Lý thuyết Tin học 12 Bài 6: Biểu mẫu hay, ngắn gọn

Lý thuyết Tin học 12 Bài 6: Biểu mẫu hay, ngắn gọn

Lý thuyết Tin học 12 Bài 6: Biểu mẫu hay, ngắn gọn

1. Khái niệm

• Biểu mẫu là một đối tượng người dùng trong CSDL Access được phong cách thiết kế để :

• Hiển thị dữ liệu trong bảng dưới dạng thuận lợi để xem, nhập và sửa dữ liệu

• Thực hiện những thao tác trải qua những nút lệnh ( do người phong cách thiết kế tạo ra ) .
• Lưu ý : những biểu mẫu mà ta xét ở đây chỉ dựa trên những bảng, biểu mẫu cũng hoàn toàn có thể là mẫu hỏi .
• Để làm việc với biểu mẫu, chọn Forms trong bảng chọn đối tượng người dùng :

Lý thuyết Tin học 12 Bài 6: Biểu mẫu hay, ngắn gọn

2. Tạo biểu mẫu mới

• Có hai cách tạo biểu mẫu mới
+ Cách 1 : Nháy đúp vào Create form by Design view để tự phong cách thiết kế
+ Cách 2 : Nháy đúp vào Create form by using wizard để dùng thuật sĩ
• Cũng hoàn toàn có thể phối hợp cả hai cách với nhau, dưới đây ta làm như sau :
+ 1. Nháy vào Form Wizard ;

Lý thuyết Tin học 12 Bài 6: Biểu mẫu hay, ngắn gọn

– 2. Trong hộp Form Wizard :
+ Chọn bảng ( hoặc mẫu hỏi ) từ ô Tables / Queries ;
+ Chọn những trường đưa vào mẫu hỏi từ ô Available Fiels ;
+ Nháy Next để liên tục .

Lý thuyết Tin học 12 Bài 6: Biểu mẫu hay, ngắn gọn

– 3. Trong những bước tiếp theo, chọn bố cục tổng quan biểu mẫu ( hình 3 ), ví dụ điển hình dạng Cột ( Columnar ) rồi chọn kiểu cho biểu mẫu, ví dụ điển hình kiểu Chuẩn ( Standard )

Lý thuyết Tin học 12 Bài 6: Biểu mẫu hay, ngắn gọn

– 4. Gõ tên mới cho biểu mẫu
+ Chọn tên tiêu đề Form, chọn :
+ Open the Form to view or enter information : Xem hay nhập thông tin
+ Modify the form’s design : Sửa đổi phong cách thiết kế .
+ Chọn Finish để triển khai xong. Ta đã có biểu mẫu dạng cột có dạng như hình 6

Lý thuyết Tin học 12 Bài 6: Biểu mẫu hay, ngắn gọn

+ Ta chuyển sang chế độ phong cách thiết kế để đổi khác hình thức biểu mẫu .

Lý thuyết Tin học 12 Bài 6: Biểu mẫu hay, ngắn gọn

   + Tại đây ta có thể thực hiện:

+ Thay đổi nội dung những tiêu đề ;
+ Sử dụng phông chữ tiếng Việt ;
+ Thay đổi size trường
+ Di chuyển vị trí những trường

Lý thuyết Tin học 12 Bài 6: Biểu mẫu hay, ngắn gọn

+ Sau khi biến hóa lưu biểu mẫu

3. Các chế độ làm việc của biểu mẫu

• Cũng như với bảng, hoàn toàn có thể làm việc với biểu mẫu trong nhiều chế độ khác nhau .
• Dưới đây tất cả chúng ta xét kĩ hơn hai chế độ làm việc với biểu mẫu thường dùng là chế độ biểu mẫu và chế độ phong cách thiết kế .
Chế độ biểu mẫu
• Chế độ biểu mẫu là chế độ có giao diện thân thiện được sử dụng để update tài liệu .
• Để làm việc với chế độ biểu mẫu, thực thi một trong những cách sau :
+ Cách 1 : Nháy đúp chuột ở tên biểu mẫu .

   + Cách 2: Chọn biểu mẫu rồi nháy nútLý thuyết Tin học 12 Bài 6: Biểu mẫu hay, ngắn gọn .

   + Cách 3: Nháy nútLý thuyết Tin học 12 Bài 6: Biểu mẫu hay, ngắn gọn (Form View) nếu đang ở chế độ thiết kế.

• Chế độ biểu mẫu cũng được cho phép tìm kiếm, lọc, sắp xếp thông tin .
Chế độ phong cách thiết kế
• Chế độ phong cách thiết kế là chế độ giúp : xem, sửa, phong cách thiết kế cũ của biểu mẫu mới
• Để làm việc với chế độ phong cách thiết kế, triển khai :

   + Cách 1: Chọn tên biểu mẫu rồi nháy nútLý thuyết Tin học 12 Bài 6: Biểu mẫu hay, ngắn gọn

   + Cách 2: Nháy nút nếu đang ở chế độ biểu mẫu Lý thuyết Tin học 12 Bài 6: Biểu mẫu hay, ngắn gọn

• Một số thao tác hoàn toàn có thể thực thi trong chế độ phong cách thiết kế :
+ Thêm / bớt, biến hóa vị trí, size những trường tài liệu ;
+ Định dạng phông chữ cho những trường tài liệu và những tiêu đề ;
+ Tạo những nút lệnh ( đóng biểu mẫu, chuyển đến bản ghi đầu, bản ghi cuối, … ) để người dùng thao tác thuận tiện với tài liệu .
Xem thêm những bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 12 có đáp án hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

bai-6-bieu-mau.jsp

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.