Cơ quan thuế tiếng anh là gì – Cơ quan thuế quản lý tiếng anh là gì

Cơ quan thuế tiếng anh gọi là gì

Cơ quan thuế có rất nhiều cấp bậc khác nhau gồm có tổng cục thuế, cục thuế và chi cục thuế. Vậy cơ quan thuế tiếng anh là gì ? Các thuật ngữ tiếng anh nào tương quan đến thuế. Cùng tìm hiểu thêm bài viết ngay dưới đây.

Cơ quan thuế tiếng anh là gì

 • Trong tiếng anh, tổng cục thuế có nghĩa là “ General Department of Taxation ” .

Tổng cục thuế là cơ quan cao nhất, thuộc Bộ Tài chính, đảm nhiệm tính năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về những khoản thu trong nước như thuế, phí, lệ phí …

Cục thuế là cơ quan quản lý thuế cấp Tỉnh / Thành phố. Chuyên chỉ huy, tổ chức triển khai hướng dẫn công tác làm việc thi hành những Luật thuế và trực tiếp triển khai việc thu thuế .

 • Chi cục thuế trong tiếng anh có nghĩa là “ District Tax department ” .

Chi cục thuế là cơ quan quản lý cấp Quận / Huyện / Thị xã. Chuyên hướng dẫn, tổ chức triển khai thực thi những nhiệm vụ quản lý thuế so với những đối tượng người tiêu dùng nộp thuế hay thực thi đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành Luật thuế .
Cơ quan thuế tiếng anh là gì

Các thuật ngữ tiếng anh tương quan đến thuế

 • Bộ trưởng Bộ Tài chính có tên tiếng anh là “ Minister of Finance ” .

Ví dụ : Bộ trưởng Bộ Tài chính tiên phong của nước Nước Ta là Thủ tướng Phạm Văn Đồng .
The first Minister of Finance of Vietnam was Prime minister Pham Van Dong .

 • Bộ Tài chính có tên tiếng anh là “ Ministry of Finance ” .
 • Công chức có tên tiếng anh là “ Civil servant ” .

Ví dụ : Anh ấy là một công chức tận tâm .
He is a devoted Civil servant .

 • Thanh tra viên có tên tiếng anh là “ Inspector ” .

Ví dụ : Cậu ấy là một thanh tra viên hạng sang .
He is a senior inspector .

Ví dụ : Thông tư số 04/2019 / TT – BNV lao lý .
Circular No. 04/2019 / TT – BNV prescribed .

 • Nghị định có tên tiếng anh là “ Decree ” .
 • Người nộp thuế trong tiếng anh gọi là “ Taxpayer ” .
 • Khai báo thuế trong tiếng anh có nghĩa là “ Declare ” .
 • Thuế thu nhập cá thể gọi là “ Personal income tax ” .

Ví dụ : Thuế thu nhập cá thể tăng 0,3 % .
Personal income tax rose 0,3 % .

 • Thuế tài nguyên trong tiếng anh gọi là “ Natural resources tax ” .
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng có tên tiếng anh là “ Special consumption tax ” .

Ví dụ : Bia, rượu là hai mẫu sản phẩm bị đánh thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng .
Beer anh wine are two items subject to Special consumption tax .

 • Thuế bảo vệ môi trường tự nhiên có tên tiếng anh là “ Environment tax ” .
 • Lệ phí trước bạ trong tiếng anh gọi là “ Registration fee ” .

Ví dụ: Lệ phí trước bạ nhà đất mới nhất năm 2019.

Latest property registration fee in 2019 .
Trên đây là những thông tin kiến thức và kỹ năng cơ bản về cơ quan thuế tiếng anh là gì gửi đến những bạn đọc. Ngoài ra, bài viết còn cung ứng thêm một số ít thuật ngữ tiếng anh phổ cập trong thuế hay sử dụng lúc bấy giờ. Hy vọng bài viết hoàn toàn có thể giúp ích cho bạn đọc trong quy trình học tốt tiếng anh của mình .

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.