Cơ cấu lại nợ – Wikipedia tiếng Việt

Cơ cấu lại nợ (debt restructuring) hay tái cơ cấu nợ (hay trong một số ngữ cảnh pháp lý thì còn được gọi là cơ cấu lại thời hạn trả nợ[1][2] hay một số phương tiện đại chúng gọi tắt là cơ cấu nợ[3][4][5]) là một quá trình cho phép khách hàng, đối tác vay nợ (một công ty tư nhân hoặc công ty đại chúng hoặc một pháp nhân có chủ quyền) đang đối mặt với các vấn đề về dòng tiền và khó khăn tài chính được giảm bớt và thương lượng lại các khoản nợ quá hạn (thông thường là việc gia hạn thời gian trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ và phân loại nợ, miễn giảm lãi vay, phí) nhằm cải thiện tình hình hoặc khôi phục khả năng thanh khoản để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục hoạt động của mình. Việc thay thế nợ cũ bằng nợ mới khi không gặp khó khăn về tài chính được gọi là “tái cấp vốn” (Refinancing) hay còn gọi là đảo nợ[6].

Cơ cấu lại nợ tương quan đến việc giảm nợ và gia hạn thời hạn thanh toán giao dịch và thường ít tốn kém hơn so với việc phá sản. Các ngân sách chính tương quan đến việc tái cơ cấu nợ là thời hạn và sức lực lao động dành cho việc đàm phán với những chủ ngân hàng nhà nước, chủ nợ, nhà cung ứng và cơ quan thuế. Trong một thanh toán giao dịch hoán đổi nợ lấy vốn chủ sở hữu, những chủ nợ của công ty thường đồng ý chấp thuận hủy bỏ một số ít hoặc tổng thể những khoản nợ để đổi lấy vốn chủ sở hữu trong công ty [ 7 ] ( chuyển từ chủ nợ thành chủ sở hữu ). Các thỏa thuận hợp tác hoán đổi nợ lấy vốn chủ sở hữu cũng thường diễn ra vì những công ty có nghĩa vụ và trách nhiệm tuân thủ, theo những lao lý của hợp đồng với những tổ chức triển khai cho vay nhất định, với tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu đơn cử [ 7 ]

Ở Việt Nam, theo quy định của pháp luật về hoạt động cho vay, tín dụng thì tổ chức tín dụng có thể quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ trên cơ sở đề nghị của khách hàng, khả năng tài chính của tổ chức tín dụng và kết quả đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng trong các trường hợp khi khách hàng không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay và được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo kỳ hạn trả nợ được điều chỉnh, thì tổ chức tín dụng xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay đó phù hợp với nguồn trả nợ của khách hàng, mà thời hạn cho vay không thay đổi.

Trường hợp khách hàng không có khả năng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay đúng thời hạn cho vay đã thỏa thuận và được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay trong một khoảng thời gian nhất định sau thời hạn cho vay, thì tổ chức tín dụng xem xét cho gia hạn nợ với thời hạn phù hợp với nguồn trả nợ của khách hàng. Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ được thực hiện trước hoặc trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày đến kỳ hạn, thời hạn trả nợ đã thỏa thuận[1]. Ngoài ra, một số công ty tài chính dựa trên các quy định của Thông tư số của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) cũng triển khai chính sách hỗ trợ giảm lãi vay, cơ cấu nợ cho khách vay tiêu dùng[3].

Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Nước Ta cũng pháp luật những trường hợp cơ cấu lại thời hạn trả nợ nhằm mục đích tương hỗ người mua chịu ảnh hưởng tác động bởi dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Theo đó, Tổ chức tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ so với số dư nợ của khoản nợ khi phân phối rất đầy đủ những điều kiện kèm theo như phát sinh trước ngày 10/6/2020 từ hoạt động giải trí cho vay, cho thuê kinh tế tài chính, phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ gốc và / hoặc lãi trong khoảng chừng thời hạn từ ngày 23/01/2020 đến ngày 31/12/2021. Việc thực thi cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho người mua triển khai đến ngày 31/12/2021 .

Số dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ khi thuộc một trong những trường hợp như số dư nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 ( mười ) ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán giao dịch, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thỏa thuận hợp tác, số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 23/01/2020 và quá hạn trong khoảng chừng thời hạn từ ngày 23/01/2020 đến ngày 29/3/2020, số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 23/01/2020 và quá hạn trước ngày 17/5/2021. Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ ( kể cả trường hợp gia hạn nợ ) tương thích với mức độ tác động ảnh hưởng của dịch Covid-19 so với người mua và không vượt quá 12 tháng kể từ ngày tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước nước ngoài thực thi cơ cấu lại thời hạn trả nợ [ 8 ] .

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *