Cơ sở vật chất kĩ thuật (Material and technical basis) trong kinh doanh khách sạn là gì?

Cơ sở vật chất kĩ thuật ( tiếng Anh : Material and technical basis ) trong kinh doanh thương mại khách sạn là hàng loạt những khu công trình và phương tiện đi lại vật chất của những doanh nghiệp kinh doanh thương mại lưu trú du lịchclarabridge_hotel_blog_imageHình minh họa. Nguồn : clarabridge

Cơ sở vật chất kĩ thuật

Khái niệm

Cơ sở vật chất kĩ thuật trong tiếng Anh là material and technical basis.

Cơ sở vật chất kĩ thuật trong kinh doanh khách sạn là toàn bộ những tư liệu lao động dùng để “sản xuất” và bán các dịch vụ và hàng hóa của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch nhằm đáp ứng các nhu cầu về nghỉ ngơi, ăn uống và các nhu cầu bổ sung khác của khách phát sinh trong thời gian lưu lại tại điểm đến (có thể là một địa phương hay một quốc gia phát triển du lịch).

Một cách đơn cử hơn theo nghĩa rộng, cơ sở vật chất kĩ thuật trong kinh doanh thương mại khách sạn là hàng loạt những khu công trình và phương tiện đi lại vật chất của những doanh nghiệp kinh doanh thương mại lưu trú du lịch được khai thác sử dụng vào hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ship hàng nhu yếu lưu trú của khách du lịch tại một địa phương hoặc một vương quốc .

Cơ sở vật chất kĩ thuật của cơ sở lưu trú du lịch bao gồm các công trình bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, tòa nhà, các trang thiết bị tiện nghi, máy móc, các phương tiện vận chuyển, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống bưu chính viễn thông và các vật dụng khác do doanh nghiệp tự đầu tư cho mục đích kinh doanh các dịch vụ lưu trú, ăn uống và bổ sung của mình cung cấp cho khách du lịch.

Đặc điểm của cơ sở vật chất kĩ thuật trong kinh doanh khách sạn

Cơ sở vật chất kĩ thuật trong kinh doanh thương mại khách sạn có mối quan hệ mật thiết và chịu sự phụ thuộc vào vào tài nguyên du lịch tại nơi thiết kế xây dựng, góp thêm phần làm tăng giá trị, sức mê hoặc cũng như năng lực khai thác triệt để và tổng lực tài nguyên du lịch tại những TT du lịch .

Cơ sở vật chất kĩ thuật trong kinh doanh khách sạn đòi hỏi tính đồng bộ cao trong thiết kế, bố trí lắp đặt và khai thác sử dụng. Yêu cầu về tính đồng bộ của cơ sở vật chất kĩ thuật trong kinh doanh khách sạn phải được các nhà quản trị khách sạn tôn trọng và thực hiện nghiêm túc. 

Cơ sở vật chất kĩ thuật trong kinh doanh khách sạn có giá trị của một đơn vị sử dụng cao. Giá trị của một đơn vị sử dụng trong kinh doanh khách sạn được hiểu là mức đầu tư tính bình quân cho một buồng lưu trú để đảm bảo cho việc sử dụng và khai thác sử dụng cơ sở vật chất kĩ thuật của nó được thực hiện và vận hành một cách hiệu quả. 

Chất lượng của cơ sở vật chất kĩ thuật trong kinh doanh khách sạn quyết định chất lượng của dịch vụ lưu trú. Cơ sở vật chất kĩ thuật trong kinh doanh khách sạn là một bộ phận cấu thành của dịch vụ lưu trú – sản phẩm mang tính “phi vật chất” của các cơ sở lưu trú du lịch. 

(Theo Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn, NXB Đại học Kinh tế quốc dân)

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *