để ghi nhận là gia tài cố định và thắt chặt về giá trị và thời hạn sử dụng .cúHình minh họa

Công cụ, dụng cụ (Instrument and tools)

Định nghĩa

Công cụ, dụng cụ trong tiếng Anh Instrument and tools. Công cụ, dụng cụ là những tư liệu lao động không đủ tiêu chuẩn để ghi nhận là tài sản cố định (TSCĐ) về giá trị và thời gian sử dụng.

Đặc trưng

Do công cụ, dụng cụ là những tư liệu lao động không có đủ các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng qui định đối với TSCĐ, công cụ, dụng cụ được quản lí và hạch toán như nguyên liệu, vật liệu

Theo lao lý hiện hành, những tư liệu lao động sau đây nếu không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ thì được ghi nhận là công cụ, dụng cụ :- Các đà giáo, ván khuôn, công cụ, dụng cụ gá lắp chuyên dùng cho sản xuất xây lắp- Các loại vỏ hộp bán kèm theo sản phẩm & hàng hóa có tính tiền riêng, nhưng trong quy trình dữ gìn và bảo vệ sản phẩm & hàng hóa luân chuyển trên đường và dự trữ trong kho có tính giá trị hao mòn để trừ dần giá trị của vỏ hộp- Những dụng cụ, đồ nghề bằng thủy tinh, sành, sứ- Phương tiện quản lí, vật dụng văn phòng- Quần áo, giày dép chuyên dùng để thao tác

Phân loại

Căn cứ vào phương pháp phân bổ công cụ, dụng cụ
 – Phân bổ 1 lần (100%)

Loại phân chia thường vận dụng cho công cụ, dụng cụ có giá trị nhỏ và thời hạn sử dụng ngắn nên thường được đưa thẳng vào ngân sách của doanh nghiệp .

Chúng ta thường coi đó là loại công cụ dụng cụ không cần phân bổ.

– Phân bổ nhiều lầnLoại phân chia này được vận dụng so với những công cụ dụng cụ có giá trị lớn và thời hạn sử dụng dài hơn và những công cụ, dụng cụ chuyên dùng .VD : Một công cụ dụng cụ ( CCDC ) trị giá 10 triệu đồng được sử dụng trong vòng 10 tháng và được phân chia thành hai lần .Như vậy tất cả chúng ta sẽ triển khai phân chia bằng cách chia đều thời hạn phân chia và trị giá của CCDC đó thành hai phần bằng nhau và sau 5 tháng tất cả chúng ta lại triển khai phân chia một lần mỗi lần có giá trị là 5 triệu đồng .

* Căn cứ vào tính chất quản lí và công việc ghi chép kế toán

+ Công cụ dụng cụ+ Đồ dùng cho thuê+ Bao bì luân chuyển

+ Công cụ dụng cụ dùng cho sản xuất kinh doanh

+ Công cụ dụng cụ dùng cho quản lí+ Công cụ dụng cụ dùng cho mục tiêu khác

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Kế toán tài chính, NXB Tài chính; Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *