Hướng dẫn pha và sử dụng một số chất điều hòa sinh trưởng


1. Đối với Amino acid


– Trường hợp 1: Sử dụng cho cây kiểng

Pha loãng với tỷ lện 2,5 kg Amino Acid / 1000 lít nước sạch và phun đều khắp trên mặt phẳng lá và thân cây, phun cách nhau 20 – 30 ngày / lần .

– Trường hợp 2 : Sử dụng cho cây công nghiệp :
Bón giúp cây tăng năng lực đậu quả non, tăng chất lượng quả : Bón từ 1 – 2 kg / ha cho cây ở tiến trình cây phái triển mạnh nhất hoặc sâu khi cây đậu quả non. Bón cách nhau tối thiểu 1 tuần / lần .
Bón nhằm mục đích tăng dinh dưỡng, tái tạo đất : Bón lót 1 – 2 kg / ha. Bón thúc 2 – 4 kg / lần chia làm 2 – 3 lần / vụ ( tùy vào từng loại cây cối )

Cân 1 gNAA99 % pha với 1 lít nước ta được dung dịch đậm đặc 1 % ( tương tự 1000 ppm ) .

Hút 5 ml dung dịchNAA99 %đã pha với nồng độ 1 % ở trên, pha với 20 – 25 lít nước sạch. Phun 5 – 7 ngày lần trong quy trình tiến độ tăng trưởng của cây. Giúp cây giảm Strees, tăng sức đề kháng cho cây, hồi sinh cây, kích thích ra rễ cực mạnh và tăng năng lực hấp thụ chất dinh dưỡng .

3. Đối với Cytokinin 6 BAP 99%

Bước 1 : Hòa dung dịch chất điều hòa sinh trưởng Kinetin 0,1 % : Cân 10 g 6 BAP nguyên chất hòa vào 2 lít nước, cho thêm 1 thìa xút vảy ( NaOH ) và khuấy đều đến khi nào hóa chất tan hết, thêm nước sạch cho đủ 10 lít, khuấy đều đến tan hết, tất cả chúng ta thu được dung dịch chất kích thích thức tỉnh mầm. chồi, mắt ngủ 0,1 %. Bảo quản dung dịch ở nơi râm mát, dung dịch pha dùng hết trong vòng 24 h hoặc dữ gìn và bảo vệ ở nhiệt độ 0 – 8 oC, trong bóng tối .

Trường hợp 1 : Sử dụng cho cây kiểng

Để thức tỉnh các mầm, chồi ngủ trên cây. Bạn hút 10 ml dung dịch 6 BAP 0,1 % đã pha ở trên pha với 1 lít nước, phun trực triếp lên thân cây tại vị trí các chồi ngủ .
Trường hợp 2. Sử dụng cho các cây công nghiệp .

Cũng như sử dụng cho các loại cây kiểng. Khi sử dụng6 BAPsẽ thức tỉnh được các mầm, chồi ngủ trên cây. Hút 20 ml dung dịch6 BAP0,1 % đã pha ở trên pha với 1 lít nước, và phun trực tiếp lên thân cây tại vị trí các mầm, chồi ngủ .

4. Đối với Vitamin B1

Vitamin B1 ( Thiamin 99 % ) là loại gần như tinh khiết khác trọn vẹn với các mẫu sản phẩm trên thị trường có hàm lượng thiamin tương đối thấp ( chỉ 2000 – 3000 ppm, 1 % = 10.000 ppm ) thế cho nên khi sử dụng các bạn phải pha loãng theo tỷ suất khuyến nghị sau đây .

Bước 1 : Hòa dung dịch Vitamin B1 ( Thiamin ) 0,1 % : Cân 10 g Vitamin B1 nguyên chất ( Thiamin 99 % ) hòa vào 10 lít nước sạch, khuấy đều đến tan hết, tất cả chúng ta thu được dung dịch Vitamin B1 ( Thiamin ) 0,1 %. Bảo quản dung dịch ở nơi râm mát .

Trường hợp 1 : Sử dụng Vitamin B1 cho cây kiểng

Ta hút 100ml dung dịch Vitamin B1 (Thiamin) 0,1% vừa pha trên hòa trong 25 – 33 lít nước sạch khuấy đều và sử dụng. Phun đều lên 2 mặt lá và thân cây, phun định kỳ 15 ngày một lần. Giúp cây sinh trưởng tốt và tăng sức đề kháng.

Trường hợp 2 : Sử dụng Vitamin B1 cho các loại cây công nghiệp

Ta hút 200 ml dung dịch Vitamin B1 ( Thiamin ) 0,1 % vừa pha trên hòa trong 25 – 33 lít nước sạch khuấy đều và sử dụng. Phun đều lên 2 mặt lá và thân cây, phun định kỳ 10 ngày một lần. Giúp cây sinh trưởng tốt, tăng chất lượng quả .

5. Đối với GA3

Bước 1 : Hòa dung dịch Gibberellic Acid 0,1 % : Cân 10 g GA3 nguyên chất cho từ từ vào 10 lít nước sạch, vừa cho vừa khuấy. Chúng ta thu được dung dịch GA3 0,1 %. Bảo quản dung dịch ở nơi râm mát. ( Lưu ý : không hòa Gibberellic Acid vào dung dịch kiềm ) .

Trường hợp 1 : Sử dụng cho cây kiểng

Hút 10 ml dung dịch GA3 0,1 % vừa pha trên hòa vào 10 lít nước sạch. Khấy đều và phun lên cây. Giúp cây tăng trưởng nhanh hơn .
Trường hợp 2 : Sử dụng cho cây công nghiệp

Hút 5 – 20 ml dung dịch GA3 0,1 % vừa pha trên hòa trong 1 lít nước sạch khuấy đều và sử dụng. Xịt trái cây trước khi quả quy đổi sắc tố màu, khi quả đang còn xanh .

6. Đối với MAP

Trường hợp 1 : Sử dụng cho cây kiểng .

Sử dụng cho cây con :

Pha 100 g / bình 20 lít nước .
Tưới / phun 2 – 3 bình / 1000 mét vuông
Tưới / phun 2 – 3 lần / vụ
Sử dụng trước khi cây ra hoa, sau khi cây đậu trái :

Pha 150 g / bình 20 lít nước
Tưới / phun 2 – 3 bình / 1000 mét vuông
Tưới / phun 2 – 3 lần / vụ .
Trường hợp 2 : Sử dụng cho cây công nghiệp

Sử dụng cho cây con :

Pha 200 g / bình 20 lít nước .
Tưới / phun 2 – 3 bình / 1000 mét vuông
Tưới / phun 3 – 4 lần / năm
Sử dụng ở quy trình tiến độ khi cây ra hoa, sau khi cây đậu trái :

Pha 300 g / bình 20 lít nước .
Tưới / phun 2 – 3 bình / 1000 mét vuông
Tưới / phun 3 – 4 lần / năm
7. Đối với Super potasium humate
Trường hợp 1 : Sử dụng cho cây kiểng .

Cây kiểng : Phun trên lá : 0,2 g / lít / mét vuông tán lá / lần, mỗi tháng phun 1 lần .

Trường hợp 2: Sử dụng cho cây công nghiệp.

Cây ăn quả, cây công nghiệp : Bón vào gốc theo hình chiếu tán cây 20 kg / ha / năm, ( 40 g / gốc ) bón hằng năm hoặc vào quá trình phục sinh cây sau thu hoạch, trộn cùng phân chuồng hoai mục, phân vi sinh ( nếu có ) hoặc các loại phân vô cơ khác để tăng hiệu suất cao sử dụng phân bón .

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *