Hệ thống chuẩn mực kế toán VAS mới nhất 2021

VAS – Chuẩn mực kế toán Việt Nam, viết tắt của “Vietnam Accounting Standars”. Là hệ thống những quy định và phương pháp kế toán cơ bản để lập báo cáo tài chính (BCTC). Hướng dẫn cách trình bày thông tin trên BCTC sao cho đảm bảo sự tôn trọng và minh bạch.

Hoàn cảnh ra đời của chuẩn mực kế toán VAS

Trước khi hội nhập, Việt Nam không có chuẩn mực kế toán mà chỉ có chính sách kế toán. Chế độ kế toán là những lao lý hướng dẫn những Doanh Nghiệp Nhà Nước và Hợp tác xã thực thi công tác làm việc kế toán. Tuy nhiên, quy trình hội nhập sâu sau này lại liên tục yên cầu những bước cải cách mới trong kế toán .
Do đó, nước ta mở màn tiến hành nghiên cứu và điều tra và soạn thảo những chuẩn mực kế toán. Đến năm 2006, đã phát hành được 26 chuẩn mực dựa trên nền tảng những chuẩn mực kế toán quốc tế của IASB ( International Accounting Standards Board ) – Tổ chức tiêu chuẩn kế toán quốc tế .

Các chuẩn mực được ban hành từng đợt dưới hình thức một quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính (BTC). Mỗi đợt ban hành chuẩn mực kèm theo một thông tư hướng dẫn để áp dụng vào hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp theo Quyết định 1141/TC/QĐ/CĐKT.

Sử dụng ứng dụng kế toán Kaike không tính tiền
Hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ tham gia quy đổi số kế toán, GMO triển khai chương trình Tặng không lấy phí phiên bản Kaike Free
ĐĂNG KÝ NGAY

Hệ thống chuẩn mực kế toán VAS mới nhất 2021

Cho đến thời gian năm 2021, Việt Nam vẫn đang vận dụng mạng lưới hệ thống chuẩn mực kế toán được phát hành từ những năm 2000. Ngoài việc, dựa IAS để thiết kế xây dựng chuẩn mực, BTC còn phối hợp cả IFRS để tương thích với đặc thù tình hình kinh tế tài chính .
26 chuẩn mực pháp luật việc ghi nhận phát sinh như : Hàng tồn dư, Thuê gia tài, …

Danh sách 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam – VAS mới nhất

Chương trình chuyển đổi từ chuẩn mực kế toán VAS sang IFRS và VFRS

Tháng 3 năm 2020, Bộ trưởng BTC phê duyệt “đề án áp dụng chuẩn mực BCTC tại Việt Nam”. Quyết định 345/QĐ-BTC nêu rõ lộ trình áp dụng IFRS và VFRS. Theo đó, nước ta sẽ chính thức áp dụng IFRS sau năm 2025.

chuẩn mực kế toán VAS

  • IFRS là Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế, viết tắt của cụm từ International Financial Reporting Standarts. Đã có nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng bắt buộc IFRS trong việc ghi chép và lập BCTC. Tuy nhiên cũng còn nhiều nước, trong đó có Việt Nam vẫn sử dụng kế hợp hài hòa nội dung của IAS và IFRS để phù hợp đặc điểm nền kinh tế.

Danh sách chuẩn mực BCTC Quốc tế IFRS có TẠI ĐÂY

  • VFRS bao gồm các chuẩn mực BCTC được ban hành mới và thay thế cho các chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS tương ứng hiện hành.

Đối tượng áp dụng bao gồm:

  • DN có nhu cầu, đủ khả năng và nguồn lực áp dụng IFRS, được xác định theo từng giai đoạn phù hợp với lộ trình được công bố.
  • DN khác thuộc mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế hoạt động tại Việt Nam áp dụng VFRS.

Các DN vừa, nhỏ và siêu nhỏ không có nhu cầu và điều kiện áp dụng IFRS hoặc VFRS thì không thuộc đối tượng áp dụng của Đề án.

Tóm lại

Với thời gian hiện tại, Việt Nam vẫn đang triển khai vận dụng mạng lưới hệ thống 26 chuẩn mực VAS. Tuy nhiên trong 5 năm tới, nước ta sẽ dần quy đổi sang vận dụng mạng lưới hệ thống chuẩn mực IFRS. Hệ thống chuẩn mực quốc tế này không vận dụng bắt buộc với tổng thể những doanh nghiệp .

Tất nhiên, cơ quan quản lý sẽ thực hiện khảo sát nhu cầu, khả năng sẵn sàng của DN. Để có những điều chỉnh về đối tượng, lộ trình và phương án áp dụng IFRS phù hợp.

Doanh Nghiệp nhỏ và siêu nhỏ không có nhu yếu và điều kiện kèm theo vận dụng sẽ không bắt buộc vận dụng .
Sử dụng ứng dụng kế toán Kaike không lấy phí

Hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ tham gia quy đổi số kế toán, GMO triển khai chương trình khuyến mãi ngay không tính tiền phiên bản Kaike Free
ĐĂNG KÝ NGAY

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.