Phân tích cấu tạo hữu cơ của tư bản?>

Trong quy trình tích góp tư bản, tư bản chẳng những tăng lên về quy mô, mà còn không ngừng đổi khác trong cấu tạo của nó. C. Mác phân biệt cấu tạo kỹ thuật, cấu tạo giá trị và cấu tạo hữu cơ của tư bản .
– Về mặt hình thái hiện vật, mỗi tư bản đều gồm có tư liệu sản xuất và sức lao động để sử dụng những tư liệu sản xuất đó. Tỷ lệ giữa số lượng tư liệu sản xuất và số lượng sức lao động sử dụng những tư liệu sản xuất đó trong quy trình sản xuất gọi là cấu tạo kỹ thuật của tư bản .

Ví dụ: để biểu thị cấu tạo kỹ thuật cửa tư bản, người thường dùng các chỉ tiêu như số năng lượng hoặc số lượng máy móc do một công nhân sử dụng trong sản xuất, ví dụ 100 kW điện/1 công nhân, 10 máy dệt/1 công nhân.

– Về mặt giá trị, mỗi tư bản đều chia thành hai phần tư bản không bao giờ thay đổi ( c ) và tư bản khả biến ( v ). Tỷ lệ giữa số lượng giá trị của tư bản không bao giờ thay đổi và số lượng giá trị của tư bản khả biến thiết yếu để triển khai sản xuất gọi là cấu tạo giá trị của tư bản .
Ví dụ : một tư bản mà đại lượng của nó là 12.000 $, trong dó giá trị tư liệu sản xuất là 10.000 $, còn giá trị sức lao động là 2.000 $, thì cấu tạo giá trị của tư bản đó là 10.000 USD : 2000 USD = 5 : 1 .
– Cấu tạo kỹ thuật và cấu tạo giá trị của tư bản có quan hệ ngặt nghèo với nhau, những sự biến hóa trong cấu tạo kỹ thuật của tư bản sẽ dẫn đến những sự biến hóa trong cấu tạo giá trị của tư bản. Để biểu lộ mối quan hệ đó, C. Mác dùng phạm trù cấu tạo hữu cơ của tư bản .
Cấu tạo hữu cơ của tư bản là cấu tạo giá trị của tư bản do cấu tạo kỹ thuật của tư bản quyết định hành động và phản ánh những sự đổi khác của cấu tạo kỹ thuật của tư bản .

+ Cùng với sự tăng trưởng của chủ nghĩa tư bản, do ảnh hưởng tác động tiếp tục của văn minh khoa học – công nghệ, cấu tạo kỹ thuật của tư bản ngày càng tăng, kéo theo sự tăng lên của cấu tạo giá trị của tư bản, nên cấu tạo hữu cơ của tư bản cũng ngày càng tăng lên. Sự tăng lên của cấu tạo hữu cơ của tư bản bộc lộ ở chỗ tư bản không bao giờ thay đổi tăng tuyệt đối và tương đối, còn tư bản khả biến hoàn toàn có thể tăng tuyệt đối, nhưng lại giảm xuống một cách tương đối .Sự giảm xuống một cách tương đối của lư bản khả biến cũng sẽ làm cho cầu về sức lao dộng giảm một cách tương đối. Vì vậy, một số ít công nhân lâm vào thực trạng thất nghiệp .+ Sự tăng lên của cấu tạo hữu cơ của tư bản làm cho khối lượng tư liệu sản xuất tăng lên, trong đó sự tăng lên của máy móc, thiết bị là điều kiện kèm theo để tăng hiệu suất lao dộng, còn nguyên vật liệu tăng theo hiệu suất lao động .

Như vậy, cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng lên trong quá trình tích lũy chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra nạn thất nghiệp trong chủ nghĩa tư bản. Còn nguyên nhân sâu xa của nạn thất nghiệp lại chính là ở quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Loigiaihay.com

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.