Hướng dẫn pha tiêm, bảo quản thuốc Kháng sinh tại Bệnh viện

STT

Biệt dược-Dạng bào chế ( Hoạt chất)

Tiêm bắp

Tiêm tĩnh mạch

Truyền tĩnh mạch

Chú ý

Cách pha

Tốc độ

Cách pha

Tốc độ

1

Ceftizoxim2g    (Bột pha tiêm   Ceftizoxim 2000mg)

Hòa tan 2 g Ceftizoxim trong 6 ml nước cất pha tiêm Hòa tan 2 g Ceftizoxim trong 20 ml nước cất pha tiêm 3-5 phút Hòa tan 2 g Ceftizoxim trong 20 ml nước cất pha tiêm, pha loãng tiếp với 50-100 ml của một trong những dung môi : NaCl 0,9 % ; Dextrose ( 5 % / 10 % ) ; Dextrose 5 % + NaCl ( 0,9 % / 0,45 % / 0,2 % ) ; Ringer lactate ; Glucose ( 5 % / 10 % ) ; Natri bicarbonat 5 % Liên tục hay gián đoạn Tiêm bắp : Liều 2 g được chia và đưa vào các khối cơ lớn khác nhau . 2

Oxacillin 1g
Bột pha tiêm
(Oxacillin 1,0g)

Hòa tan 1 g Ceftizoxim trong 5,7 ml NCPT Hòa tan 1 g Ceftizoxim trong 10 ml NCPT / NaCl 0,9 % / NaCl 0,45 % Tiêm chậm ( < 10 phút ) Hòa tan 1 g Ceftizoxim trong 10 ml nước cất pha tiêm / NaCl 0,9 % / NaCl 0,45 %, pha loãng tiếp với một trong những dung môi : Dextrose 5 % trong NaCl 0,9 % ; Dextrose 5 % trong nước ; NaCl 0,9 % Dung dịch tiêm sau khi pha : không thay đổi trong 2 ngày ở nhiệt độ phòng hoặc 4 ngày trong tủ lạnh . 3

Bio-Taksym  (Bột pha tiêm Cefotaxim 1g)

1 g Cefotaxim được hòa tan trong 4 ml nước vô khuẩn pha tiêm hay dung dịch lidocain 1 % tiêm bắp sâu ở bắp thịt lớn. Không tiêm quá 1 g tại cùng 1 vị trí. Không dùng dung dịch có chứa lidocain để tiêm tĩnh mạch 1 g cefotaxim được hòa tan với tối thiểu 10 ml nước vô khuẩn pha tiêm . 3-5 phút Lượng thuốc trong lọ sau khi được pha với nước vô khuẩn pha tiêm hoặc natri clorid0, 9 % cần được hòa thêm với 50-100 ml dung môi pha tiêm truyền : natri clorid 0,9 %, glucose 5 % hay 10 %, dung dịch ringer . 20-60 phút Các dung dịch tiêm sau khi pha hoàn toàn có thể không thay đổi trong 24 giờ ở nhiệt độ 2-80 C, hoặc trong 6 giờ ở nhiệt độ phòng ( – 250 C ). Tuy nhiên nên pha dung dịch ngay trước khi tiêm truyền. Trong thời hạn dữ gìn và bảo vệ, mầu của dung dịch hoàn toàn có thể biến hóa, tuy nhiên không tác động ảnh hưởng đến hiệu suất cao điều trị của thuốc . 4

Viceftazol               (Bột pha tiêm Cefmetazol 2g)

 Hòa tan 2g cefmetazol với khoảng 10 ml dung môi pha tiêm sau: Nước cất pha tiêm, dung dịch dextrose 5%và dung dịch natri clorid 0,9%, dung dịch Ringerlactat để tiêm.

Thuốc phải được pha ngay trước khi dùng, dung dịch còn lại sau khi dùng phải bỏ đi. Tuy nhiên, dung dịch thuốc đã pha vẫn ổn định về mặt hóa học ít nhất trong 24 giờ ở nhiệt độ phòng hoặc 7 ngày. ở 40C

5

Raxadin           (Bột pha tiêm  Imipenem 500mg+ Cilastatin 500mg)

Pha lượng thuốc trong lọ với 100 ml dung dịch truyền thích hợp, nồng độ sau cuối không được quá 5 mg / ml. Cách pha thuốc : thêm khoảng chừng 10 ml dung dịch tiêm truyền vào lọ. Lắc kỹ và chuyển hổn dịch thu được vào chai truyền . Hỗn dịch này không được truyền trực tiếp. Lặp lại với 10 ml dung dịch tiêm truyền để bảo vệ đã chuyển hàng loạt lượng thuốc có trong lọ vào chai dịch. Lắc kỹ hỗn hợp sau cuối đến khi thu được dung dịch trong suốt . 6

Pizulen             (Bột pha tiêm Meropenem 500mg)

Hòa tan Meropenem trong nước cất pha tiêm ( 5 ml cho mỗi 250 mg meropenem ) tạo dung dịch có nồng độ khoảng chừng 50 mg / ml để tiêm bolus tĩnh mạch. Dung dịch sau khi pha trong suốt, không màu hoặc có màu vàng nhạt Dung dịch Metropenem để tiêm truyền tĩnh mạch hoàn toàn có thể được pha với 50-200 ml Natri chloride 0,9 % w / v hoặc bất kể dịch truyền thích hợp nào Nên dùng ngay dung dịch mới pha, tuy nhiên hoàn toàn có thể dữ gìn và bảo vệ dung dịch PIZULEN đã pha tại nhiệt độ phòng ( ≤ 250C ) hoặc dữ gìn và bảo vệ trong tủ lạnh ( < 40C ). Không nên trộn hoặc thêm thuốc khác vào dung dịch. Dung dịch không được ướp đông . 7

Ampicilin          (Bột pha tiêm Ampicilin 1g)

Hòa tan 1 g ampicilin với 3,5 ml nước pha tiêm Hòa tan 1 g ampicilin với 5-10 ml nước cất pha tiêm. Dung dịch đã pha tiêm chậm trong tối thiểu 3-5 phút với mỗi liều 250 – 500 mg, trong tối thiểu 10-15 phút với liều 1 g. Ampicilin hoàn toàn có thể thêm vào dung dịch tiêm, tiêm truyền với độ pha loãng tương thích . Liều 250 – 500 mg tiêm chậm trong 3-5 phút. Liều 1 g10 – 15 phút Hòa tan 1 g ampicilin với 5-10 ml nước cất pha tiêm. Dung dịch đã pha tiêm chậm trong tối thiểu 3-5 phút với mỗi liều 250 – 500 mg, trong tối thiểu 10-15 phút với liều 1 g. Ampicilin hoàn toàn có thể thêm vào dung dịch tiêm, tiêm truyền với độ pha loãng tương thích . Liều 250 – 500 mg tiêm chậm trong 3-5 phút. Liều 1 g10 – 15 phút Tiêm chậm 8

Kyongbo Cefmetazol                ( Bột pha tiêm Cefmetazol 1g)

Hòa tan 10 ml nước cất hoặc dung dịch Natri clorid 0,9 % hoặc dung dịch glucose đẳng trương, tiêm tĩnh mạch chậm tiêm chậm 9

ZOIICEF                 (Bột pha tiêm Cefazolin 1g)

Pha 1 g với 2,5 ml nước cất pha tiêm hay NaCl 0,9 %. Lức đều cho đến khi tan trọn vẹn Pha 1 g cefazolin với 10 ml nước cất pha tiêm và tiêm chậm trong thời hạn 3-5 phút. Lắc kỹ đến khi bột trong lọ tan trọn vẹn .

Tiêm chậm 3-5 phút

Pha 1 g cefazolin trong 50-100 ml nước cất pha tiêm hoặc trong dung dịch tiêm truyền ( NaCl0, 9 %, Glucose 5 %, Dextrose-natri ) Các dung dịch cefazolin đã pha để tiêm bắp và tiêm tĩnh mạch vẫn giữ được tính năng trong 72 giờ nếu dữ gìn và bảo vệ ở nhiệt độ lạnh ( 5 ± 3 độ C )

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *