Giao dịch liên kết là gì? | Tri Thức Việt

Giao dịch liên kết là gì?

Định nghĩa về giao dịch liên kết

Theo Khoản 3, Điều 4, Nghị định 20/2017 / NĐ-CP thì Giao dịch liên kết ( GDLK ) được định nghĩa :

Giao dịch liên kết là những giao dịch phát sinh giữa những bên có quan hệ liên kết phát sinh trong quy trình sản xuất, kinh doanh thương mại như hoạt động giải trí : Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng ủy quyền máy móc, thiết bị, sản phẩm & hàng hóa, cung ứng dịch vụ ; đi vay, cho vay, dịch vụ kinh tế tài chính, bảo vệ kinh tế tài chính và những công cụ kinh tế tài chính khác ; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng ủy quyền gia tài hữu hình, gia tài vô hình dung và thỏa thuận hợp tác sử dụng chung nguồn lực như hợp lực, hợp tác khai thác sử dụng nhân lực ; san sẻ ngân sách giữa những bên có quan hệ liên kết .
Theo Thông tư 66/2010 / TT-BTC thì lao lý GDLT được hiểu là giao dịch kinh doanh thương mại giữa những bên liên kết :

 • Nguyên tắc “bản chất quyết định hình thức”;
 • Thay đổi trong quy định về bên liên kết;
 • Các lưu ý về phân tích so sánh và xác định giá giao dịch liên kết;
 • Thay đổi về nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết kèm theo Giới thiệu các biểu mẫu đính kèm;
 • Các trường hợp miễn nghĩa vụ chuẩn bị Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và kê khai;
 • Chi phí không được trừ cho mục đích tính thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Thời hạn cho việc chuẩn bị, lưu trữ, xuất trình Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và các tờ khai; và
 • Quyền hạn của cơ quan thuế trong quản lý giá giao dịch liên kết.

Những tín hiệu, hành vi chuyển giá của những giao dịch liên kết ( GDLK ) thường gặp

 • Doanh nghiệp lỗ liên tục nhiều năm vẫn luôn mở rộng đầu tư và doanh thu ngày càng tăng;
 • Doanh thu thấp hơn hay bằng với giá vốn hàng bán;
 • Doanh nghiệp chuyển giá thông qua góp vốn của bên nước ngoài là tài sản, chuyển giao công nghệ định giá quá cao;
 • Chuyển giá thông qua CCDV, nhiều khi dịch vụ có hợp đồng mà thực tế không phát sinh;
 • Thanh toán các phí dịch vụ như tiếp thị, quảng cáo, quản lý tư vấn, hỗ trợ, hoa hồng,… hay các chi phí phân bổ cho DN trong tập đoàn thường không chứng minh dịch vụ đã được cung cấp.
 • Thanh toán hộ cho công ty trong tập đoàn không thu phí bảo lãnh, chi phí vốn;
 • Chi trả các khoản về nhãn hiệu, bản quyền, phí giấy phép không chứng minh được tính hợp lý;
 • Trả lãi vay cao hơn lãi suất của ngân hàng cho vay (cùng điều kiện về xếp hạng tín dụng);
 • Thực hiện một số công việc không tính phí cho công ty liên kết;
 • Giao dịch nhiều với các Doanh Nghiệp có thuế suất ưu đãi;
 • Các công ty lãi trong giai đoạn ưu đãi nhưng giảm lãi dần trong giai đoạn hết ưu đãi;

Tham khảo thêm: Dịch vụ chuyển giá là gi?

Nguyên tắc vận dụng giao dịch liên kết là gì ?

Đối với người nộp thuế :

Người nộp thuế có giao dịch liên kết phải triển khai kê khai những giao dịch liên kết ; loại trừ những yếu tố làm giảm nghĩa vụ và trách nhiệm thuế do quan hệ liên kết chi phối, ảnh hưởng tác động để xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm thuế so với những giao dịch liên kết tương tự với những giao dịch độc lập có cùng điều kiện kèm theo .

Đối với cơ quan thuế :

Cơ quan thuế triển khai quản trị, kiểm tra, thanh tra so với những giao dịch liên kết của người nộp thuế theo nguyên tắc giao dịch độc lập và thực chất quyết định hành động hình thức để không công nhận những giao dịch liên kết làm giảm nghĩa vụ và trách nhiệm thuế của doanh nghiệp với ngân sách nhà nước và thực thi kiểm soát và điều chỉnh giá giao dịch liên kết để xác lập đúng nghĩa vụ và trách nhiệm thuế lao lý tại Nghị định này .
Nguyên tắc giao dịch độc lập được vận dụng theo nguyên tắc giao dịch giữa những bên độc lập, không có quan hệ liên kết tại những Hiệp định thuế có hiệu lực hiện hành thi hành tại Nước Ta .

Những chú ý quan tâm khi kiểm tra, thanh tra chuyển giá

Chuyển giá là gì ?

Để hiểu rõ những thủ tục, nội dung về khi kiểm tra, thanh tra về chuyển giá ( giao dịch của những bên có quan hệ liên kết với nhau ). Các bạn cần phân biết giao dịch liên kết là gì ?
Cơ bản như sau :

 • Giao dịch liên kết là giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết;
 • Giao dịch độc lập là giao dịch kinh doanh giữa các bên không có quan hệ liên kết;

Nhận dạng những giao dịch liên kết dẫn đến chuyển giá
Chuyển giá là gì ? Chuyển giá được hiểu là việc triển khai chủ trương so với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ được vận động và di chuyển giữa những bên có quan hệ liên kết ( những bên liên kết ) không theo giá thị trường nhằm mục đích tối thiểu hóa tổng số thuế phải nộp của tổng thể những bên liên kết đó. Chuyển giá chính là hành vi thiết lập giá giao dịch kinh doanh thương mại không theo nguyên tắc “ giá thị trường ” giữa hai công ty có quan hệ liên kết nhằm mục đích tối thiểu hóa doanh thu nộp thuế, chuyển thu nhập từ nơi có thuế suất cao đến nơi có thuế suất thấp ( hoặc những nước thiên đường thuế ) để giảm thiểu số thuế phải nộp .

Nguyên nhân thôi thúc chuyển giá

Có sự chênh lệch về thuế suất thuế TNDN của Việt nam với nhiều vương quốc trên quốc tế, có tặng thêm thuế giữa những ngành nghề, nghành trong cùng vương quốc tạo ra những “ vùng trũng ” khi triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm thuế

Quy định về hạn chế thanh toán bằng tiền mặt là nguyên nhân thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước thành lập các công ty con, công ty liên kết để chuyển từ trốn thuế sang chuyển giá để tránh thuế, đặc biệt là chuyển giá từ kinh doanh thông thường sang lĩnh vực xã hội hóa đang được ưu đãi thuế TNDN (như y tế, giáo dục, thể thao, nông nghiệp,…)

Dựa vào quyền tự định đoạt giá mua, giá cả triển khai hoạt động giải trí chuyển giá để mua lỗ những công ty không có quan hệ liên kết nhằm mục đích làm giảm số thuế phải nộp hoặc chuyển giá để tạo lãi giả làm giá trên đầu tư và chứng khoán .

Quy định pháp lý về chuyển giá

Gần đây, nhà nước phát hành Nghị định 20/2017 / NĐ-CP pháp luật về quản trị thuế so với những doanh nghiệp có GDLK và Thông tư 41/2017 / TT-BTC hướng dẫn 1 số ít điều của Nghị định 20 giao dịch liên kết có những nội dung cơ bản sau :

 • Phân tích so sánh;
 • Phân tích so sánh và loại trừ khác biệt;

Xem thêm : Giao dịch liên kết – Tri Thức Việt

Phương pháp xác lập giá trong giao dịch liên kết

 • Phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập;
 • Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận;
 • Phương pháp phân bổ lợi nhuận;

Các bên có quan hệ liên kết : Các bên có quan hệ về Vốn, Kiểm soát, Quản lý, Chi phối, … tới nhau là những bên có quan hệ liên kết .

Mách bạn cách lập báo cáo giải trình liên kết đơn thuần !

Nếu doanh nghiệp của bạn có quy mô vừa và nhỏ. giá thành bỏ ra cho một báo cáo giải trình liên kết cũng là một yếu tố đáng chú ý quan tâm. Chính cho nên vì thế, chúng tôi mách bạn cách đơn thuần để lập một báo cáo giải trình liên kết đơn thuần .
Phương pháp này được gọi là PP so sánh giá giao dịch độc lập .
Trước tiên tất cả chúng ta chọn ra 5 doanh nghiệp ( càng có tên thương hiệu càng tốt ) cùng phân phối mẫu sản phẩm mình cần làm báo cáo giải trình liên kết. Tiến hành khảo sát giá bán ra mẫu sản phẩm của 5 doanh nghiệp này đều đặn 12 tháng để thu thập dữ liệu làm cơ sở cho việc tính giá trung bình loại sản phẩm mỗi doanh nghiệp. Kết quả là tất cả chúng ta có được mức giá trung bình của 5 doanh nghiệp này .
Bước tiếp theo là tính khoảng chừng tứ phân vị của dãy giá trung bình này rồi đem so sánh với giá mẫu sản phẩm của doanh nghiệp mình và biết được hiệu quả .
Nếu giá trung bình nằm trong khoảng chừng tứ phân vị vừa tính được thì doanh nghiệp bạn tuân thủ nguyên tác giá thị trường .

Những vấn đề như phân tích ngành, giới thiệu về doanh nghiệp,… trong báo cáo liên kết sẽ dễ dàng với bạn. Nhưng khó khăn nhất vẫn là báo cáo chuyển giá. Mất thời gian nếu bạn không thành thạo. Bên cạnh đó là cơ sở chứng minh sẽ không đảm bảo.

Với những báo cáo giải trình liên kết của Tri Thức Việt, bảo vệ độ đáng tin cậy và cơ sở chứng tỏ vững chãi. An tâm khi cơ quan thuế kiểm tra. Đồng thời tiết kiệm chi phí thời hạn vàng cho doanh nghiệp bạn !

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.