Cơ cấu dân số vàng (Golden population structure) là gì? Khó khăn và giải pháp

Cơ cấu dân số vàng ( tiếng Anh : Golden population structure ) được hiểu là số người trong độ tuổi lao động tăng gấp hai lần số người nhờ vào .co-cau-dan-so-viet-nam-2016Hình minh họa ( Nguồn : dinhnghia )

Cơ cấu dân số vàng

Khái niệm

Cơ cấu dân số vàng trong tiếng Anh được gọi là Golden population structure.

– Cơ cấu dân số vàng được hiểu là số người trong độ tuổi lao động tăng gấp hai lần số người phụ thuộc.

Có ba tỉ số nhờ vào, đó là

+ Tỉ số phụ thuộc trẻ em (được tính bằng tỉ số giữa số trẻ em với 100 người trong độ tuổi lao động); 

+ Tỉ số phụ thuộc già (được tính bằng tỉ số giữa số người cao tuổi với 100 người trong độ tuổi lao động); 

+ Tỉ số phụ thuộc chung (được tính bằng tổng hai tỉ số phụ thuộc trên). 2 tỉ số phụ thuộc chung cho biết trung bình 100 người trong độ tuổi lao động phải “gánh đỡ” cho bao nhiêu người ngoài độ tuổi lao động. 

Khi tỉ số nhờ vào chung nhỏ hơn 50 thì ” gánh nặng ” thấp bởi trung bình một người ngoài độ tuổi lao động được ” tương hỗ ” bởi hơn hai người trong độ tuổi lao động .

Khi dân số đạt được tỉ số phụ thuộc chung như vậy, chúng ta coi dân số đó đang đạt “cơ cấu vàng”. “Cơ cấu dân số vàng” sẽ kết thúc khi tỉ số phụ thuộc chung bắt đầu tăng trở lại và vượt ngưỡng 50.

– Theo cách khác, trong Báo cáo kết quả của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 2009, Tổng cục Thống kê định nghĩa cơ hội dân số vàng xảy ra khi tỉ lệ trẻ em (0-14) thấp hơn 30% và tỉ lệ người cao tuổi (65 trở lên) thấp hơn 15%. 

– Trong nhiều nghiên cứu, Andrew Mason, Ronald Lee và cộng sự tiếp cận bằng tỉ số hỗ trợ – đo bằng tỉ số giữa dân số hoạt động kinh tế với dân số không hoạt động kinh tế – và khi nào tốc độ tăng của tỉ số lớn hơn 0 thì dân số được coi là bước vào thời kì cơ hội dân số vàng.

Cơ cấu dân số vàng thường lê dài từ 30 đến 35 năm, thậm chí còn dài hơn. Nhiều vương quốc trên quốc tế đã biết tận dụng triệt để thời cơ này để tạo nên những kì tích trong tăng trưởng kinh tế tài chính, đưa quốc gia tăng trưởng .

Khó khăn

Cơ cấu dân số vàng cũng đặt ra không ít những khó khăn vất vả, thử thách cần xử lý, như : Tốc độ tăng nhanh của số dân trong độ tuổi lao động sẽ hoàn toàn có thể trở thành gánh nặng cho xã hội, nếu vương quốc có tỉ lệ thất nghiệp cao và hiệu suất lao động thấp .

Giải pháp

Theo những chuyên viên, để khắc phục những hạn chế và phát huy lợi thế của cơ cấu ” dân số vàng “, cần triển khai đồng điệu nhiều giải pháp : Tiếp tục duy trì mức sinh phải chăng nhằm mục đích lê dài thời hạn cơ cấu dân số vàng, làm chậm quy trình già hóa dân số .Tăng thời cơ việc làm, nhất là những việc làm tạo giá trị ngày càng tăng, đa dạng hóa ngành nghề ở nông thôn ;

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đào tạo theo nhu cầu thị trường lao động. Ðẩy mạnh công tác thông tin và dự báo cung – cầu nhân lực từng nghề, ngành. 

Xây dựng và hoàn thành xong mạng lưới hệ thống những chủ trương sử dụng lao động, lấy hiệu suất cao thao tác là tiêu chuẩn ưu tiên số 1 trong sử dụng và đãi ngộ lao động .Cùng với đó, cần ứng dụng công nghệ thông tin văn minh trong công tác làm việc đăng kí, quản lí và thống kê dân số, bảo vệ phân phối đúng mực, hiệu suất cao và kịp thời những số liệu cơ bản về dân số, Giao hàng công tác làm việc nghiên cứu và điều tra, nghiên cứu và phân tích, dự báo, tiến hành chủ trương trong toàn cảnh xã hội đổi khác nhanh và phong phú .

(Tài liệu tham khảo: Báo Nhân dân. Quĩ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình)

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.