Kinh doanh theo chuỗi (Business Chain) là gì? Ưu, nhược điểm

Kinh doanh theo chuỗi ( tiếng Anh : Business Chain ) là quy trình một chủ thể kinh doanh thương mại góp vốn đầu tư những nguồn lực vào một hình thức phân phối. Theo đó, nó cũng có những lợi thế và hạn chế nhất định .img-solution-chain-store-solutionHình minh họa. Nguồn : DS Menu

Kinh doanh theo chuỗi

Khái niệm

Kinh doanh theo chuỗi trong tiếng Anh là business chain.

Kinh doanh theo chuỗi là quá trình một chủ thể kinh doanh đầu tư các nguồn lực vào một hình thức phân phối, theo đó sở hữu và quản lí tập trung một nhóm các cửa hàng/điểm bán lẻ khác nhau, bao gồm cả cửa hàng/điểm bán lẻ hàng hóa hữu hình và cửa hàng/điểm bán lẻ dịch vụ.

Phân loại kinh doanh theo chuỗi

Theo sản phẩm kinh doanh

– Chuỗi kinh doanh thương mại / bán lẻ sản phẩm & hàng hóa- Chuỗi kinh doanh thương mại / bản lẻ dịch vụ

Theo lượng dịch vụ cung cấp trong chuỗi

– Chuỗi cửa hàng bán lẻ tự Giao hàng- Chuỗi cửa hàng bán lẻ cung ứng dịch vụ hạn chế- Chuỗi cửa hàng bán lẻ phân phối dịch vụ không thiếu

Theo dòng sản phẩm cung ứng

– Chuỗi cửa hàng chuyên biệt- Chuỗi cửa hàng thuận tiện- Chuỗi cửa hàng bách hóa- Chuỗi nhà hàng siêu thị- Chuỗi TT thương mại

Theo phương thức tổ chức kinh doanh

– Chuỗi cửa hàng thường thì ( Regular Chain ) là mạng lưới hệ thống cửa hàng chuỗi do một doanh nghiệp chiếm hữu .- Chuỗi tự nguyện ( Voluntary Chain ) gồm có một loạt những nhà bán lẻ độc lập kinh doanh thương mại cùng một mẫu sản phẩm / nhóm hàng hoặc cùng một nghành kinh doanh thương mại tự nguyện link với nhau để thực hiên những hoạt động giải trí trong quy trình kinh doanh thương mại nhằm mục đích đạt được lợi thế kinh tế tài chính nhờ quy mô .

– Hợp tác xã của nhà bán lẻ

– Nhượng quyền thương mại

Theo phương thức bán hàng

– Chuỗi cửa hàng truyền thống

– Chuỗi cửa hàng tân tiến

Đặc điểm của kinh doanh theo chuỗi

– Một mạng lưới hệ thống kinh doanh thương mại theo chuỗi gồm từ hai hay nhiều hơn cửa hàng được chiếm hữu và quản lí tập trung chuyên sâu. Với sự sắp xếp như vậy, một mạng lưới hệ thống thường có một trụ sở TT được liên kết với mạng lưới hệ thống cửa hàng bán lè và / hoặc Trụ sở tọa lạc rộng khắp thị trường. Một trong những đặc thù quan trọng của mạng lưới hệ thống kinh doanh thương mại theo chuỗi là kinh doanh thương mại một loại sản phẩm hoặc một nhóm mẫu sản phẩm .- Các thành phần trong chuỗi hoàn toàn có thể hội nhập theo chiều ngang, nghĩa là với việc thêm một cửa hàng mới thì hàng loạt mạng lưới hệ thống lại tiếp cận thêm một nhóm người mua mới .- Các thành phần trong chuỗi cũng hội nhập theo chiều dọc trải qua việc duy trì những TT phân phối nơi họ hoàn toàn có thể mua từ những đơn vị sản xuất, dự trữ sản phẩm & hàng hóa và từ đó phân phối cho những cửa hàng trong mạng lưới hệ thống .

Lợi thế của hệ thống kinh doanh theo chuỗi

– Giá cả bán ra cho người mua thường thì là thấp hơn so với những cửa hàng bán lẻ độc lập, do vậy lôi cuốn khách hơn và có lợi thế cạnh tranh đối đầu về giá- Giảm ngân sách quảng cáo- Khả năng phân tán rủi ro đáng tiếc trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại- Linh hoạt trong quy trình quản lý và vận hành- Giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn rủi ro đáng tiếc về nợ xấu cũng như rủi ro đáng tiếc về quản lí kinh tế tài chính- Hệ thống kinh doanh thương mại theo chuỗi triển khai những hoạt động giải trí thanh toán giao dịch trực tiếp, không qua trung gian nên những dòng hoạt động trong kinh doanh thương mại hoạt động thẳng và nhanh, mang lại hiệu suất cao quản trị cao .- Có nhiều lợi thế trong hoạt động giải trí dịch vụ người mua và chăm nom người mua sau bán- Nếu một cửa hàng nào đó hoạt động giải trí không hiệu suất cao và phải ngừng hoạt động, sẽ không gây ảnh hưởng tác động xấu đi lớn lắm đến năng lực sinh lời của toàn mạng lưới hệ thống bởi phương pháp đo lường và thống kê những chỉ tiêu kinh tế tài chính của từng cửa hàng tách riêng .

Bất lợi của kinh doanh theo chuỗi

– Không cung ứng được cho người mua sự lựa chọn phong phú và chủng loại mẫu sản phẩm sản phẩm & hàng hóa / dịch vụ do mạng lưới hệ thống thường chỉ tập trung chuyên sâu trình độ hóa một nhóm hoặc một chủng loại loại sản phẩm .- Thiếu sự tương tác có đặc thù cá thể với người mua .

– Nếu hệ thống có quá nhiều chi nhánh/cửa hàng, sẽ tạo áp lực lớn cho công tác quản lí một cách hiệu quả với yêu cầu đảm bảo tính tiêu chuẩn hóa cao.

– Quản lí của từng cửa hàng có quyền lực tối cao hạn chế và thiếu tính dữ thế chủ động, linh động trong hoạt động giải trí .- Do đặc thù mua hàng và dự trữ tập trung chuyên sâu, rủi ro tiềm ẩn ” dự trữ chết ” khá cao do nhà cung ứng khó có năng lực kiểm soát và điều chỉnh chủng loại, số lượng, chất lượng … mẫu sản phẩm theo nhu yếu kinh doanh thương mại một cách nhanh gọn và đồng thời cho hàng loạt mạng lưới hệ thống .

(Theo Giáo trình Kinh doanh thương mại, NXB Đại học Kinh tế quốc dân)

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.