Thời hạn thanh toán (Time for Payment) trong ngoại thương là gì?

Thời hạn thanh toán ( tiếng Anh : Time for Payment ) trong ngoại thương là những lao lý về thời gian người nhập khẩu phải trả tiền cho người xuất khẩu .20180930173649891Hình minh họa ( Nguồn : Minutehack )

Thời hạn thanh toán (Time for Payment) trong ngoại thương

Thời hạn thanh toán – danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Time for Payment.

Thời hạn thanh toán trong ngoại thương là những qui định về thời điểm khi nào người nhập khẩu phải trả tiền cho người xuất khẩu, do đó, nó ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ luân chuyển vốn, tới khả năng hạn chế rủi ro về lãi suất, tỉ giá, thanh khoản… đối với các bên tham gia hợp đồng. (Theo Giáo trình Thanh toán quốc tế, NXB Thống kê)

Nếu lấy thời điểm giao hàng (chuyển giao quyền sở hữu) làm mốc, thì thời hạn thanh toán có thể là: trả tiền trước, trả tiền ngay, trả tiền sau, hoặc kết hợp các cách này.

Các loại thời hạn thanh toán

Trả tiền trước

Theo pháp luật này, người mua phải trả cho người bán hàng loạt hoặc một phần tiền hàng trước khi người bán chuyển giao sản phẩm & hàng hóa dưới quyền định đoạt của người mua hoặc trong khoảng chừng thời hạn từ khi người bán gật đầu đơn đặt hàng cho đến trước khi người bán triển khai đơn hàng của người mua .Mức tiền ứng trước nhiều hay ít nhờ vào và thị trường là của người mua hay người bán. Nếu thị trường là của người bán, thì năng lực người mua phải ứng trước với một tỉ lệ lớn là dễ hiểu .

Ngoài ra, việc ứng trước tiền còn phụ thuộc vào tầm quan trọng của hàng hóa, thời hạn sản xuất của hàng hóa, mối quan hệ giữa các bên giao dịch và tập quán trong ngành buôn bán có liên quan.

Trả tiền ngay

Nếu lấy thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa làm mốc, thì thanh toán ngay bao gồm:

( 1 ) Việc thanh toán diễn ra ngay khi người xuất khẩu đặt hàng hóa dưới quyền định đoạt của người mua, nhưng sản phẩm & hàng hóa chưa được bốc lên phương tiện đi lại vận tải đường bộ. Căn cứ vào điều kiện kèm theo thương mại quốc tế, thì người mua phải trả tiền cho người bán sau khi người bán đã triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm giao hàng .Nghĩa vụ giao hàng theo Incoterms hoàn toàn có thể là : Giao hàng tại xưởng ( EXW ), giao dọc mạn tàu ( FAS ), giao tại biên giới ( DAF ), giao cho người chuyên chở ( FCA ) .( 2 ) Việc thanh toán diễn ra ngày khi người xuất khẩu đặt hàng hóa dưới quyền định đoạt của người mua trên phương tiện đi lại vận tải đường bộ. Vì sản phẩm & hàng hóa đã được sắp xếp trên phương tiện đi lại vận tải đường bộ, nên trên chứng từ vận tải đường bộ phải biểu lộ ” Shipper on board “, ” On board ” hay ” Laden on board ” .( 3 ) Việc thanh toán diễn ra ngay khi người xuất khẩu đặt bộ chứng từ sản phẩm & hàng hóa dưới quyền định đoạt của người mua. Người bán sau khi giao hàng, lập bộ chứng từ thanh toán mà bộ chứng từ hoàn toàn có thể được người mua chuyển trực tiếp, qua bưu điện, qua thuyền trưởng hoặc qua mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước quốc tế .( 4 ) Việc thanh toán diễn ra ngay sau khi nhà nhập khẩu nhận xong sản phẩm & hàng hóa tại nơi lao lý. Địa điểm nhà nhập khẩu nhận hàng hoàn toàn có thể tại nước nhà xuất khẩu, tại nước người nhập khẩu hay tại nước thứ ba theo thỏa thuận hợp tác .

Trả tiền sau

Cũng lấy thời gian chuyển giao sản phẩm & hàng hóa làm mốc, trả tiền sau hàm ý người bán giao hàng trước và thu tiền sau, hay nói cách khác, người bán phân phối cho người mua một khoản tín dụng thanh toán theo sự thỏa thuận hợp tác giữa hai bên .Theo truyền thống cuội nguồn, thì những khoản nợ này được hoàn trả bằng tiền, tuy nhiên, thời nay do tăng trưởng hình thức gia công, hay hợp đồng hợp tác kinh tế tài chính, mà việc hoàn trả hoàn toàn có thể thực thi bằng sản phẩm & hàng hóa do chính hợp đồng hợp tác tạo ra .

Trong thực tế, người ta có thể kết hợp cả ba cách trả tiền nêu trên, nghĩa là kết hợp trả trước, trả ngay và trả sau. (Theo Giáo trình Thanh toán quốc tế, NXB Thống kê)

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *