Rêu – Wikipedia tiếng Việt

Về rêu thật sự ( Bryophyta ) xem bài Ngành Rêu

Rêu là từ chung để gọi một nhóm trong thực vật có phôi (Embryophyta) mà không phải là thực vật có mạch. Nó cũng là một phần của thực vật không mạch khi coi tảo lục cũng thuộc về giới thực vật và là toàn bộ thực vật không mạch khi coi tảo lục thuộc nhóm sinh vật nguyên sinh. Rêu có các mô và các hệ thống sinh sản, nhưng không có mô mạch để lưu thông các chất lỏng. Rêu không có hoa và cũng không sản sinh ra hạt, nó sinh sản nhờ các bào tử.

Phân loại rêu[sửa|sửa mã nguồn]

Rêu sừng bao gồm các loài rêu mà người ta tin là họ hàng gần nhất còn sinh tồn của thực vật có mạch.
Rêu “thật sự” là một trong ba nhóm rêu.

Theo truyền thống, tất cả các thực vật đất liền còn sinh tồn mà không có mô mạch từng được phân loại trong một một nhóm phân loại, thông thường là một ngành. Sau đó, nghiên cứu phát sinh chủng loài đã đặt câu hỏi về việc rêu có phải là một nhóm đơn ngành hay không. Nghiên cứu năm 2005 hỗ trợ cho quan điểm truyền thống cho rằng rêu là nhóm đơn ngành.[1]

Bạn đang đọc: Rêu – Wikipedia tiếng Việt

Tuy nhiên vào khoảng chừng năm 2010 thì nhiều nhà mạng lưới hệ thống học nhận thấy rêu không là một nhóm tốt theo quan điểm của phát sinh chủng loài, do nó không là một nhóm đơn ngành [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] mạc dù cả 3 nhóm còn sống sót đều là đơn ngành. Chúng là rêu tản, rêu sừng và rêu ” thật sự “, khi được coi là bậc phân loại ở cấp ngành thì danh pháp tương ứng là Marchantiophyta, Anthocerotophyta và Bryophyta. [ 5 ] Thực vật có mạch hay Tracheophyta tạo thành nhánh thứ tư, không phân hạng của thực vật đất liền, gọi là ” Polysporangiophyta ” ( thực vật nhiều túi bào tử ) .Trong những nghiên cứu và phân tích đề cập tại đây thì rêu sừng là chị em với thực vật có mạch còn rêu tản là chị em với nhánh chứa hàng loạt phần còn lại của thực vật đất liền, gồm có cả rêu ” thật sự “, rêu sừng và thực vật nhiều túi bào tử. [ 4 ] [ 6 ] Các điều tra và nghiên cứu phát sinh chủng loài tới nay vẫn liên tục tạo ra những tác dụng xích míc. Cụ thể, những nghiên cứu và điều tra dựa vào trình tự gen gợi ý rằng rêu là nhóm cận ngành, trong khi những điều tra và nghiên cứu dựa theo dịch mã amino acid của chính những gen đó lại gợi ý rằng rêu là nhóm đơn ngành. Một điều tra và nghiên cứu năm năm trước Kết luận rằng những thiên lệch thành phần chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cho những độc lạ này và rằng rêu là nhóm đơn ngành. [ 7 ]

Quan điểm cận ngành[sửa|sửa mã nguồn]

 Thực vật có phôi 
Rêu tản
Rêu thật sự
Rêu sừng
Thực vật có mạch
Rêu

Rêu tản được gộp trong nhóm rêu
Khi những thực vật tuyệt chủng được đưa vào nghiên cứu và phân tích thì bức tranh hơi bị đổi khác. Một số nhóm thực vật đất liền tuyệt chủng, như quyết sừng dê ( Horneophytopsida ) – không phải là rêu nhưng cũng không phải là thực vật có mạch vì tựa như như rêu thì chúng cũng không có mô mạch thật sự. Ở rêu thì thể bào tử là cấu trúc đơn thuần không phân nhánh với cơ quan sinh bào tử đơn thuần ( túi bào tử ). Ở tổng thể những thực vật đất liền khác ( Polysporangiophyta ) thì thể bào tử phân nhánh và mang nhiều túi bào tử. [ 8 ] [ 9 ] Người ta cho rằng sự tương phản này giữa rêu và những thực vật đất liền khác là ít làm rơi lệch hơn so với phân biệt truyền thống lịch sử về thực vật không mạch so với thực vật có mạch, do nhiều loài rêu đã tiến hóa những mạch dẫn nước tương đối tăng trưởng. [ 10 ] Sự tương phản này được biểu lộ trong biểu đồ phát sinh chủng loài hơi độc lạ dưới đây : [ 11 ]
Thuật ngữ ” rêu ” như thế là nói tới một bậc những dòng dõi được định nghĩa đa phần là theo những gì chúng không có. So với những thực vật đất liền còn sống sót khác thì chúng thiếu mô mạch chứa lignin và những thể bào tử phân nhánh mang nhiều túi bào tử. Sự điển hình nổi bật của thể giao tử trong vòng đời cũng là đặc trưng san sẻ chung của cả 3 dòng dõi rêu ( toàn bộ những thực vật có mạch còn sống sót đa phần là thể bào tử ) .

Quan điểm đơn ngành[sửa|sửa mã nguồn]

Phát sinh chủng loài dựa theo amino acid chứ không phải gen chỉ ra rằng rêu là nhóm đơn ngành:[7]

 Thực vật có phôi 
 Rêu 
Rêu sừng
Rêu tản
Rêu thật sự
Thực vật có mạch

Nếu điều này là đúng thì thể bào tử phức tạp của thực vật có mạch còn sống sót hoàn toàn có thể đã tiến hóa độc lập với thể bào tử không phân nhánh đơn thuần hơn có trong rêu. [ 7 ] Các nghiên cứu và điều tra khác gợi ý một nhóm đơn ngành gồm có rêu tản và rêu thật sự, với rêu sừng là chị em với thực vật có mạch. [ 12 ]
Rêu nói chung nằm ở trạng thái thể giao tử ; nghĩa là, thường thì chúng là những thể giao tử đơn bội, với cấu trúc lưỡng bội duy nhất là túi bào tử theo mùa. Kết quả là giới tính của rêu rất độc lạ giữa nhóm này với nhóm khác. Có 2 kiểu giới tính cơ bản ở những loài rêu :

 • Rêu đơn tính khác gốc chỉ sinh ra các túi đực (cơ quan sinh sản đực) hoặc các túi noãn (cơ quan sinh sản cái) trên một cây.
 • Rêu đơn tính cùng gốc sinh ra cả túi đực lẫn túi noãn trên một cây.

Một số loài rêu hoàn toàn có thể là đơn tính cùng hay khác gốc, nhờ vào vào những điều kiện kèm theo môi trường tự nhiên, trong khi 1 số ít loài khác chỉ có một kiểu giới tính .

Thư viện hình ảnh[sửa|sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

 • Prihar N. S. (1961). An Introduction to Embryophyta: Volume I, Bryophyta (Xuất bản lần thứ 4). Allahabad: Central Book Depot.
 • Watson E. V. (1971). The Structure and Life of Bryophytes (Xuất bản lần thứ 3). London: Hutchinson University Library. ISBN 0-09-109301-5.
 • Schofield W. B. (1985). Introduction to Bryology. New York: Macmillan. ISBN 0-02-949660-8.
 • Oostendorp Cora (1987). The Bryophytes of the Palaeozoic and the Mesozoic. Bryophytorum Bibliotheca, Band 34. Berlin & Stuttgart: J. Cramer. ISBN 3-443-62006-X.
 • Chopra R. N. & Kumra P. K. (1988). Biology of Bryophytes. New York: John Wiley & Sons. ISBN 0-470-21359-0.
 • Goffinet Bernard. (2000). Origin and phylogenetic relationships of bryophytes. Trong A. Jonathan Shaw & Bernard Goffinet (chủ biên), Bryophyte Biology, trang 124-149. Nhà in Đại học Cambridge. ISBN 0-521-66097-1.
 • Crum Howard (2001). Structural Diversity of Bryophytes. Ann Arbor: Vườn ươm của Đại học Michigan. ISBN 0-9620733-4-2.
 • Raven Peter H., Evert Ray F., Eichhorn Susan E. (2005). Biology of Plants (Xuất bản lần thứ 7). New York: W. H. Freeman and Company. ISBN 0-7167-1007-2.
 • Glime Janice M., 2007. Bryophyte Ecology, Volume 1. Physiological Ecology. Ebook sponsored by Michigan Technological University and the International Association of Bryologists.

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.