Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp là gì? – Dịch vụ GPKD – NTV

Trong bài viết về cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, Luật NTV sẽ mang đến những thông tin pháp lý cho quý doanh nghiệp chăm sóc đến việc tổ chức cỗ máy công ty như thế nào để tương thích với pháp luật của pháp lý, để quý bạn đọc nắm rõ quy mô tổ chức của những mô hình công ty .

Những điều cần biết về cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp

Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp

Cơ cấu cỗ máy doanh nghiệp là tổng hợp những bộ phận ( đơn vị chức năng và cá thể ) khác nhau, có mối liên hệ và quan hệ phụ thuộc vào lẫn nhau, để thực thi trách nhiệm kinh doanh thương mại của doanh nghiệp .

Tại sao cần cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp?

Doanh nghiệp cần có tổ chức vì :
– Trong tổ chức tuy có nhiều bộ phận khác nhau, thực thi những công dụng trách nhiệm khác nhau nhưng đều thống nhất và tập trung chuyên sâu nhằm mục đích tạo ra hiệu quả cho tiềm năng đã được xác lập của tổ chức ;
– Các thành viên trong tổ chức đều có một vai trò nhất định. Và góp phần nỗ lực của mình nhằm mục đích đưa tổ chức đạt được tiềm năng chung ;
– Sự phân công lao động cho mỗi thành viên : Đảm bảo tính trình độ, hoạt động giải trí sâu của một thành viên vào một việc làm nhất định. Phân công hài hòa và hợp lý sẽ ảnh hưởng tác động đến hiệu suất cao của tổ chức ;
– Một tổ chức phải có sự thống nhất về quyền chỉ huy. Đây là điều kiện kèm theo tạo nên trật tự trong tổ chức. Đồng thời, góp thêm phần tạo ra sự cố gắng, nỗ lực, tăng tính nghĩa vụ và trách nhiệm của những thành viên trong tổ chức muốn hoạt động giải trí hiệu suất cao và khoa học hơn .

Xem thêm: Thành lập doanh nghiệp mới – trọn gói

Cơ cấu tổ chức của các loại hình doanh nghiệp

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có:

– Hội đồng thành viên ,
– quản trị Hội đồng thành viên ,
– Giám đốc hoặc Tổng giám đốc .
– Ban trấn áp :
+ Bắt buộc : Doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 50 % vớn điều lệ và công ty con của doanh nghiệp Nhà nước mà Nhà nước nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ hoặc tổng số CP có quyền biểu quyết hoặc 100 % vốn điều lệ .
+ Không bắt buộc : Trường hợp không thuộc mô hình công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 2 thành viên trở lên như trên thì việc xây dựng Ban trấn áp thực thi theo quyết định hành động của công ty .

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai trường hợp sau sau đây:

Trường hợp công ty do tổ chức làm chủ chiếm hữu thì được tổ chức quản trị và hoạt động giải trí theo 2 quy mô sau :

– Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Ban kiểm soát;

– Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Ban trấn áp .
Ban trấn áp của cả hai quy mô trên chỉ bắt buộc nếu chủ sở hữu công ty là doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ. Hoặc tổng số CP có quyền biểu quyết hoặc 100 % vốn điều lệ .
Trường hợp công ty do cá thể làm chủ chiếm hữu thì được tổ chức quản trị và hoạt động giải trí theo quy mô sau :
– quản trị công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc .

Xem thêm: Vai trò và quyền hạn của chủ tịch hội đồng quản trị?

3. Công ty cổ phần

Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

– Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban trấn áp và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc .
Trường hợp công ty CP có dưới 11 cổ đông và những cổ đông là tổ chức chiếm hữu dưới 50 % tổng số CP của công ty thì không bắt buộc phải có Ban trấn áp .
– Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc .
Trường hợp này tối thiểu 20 % số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban truy thuế kiểm toán thường trực Hội đồng quản trị .

4. Công ty hợp danh

Công ty hợp danh được tổ chức theo quy mô Hội đồng thành viên, quản trị hội đồng thành viên đồng thời kiêm nhiệm giám đốc và tổng giám đốc .

5. Doanh nghiệp tư nhân

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Xem thêm: Quy định về đại diện pháp luật

Dịch vụ hỗ trợ của Luật NTV về việc tổ chức cơ cấu hoạt động của doanh nghiệp

Khi bạn liên hệ với chúng tôi, gửi vướng mắc của bạn đến chúng tôi sẽ :

+ Tư vấn những thông tin pháp lý quan trọng về vai trò của các chức danh;

+ Tư vấn khoanh vùng phạm vi quyền hạn của những thành viên trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp ;
+ Giúp bạn tháo gỡ những rắc rối gặp phải, xử lý yếu tố nhanh gọn .

Tham khảo thêm : Dịch Vụ Thương Mại xây dựng công ty toàn nước / Thương Mại Dịch Vụ mở phòng khám tư nhân / Thương Mại Dịch Vụ xây dựng công ty toàn nước

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.