Phân tầng xã hội – Wikipedia tiếng Việt

Phân tầng xã hội (tiếng Anh: Social Stratification) là sự phân chia nhỏ xã hội thành các tầng lớp khác nhau về địa vị kinh tế, địa vị chính trị, học vấn, kiểu dáng nhà ở, nơi cư trú, phong cách sinh hoạt, cách ứng xử, sở thích nghệ thuật. Đây là một trong những khái niệm cơ bản của xã hội học. Đó là một khái niệm để chỉ sự phân chia các cá nhân hay các nhóm xã hội thành các tầng lớp khác nhau. Mỗi tầng bao gồm các cá nhân, các nhóm xã hội có địa vị kinh tế, chính trị, uy tín giống nhau. Phân tầng xã hội diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ kinh tế, chính trị cho đến văn hóa, v.v…

Khi nói đến phân tầng xã hội, những nhà xã hội học đề cập đến bất bình đẳng xã hội, coi đó như một yếu tố cơ bản cho việc hình thành nên sự phân tầng xã hội. Một số tác giả lưu tâm đến sự đổi khác hình thức của phân tầng xã hội, và cho rằng điều đó nhờ vào vào đặc thù ” mở ” của mạng lưới hệ thống xã hội. Một số tác giả khác chăm sóc đến sự phân phối không đồng đều những quyền lợi giữa những thành viên trong xã hội, coi đó là nguyên do dẫn tới sự phân tầng xã hội. Phân tầng xã hội và bất bình đẳng xã hội có mối quan hệ mật thiết. Bất bình đẳng là nguyên do, phân tầng xã hội là hiệu quả. Sự không ngang nhau về mọi nghành nghề dịch vụ giữa những cá thể trong xã hội dẫn đến thời cơ và quyền lợi của những cá thể là không như nhau, từ đó dẫn đến việc những cá thể hay những nhóm xã hội có cùng chung quyền lợi sẽ tập hợp lại thành một nhóm. Nhiều nhóm có thời cơ và quyền lợi khác nhau sinh ra. Có nhóm quyền lợi và thời cơ nhiều, có nhóm thì ít, từ đó dẫn đến phân tầng xã hội .Phân tầng xã hội không có ý nghĩa tuyệt đối. Do vị thế xã hội của những nhân hoàn toàn có thể biến hóa, từng ngày, từng giờ, có cá thể thời điểm ngày hôm nay thuộc những tầng lớp này, mai lại thuộc những tầng lớp khác. Bởi vì thời cơ và quyền lợi của họ không còn nằm trong những tầng lớp đó nữa .

Định nghĩa của phân tầng xã hội[sửa|sửa mã nguồn]

Theo nhà xã hội học Mỹ Neil Smelser, “phân tầng xã hội liên quan đến những cách thức, trong đó bất bình đẳng dường như từ thế hệ này truyền qua thế hệ khác, tạo nên vị trí hoặc đẳng cấp xã hội”. Một định nghĩa khác: “sự phân tầng trong xã hội học thường được áp dụng để nghiên cứu về cấu trúc xã hội bất bình đẳng, vì vậy, nghiên cứu về những hệ thống bất bình đẳng giữa những nhóm người nảy sinh như là kết quả không chủ ý của những quan hệ xã hội và quá trình xã hội”.

Đặc điểm của phân tầng xã hội
 • Phân tầng xã hội diễn ra ở nhiều khía cạnh như chính trị, kinh tế, địa vị xã hội, học vấn;
 • Phân tầng xã hội có phạm vi toàn cầu;
 • Phân tầng xã hội tồn tại theo lịch sử, theo các thể chế chính trị;
 • Phân tầng xã hội tồn tại trong các nhóm dân cư, giai cấp, tầng lớp xã hội.

Lý thuyết về phân tầng xã hội[sửa|sửa mã nguồn]

 • Lý thuyết chức năng: việc phân tầng xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, nghĩa là mỗi tầng xã hội có chức năng xã hội riêng. Điều này giải thích vì sao cần phải có các tầng lớp, đẳng cấp, giai cấp xã hội và tổ chức xã hội.
 • Lý thuyết xung đột: việc phân tầng xã hội là do nguyên nhân từ bất bình đẳng xã hội (coflict theory) gây nên. Các bất bình đẳng sẽ dẫn đến các xung đột trong xã hội. Chính vì vậy, các tầng lớp trong xã hội sẽ không được ổn định.

Ngoài hai triết lý cơ bản nói trên còn có những kim chỉ nan khái quát về sự phân tầng xã hội trong những xã hội khác nhau mà tiêu biểu vượt trội là triết lý của Max Weber, Lenski và của những nhà lý luận về sự tiến hóa xã hội, lý luận phân tầng xã hội khác .Theo những nhà xã hội học, có 4 kiểu đa phần về mạng lưới hệ thống phân tầng xã hội :

 1. Nô lệ;
 2. Đẳng cấp;
 3. Địa chủ;
 4. Các giai cấp xã hội.
 • Đào Duy Tính, Lý thuyết xã hội học. Nhà xuất bản. Chính trị Quốc gia – Hà Nội, 2000.
 • Nguyễn Đình Tấn, Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội, Nhà xuất bản. Chính trị Quốc gia – Hà Nội, 1999.
 • Harold R. Kerbo, Social Stratification and Inequality, New York: McGraw-Hill, Inc. 1991.

Liên kết ngoài[sửa|

sửa mã nguồn]

 • PGS.TS Lê Ngọc Hùng (Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh), Chênh lệch giàu nghèo và phân tầng xã hội ở Hà Nội hiện nay, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 8/10/2010, truy cập ngày 4/12/2010.

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *