Quy định pháp luật về liên thông kết nối Cơ sở dữ liệu dược quốc gia đối với cơ sở bán buôn thuốc

Lượt xem : 1620

Bộ Y Tế đã triển khai tích cực việc liên thông kết nối Cơ sở
dữ liệu dược quốc gia đối với cơ sở bán buôn thuốc. Theo lộ trình đã được công
bố, 100% các cơ sở bán lẻ dược (nhà thuốc, quầy thuốc) đã chính thức kết nối
lên CSDL Dược Quốc gia từ ngày 01/01/2020. Đối với các cơ sở bán buôn, Cục quản
lý Dược ban hành công văn số gửi sở Y tế các tỉnh thành về việc hướng dẫn triển
khai kết nối liên thông dành cho cơ sở bán buôn thuốc. Ngay sau đó, Cục Quản lý
dược đã công bố danh sách các đơn vị phần mềm đã hoàn thành việc kết nối vào
CSDL Dược Quốc gia dành cho cơ sở bán buôn (Kho GDP). Cùng Khánh An tìm hiểu về
các quy định pháp luật liên quan đến việc liên thông kết nối Cơ sở dữ liệu dược
quốc gia đối với cơ sở bán buôn thuốc như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Luật dược 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Phần mềm kết nối dữ liệu dược quốc gia cho đơn vị cung cứng dược

2. Việc liên thông liên kết Cơ sở dữ liệu dược quốc gia so với cơ sở bán sỉ thuốc là gì ?

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia (sau đây gọi tắt là Hệ
thống) là hệ thống thông tin để phục vụ công tác quản lý của Bộ Y tế về thuốc
và nguyên liệu làm thuốc trên phạm vi toàn quốc, bao gồm các phân hệ về quản lý
dược quốc gia, trong đó có Phân hệ quản lý tài khoản kết nối liên thông cơ sở
bán buôn.

Hệ thống được truy cập tại địa chỉ: https://duocquocgia.com.vn.

Các doanh nghiệp thực hiện việc đề nghị cấp tài khoản liên
thông và thực hiện các thao tác quản lý dữ liệu hệ thống theo quy định như cập
nhật liên thông tự động theo thời gian thực số lượng mua/bán/hủy, tiêu hao, thu
hồi của thuốc… theo đúng chuẩn kết nối liên thông do Cục quản lý dược quy định.

3. Về việc đề xuất cấp thông tin tài khoản liên thông liên kết Cơ sở dữ liệu dược quốc gia so với cơ sở bán sỉ thuốc

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Sở Y Tế nơi doanh nghiệp đặt
địa điểm kinh doanh hay Sở Y Tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
(phạm vi bán buôn thuốc) cho doanh nghiệp.

Tài khoản liên thông bao gồm các thông tin: GDP_mã tỉnh số
thứ tự cấp_số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (phần số viết liền) (ví dụ:
kho GDP A tại Hà Nội, có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 9996/HN-ĐKKDD
và là đơn vị thứ 10 được cấp tài khoản liên thông => tài khoản liên thông:
GPP_01_10_01 9996).

4. Một số chú ý quan tâm khi đề xuất cấp thông tin tài khoản liên thông liên kết Cơ sở dữ liệu dược quốc gia so với cơ sở bán sỉ thuốc

Trường hợp cơ sở kinh doanh dược có nhiều địa điểm kinh
doanh, chi nhánh có phạm vi bán buôn thuốc:

a ) Trường hợp cơ sở kinh doanh thương mại dược và khu vực kinh doanh thương mại, Trụ sở được cấp những Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dược trên cùng địa phận, Sở Y tế cấp thông tin tài khoản liên thông cho cơ sở kinh doanh thương mại dược và thông tin tài khoản liên thông cho từng khu vực kinh doanh thương mại, Trụ sở trên địa phận theo Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dược đã được cấp .

Ví dụ: Cơ sở kinh doanh dược A tại Tp. Hồ Chí Minh được Sở
Y tế Tp. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược với phạm
vi bán buôn thuốc và có 02 chi nhánh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh dược và 02 địa điểm kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh dược. Việc cấp tài khoản liên thông được thực hiện như sau: Sở Y tế Tp. Hồ
Chí Minh sẽ cấp 01 tài khoản liên thông cho cơ sở kinh doanh dược A, 02 tài khoản
liên thông cho 02 chi nhánh và 02 tài khoản liên thông cho 02 địa điểm kinh
doanh của cơ sở kinh doanh dược A tại Tp. Hồ Chí Minh.

b) Trường hợp chi nhánh của cơ sở đó được cấp Giấy chứng nhận
đủ điều kiện kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh, thành phố khác. Sở Y tế tại tỉnh,
thành phố nơi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho chi nhánh cấp
tài khoản liên thông cho chi nhánh đó.

Ví dụ: Cơ sở kinh doanh dược A tại Tp. Hồ Chí Minh được Sở
Y tế Tp. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược với phạm
vi bán buôn thuốc và có 02 chi nhánh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh dược tại Tp. Hồ Chí Minh và 02 chi nhánh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều
kiện kinh doanh dược tại Tp. Hà Nội. Việc cấp tài khoản liên thông được thực hiện
như sau: Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh sẽ cấp 01 tài khoản liên thông cho Công ty A
và 02 tài khoản liên thông cho 02 chi nhánh của cơ sở kinh doanh dược A tại Tp.
Hồ Chí Minh, Sở Y tế Tp.Hà Nội sẽ cấp 02 tài khoản cho 02 chi nhánh của cơ sở
kinh doanh dược A tại Hà Nội.

Có thể bạn chăm sóc :

Giấy ghi nhận thực hành thực tế tốt phân phối thuốc
Quy định mới nhất năm 2022 về những thủ tục khi mua và bán trang thiết bị y tế
Quy định mới nhất về ĐK lưu hành trang thiết bị y tế năm 2022

—-

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHÁNH AN

Văn phòng: Số 227 Hoàng VĂn
Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 02466.885.821 hoặc
096.987.7894

Email: [email protected]

Website: https://thaiphuongthuy.com/

 

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.