9 Collocations chủ đề Aging population (Già hóa dân số)

Aging population – hiện tượng kỳ lạ Già hóa dân số là một trong những nỗi lo chung của cả quốc tế lúc bấy giờ. Đây cũng là một chủ đề thường Open trong bài thi IELTS Writing, thí sinh nên trau dồi thêm từ vựng để bộc lộ rõ nội dung muốn truyền tải. Vì vậy, trong bài viết này, tác giả sẽ trình làng tới người đọc một số ít collocations chủ đề Aging population, gồm có định nghĩa và ví dụ để vận dụng trực tiếp vào bài làm IELTS Writing Task 2 của mình .

Chủ đề Aging population trong IELTS Writing

Già hóa dân số hay lão hóa dân số là sự ngày càng tăng độ tuổi trung bình của dân số một vùng do tỷ suất sinh giảm và / hoặc tuổi thọ trung bình tăng. Chủ đề Aging population không phải chủ đề lạ trong đề thi IELTS.Các câu hỏi trong chủ đề này đề cập đến mặt lợi, mặt hại của dân số già cũng như những giải pháp giải quyết và xử lý những yếu tố gây ra bởi hiện tượng kỳ lạ này. Một vài đề bài mẫu :

  • In the developed world, average life expectancy is increasing. What problems will this cause for individuals and society? Suggest some measures that could be taken to reduce the impact of aging populations.

  • People are living longer. Some people think that it causes big problems. Others, however, think the aging population has many advantages for business, government and for society in general. Discuss both views và give your own opinion

Sau đây, bài viết sẽ trình làng cho người học một vài Collocations chủ đề Aging population hoàn toàn có thể vận dụng vào những đề bài này. Bài viết sẽ được chia ra theo những collocation nói về mặt lợi, mặt hại của hiện tượng kỳ lạ lão hóa dân số cũng như những giải pháp của hiện tượng kỳ lạ này để người học hoàn toàn có thể thuận tiện theo dõi và vận dụng chúng khi đưa vào bài viết của mình .

Collocations chủ đề Aging population trong IELTS Writing Task 2

Collocations nói về mặt lợi của sự già hóa dân số

To make a positive contribution to the community

Định nghĩa : Collocation trên sử dụng để chỉ hành vi tạo ra những góp phần ( contribution ) tích cực, có lợi ( positive ) cho xã hội ( the community ) .Chú ý : Động từ “ make ” phía trên đang được trình diễn ở dạng nguyên mẫu ( dạng quá khứ và quá khứ phân từ : made ). Người học cần chú ý quan tâm linh động sử dụng những dạng của động từ này tùy theo thì, cấu trúc và ý nghĩa của câu văn. Ngoài ra, danh từ “ contribution ” là một danh từ đếm được, hoàn toàn có thể sử dụng ở cả dạng số ít và số nhiều .Ví dụ : Elderly people can make a positive contribution to the community by taking part in community services and volunteer work. Because senior citizens are not full-time employed, they are able to devote themselves to community and government projects after they are retired. For example, it is common to see old people participate in charity work to provide shelter and food for the underprivileged( Người cao tuổi hoàn toàn có thể có những góp phần tích cực cho cộng đồng bằng cách tham gia vào những dịch vụ hội đồng và việc làm tình nguyện. Bởi vì những người cao tuổi không phải thao tác toàn thời hạn, họ hoàn toàn có thể góp sức hết mình cho những dự án Bất Động Sản hội đồng và cơ quan chính phủ sau khi nghỉ hưu. Ví dụ, người ta thường thấy những người già tham gia vào việc làm từ thiện để cung ứng chỗ ở và thức ăn cho những người kém suôn sẻ ) .

The informal labour market

Định nghĩa : Tính từ “ informal ” trong trường hợp này chỉ một việc làm hoặc nghành nghề dịch vụ nhỏ không chính thức hoặc không được thừa nhận bởi pháp lý. Cụm danh từ trên chỉ thị trường lao động không chính thức, ví dụ như những việc làm quét dọn nhà cửa, trông trẻ … Những việc làm này thường sẽ không phải đóng thuế, hoặc được ĐK bởi chính phủ nước nhà .Ví dụ : In many parts of the world, many older men and women remain employed in the informal labour market. For example, farming in developing countries is increasingly dominated by older workers, and this industry produces a significant proportion of global food( Ở nhiều nơi trên quốc tế, nhiều phái mạnh và phụ nữ lớn tuổi vẫn thao tác trong thị trường lao động phi chính thức. Ví dụ, nông nghiệp ở những nước đang tăng trưởng ngày càng bị chi phối bởi những người lao động lớn tuổi và ngành này sản xuất ra một tỷ trọng lương thực toàn thế giới đáng kể. ) .

To transfer hands-on/practical experience to the young

Định nghĩa : Động từ “ transfer ” trong trường hợp này chỉ hành vi truyền lại sáng tạo độc đáo, kinh nghiệm tay nghề cho người khác. Tính từ “ hands-on ” hoặc “ practical ” chỉ việc mang tính thực tiễn. Cụm từ trên chỉ hành vi truyền lại những kinh nghiệm tay nghề trong thực tiễn cho người trẻ .Chú ý : Động từ “ transfer ” phía trên đang được trình diễn ở dạng nguyên mẫu ( dạng quá khứ và quá khứ phân từ : transferred ). Người học cần quan tâm linh động sử dụng những dạng của động từ này tùy theo thì, cấu trúc và ý nghĩa của câu văn. Ngoài ra, tính từ “ hands-on ” trong trường hợp này thường được sử dụng ở phía trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đó. Người viết cần chú ý quan tâm không sử dụng tính từ này ở những vị trí khác ở trong câu .Ví dụ : Older people have lived longer, so they are more experienced. The importance of the wisdom and local knowledge of older people is significant. Therefore, the elderly can transfer hands-on experience to the youth to benefit society as a whole( Những người lớn tuổi đã sống lâu hơn, vì thế họ có nhiều kinh nghiệm tay nghề hơn. Tầm quan trọng của sự khôn ngoan và kỹ năng và kiến thức địa phương của người lớn tuổi là đáng kể. Vì vậy, người già hoàn toàn có thể truyền kinh nghiệm tay nghề cho lớp trẻ để mang lại quyền lợi cho toàn xã hội ) .

Collocations nói về mặt hại của vấn đề già hóa dân số

To bear/shoulder a greater tax burden 

Định nghĩa : Danh từ “ burden ” chỉ nghĩa vụ và trách nhiệm, bổn phận, gánh nặng mà gây ra nhiều lo ngại, khó khăn vất vả. Động từ “ bear ” chỉ hành vi phải gật đầu và đương đầu với một cái gì đó không thoải mái và dễ chịu. Collocation trên chỉ hành vi phải gánh vác một gánh nặng lớn hơn về thuế. Ngoài ra, người viết cũng hoàn toàn có thể sử dụng động từ “ shoulder ” chỉ hành vi gánh vác một trách nhiệm cho collocation này .Chú ý : Danh từ “ burden ” là danh từ đếm được, hoàn toàn có thể được sử dụng ở dạng số ít hoặc số nhiều. Ngoài ra, động từ “ bear ” phía trên đang được trình diễn ở dạng nguyên mẫu ( dạng quá khứ là “ bore ” và quá khứ phân từ là “ borne ” ). Người học cần chú ý quan tâm linh động sử dụng những dạng của động từ này tùy theo thì, cấu trúc và ý nghĩa của câu vănVí dụ : More people are eligible for retirement pensions means that the government has to allocate more resources to pensions and health care costs. This means the young workforce will have to bear a greater tax burden and have to work harder to take care of themselves as well as the elderly at the same time( Nhiều người hơn đủ điều kiện kèm theo nhận lương hưu có nghĩa là chính phủ nước nhà phải phân chia nhiều nguồn lực hơn cho lương hưu và ngân sách chăm nom sức khỏe thể chất. Điều này có nghĩa là lực lượng lao động trẻ sẽ phải chịu gánh nặng thuế lớn hơn và đồng thời phải thao tác nhiều hơn để chăm nom bản thân cũng như người già ) .

A decline in the working-age population/ a smaller working population

Định nghĩa : Cả 2 cụm từ trên đều chỉ sự suy giảm trong số lượng người có năng lực thao tác .Chú ý : Từ “ decline ” phía trên đang được sử dụng ở dạng danh từ ( đếm được ), không phải động từ theo cách sử dụng thường thì .

Ví dụ: An ageing population could lead to a shortage of workers in certain vital sectors, such as technology or computer science. Furthermore, as those sectors require innovation and creativity, a smaller working population would cause stagnation for the growth of the economy 

( Dân số già hoàn toàn có thể dẫn đến thực trạng thiếu lao động trong 1 số ít nghành nghề dịch vụ quan trọng, ví dụ điển hình như công nghệ tiên tiến hoặc khoa học máy tính. Hơn nữa, vì những nghành này yên cầu sự thay đổi và phát minh sáng tạo, sự suy giảm dân số trong độ tuổi lao động sẽ gây ngưng trệ cho sự tăng trưởng của nền kinh tế tài chính ) .

To place a heavy burden on healthcare systems

Định nghĩa : Cụm từ trên chỉ hành vi đặt thêm gánh nặng lên mạng lưới hệ thống y tế .Chú ý : Từ “ place ” phía trên đang được sử dụng ở dạng động từ, không phải danh từ theo cách sử dụng thường thì. Động từ “ place ” phía trên đang được trình diễn ở dạng nguyên mẫu ( dạng quá khứ và quá khứ phân từ : placed ). Người học cần chú ý quan tâm linh động sử dụng những dạng của động từ này tùy theo thì, cấu trúc và ý nghĩa của câu vănVí dụ : Old people are more vulnerable to illnesses, therefore, an increasing number of sick people will place a heavy burden on healthcare systems. Special medical treatments to cure chronic diseases, such as diabetes, require a large amount of money from the national budget .( Người cao tuổi dễ mắc bệnh tật hơn, do đó, số lượng người bệnh ngày càng tăng sẽ tạo gánh nặng cho mạng lưới hệ thống y tế. Các chiêu thức điều trị y tế đặc biệt quan trọng để chữa những bệnh mãn tính, ví dụ điển hình như bệnh tiểu đường, yên cầu một số tiền lớn từ ngân sách vương quốc. ) .

To put heavy pressure on national budgets 

Định nghĩa : Cụm từ trên chỉ hành vi tạo ra nhiều áp lực đè nén cho ngân sách vương quốc ( national budgets ) .Chú ý : Động từ “ put ” phía trên đang được trình diễn ở dạng nguyên mẫu và đây là một động từ bất quy tắc ( dạng quá khứ và quá khứ phân từ : put ). Người học cần chú ý quan tâm linh động sử dụng những dạng của động từ này tùy theo thì, cấu trúc và ý nghĩa của câu văn .Ví dụ : Social welfare is then a drain on public spending, putting heavy pressure on national budgetsas the government will need to allocate more resources to elderly care, which will leave little budget for other areas( Khi đó, phúc lợi xã hội là sự tiêu tốn trong tiêu tốn công, gây áp lực đè nén nặng nề lên ngân sách vương quốc vì cơ quan chính phủ sẽ cần phân chia nhiều nguồn lực hơn cho chăm nom người cao tuổi, điều này sẽ khiến ngân sách dành cho những nghành nghề dịch vụ khác rất ít ) .

To increase competition for jobs

Định nghĩa : Danh từ “ competition ” chỉ sự cạnh tranh đối đầu giữa người hoặc những tổ chức triển khai cho một thứ gì đó. Cụm từ trên chỉ hành vi tăng sự cạnh tranh đối đầu về việc làm .Chú ý : Danh từ “ competition ” trong trường hợp này là một danh từ không đếm được. Ngoài ra, động từ “ increase ” phía trên đang được trình diễn ở dạng nguyên mẫu ( dạng quá khứ và quá khứ phân từ : increased ). Người học cần quan tâm linh động sử dụng những dạng của động từ này tùy theo thì, cấu trúc và ý nghĩa của câu vănVí dụ : An ageing population also increases competition for jobs, especially if the retirement age is extended. Therefore, this phenomenon will lead to a situation where many old candidates compete with younger ones for the same jobs. In addition, the supply of labour increases, which may lead to a higher unemployment rate( Dân số già cũng làm tăng sự cạnh tranh đối đầu về việc làm, đặc biệt quan trọng nếu tuổi nghỉ hưu được lê dài. Do đó, hiện tượng kỳ lạ này sẽ dẫn đến thực trạng nhiều ứng viên lớn tuổi cạnh tranh đối đầu với những ứng viên trẻ hơn cho cùng một việc làm. Cung lao động tăng hoàn toàn có thể dẫn đến tỷ suất thất nghiệp cao hơn ) .

Collocation nói về giải pháp cho vấn đề già hóa dân số

To increase/extend the retirement age

Định nghĩa : Danh từ “ retirement ” chỉ việc nghỉ hưu, người lao động dừng thao tác khi đạt đến một độ tuổi hoặc điều kiện kèm theo sức khỏe thể chất nhất định. Collocation trên chỉ hành vi tăng tuổi nghỉ hưu lên .Ví dụ : To relieve the pressure on the state pension, people may have to retire later. By increasing the retirement age, it gives old people an opportunity to continue contributing to the workforce. In addition, the retirement age extension is expected to prevent worker shortages in the labour market and maintain the growth of the economy .( Để giảm bớt áp lực đè nén về lương hưu của nhà nước, dân cư hoàn toàn có thể phải nghỉ hưu muộn hơn. Bằng cách tăng tuổi nghỉ hưu, nó tạo thời cơ cho người già liên tục góp phần cho hội đồng. Ngoài ra, việc lê dài tuổi nghỉ hưu được kỳ vọng sẽ ngăn ngừa thực trạng thiếu lao động trên thị trường lao động và duy trì vận tốc tăng trưởng của nền kinh tế tài chính ) .

To encourage immigration / to welcome immigrants

Định nghĩa : Cụm từ trên chỉ việc khuyến khích sự nhập cư, nghênh đón mọi người từ những vương quốc khác đến với nước của mình .Ví dụ : Another way to solve the problem of aging population in a country is to welcome immigrants. Encouraging immigration will help increase the number of working-age adults, especially the high-skilled ones. By providing benefits such as accommodation, attractive wages or better living conditions, countries can attract young working adults to come and develop their economy( Một cách khác để xử lý yếu tố dân số già ở một vương quốc là nghênh đón những người nhập cư. Khuyến khích nhập cư sẽ giúp tăng số lượng người trưởng thành trong độ tuổi lao động, đặc biệt quan trọng là những người có kinh nghiệm tay nghề cao. Bằng cách phân phối những quyền lợi như chỗ ở, mức lương mê hoặc hoặc điều kiện kèm theo sống tốt hơn, những vương quốc hoàn toàn có thể lôi cuốn người trẻ tuổi lao động đến và tăng trưởng kinh tế tài chính ) .

Tổng kết

Thông qua bài viết này, tác giả hi vọng có thể truyền tải đến người đọc một vấn đề mà rất nhiều quốc gia đang gặp phải, già hóa dân số – Aging population. Thí sinh có thể sử dụng các ví dụ trên như là một cách gợi ý, giúp thí sinh suy nghĩ ra ý tưởng và cách phát triển ý tưởng nhanh hơn khi viết bài. 

Ngoài ra, tác giả kỳ vọng người học hoàn toàn có thể vận dụng những Collocations chủ đề Aging population và ví dụ được ra mắt vào trong bài thi của mình, giúp cho thí sinh đạt được số điểm cao hơn ở phần từ vựng .Nguyễn Tiến Thành

Đọc thêm : Giải đề và bài mẫu IELTS Writing cho chủ đề Aging population ngày thi 23/03/2019

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.