Bộ Liên lạc Đối ngoại Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc – Wikipedia tiếng Việt

Ban liên lạc đối ngoại Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, tên gọi giản lược Trung liên bộ (chữ Anh: International Department, Central Committee of CPC, chữ Trung giản thể: 中国共产党中央委员会对外联络部 hoặc 中联部) là một trong những cơ cấu trực thuộc Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, là bộ phận chức năng phụ trách công tác đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thành lập vào năm 1951. Đối tượng công tác của nó không chỉ bao gồm Đảng cộng sản của các nước và chính đảng cánh tả khác, còn mở rộng đến chính đảng dân chủ dân tộc của nước đang phát triển, cùng các loại hệ tư tưởng như đảng xã hội, công đảng, đảng bảo thủ của nước công nghiệp và bản chất của chính đảng, đảng chính trị với tổ chức quốc tế khác.

Ban liên lạc đối ngoại Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc xây dựng vào năm 1951 và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm giám sát quan hệ với những Đảng Cộng sản ở quốc tế, đặc biệt quan trọng là Đảng Cộng sản Liên Xô và khối Warszawa. Sau sự kiện chia cắt Trung – Xô, trách nhiệm của Ban liên lạc đối ngoại Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thành nên trọng điểm hơn do tại Đảng Cộng sản Trung Quốc khởi đầu tìm kiếm những người ủng hộ tích cực hơn để ủng hộ vị thế của mình giữa những Đảng Cộng sản hoạt động giải trí ở quốc tế. [ 1 ] Sau đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc giữ liên lạc với những chính đảng mang tư tưởng Mao Trạch Đông trên toàn quốc tế và thường cố gắng nỗ lực kích động những cuộc cách mạng quốc tế bằng cách bơm quỹ và nguồn lực vào phe tả và đoàn thể phản nghịch. [ 2 ] [ 3 ] Từ năm 1962 đến nửa đầu của Đại cách mạng văn hóa truyền thống, quan hệ đối ngoại hầu hết do Khang Sinh triển khai thay mặt đại diện cho Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc .Dưới sự chỉ huy của Đặng Tiểu Bình vào những năm 1980, Ban liên lạc đối ngoại Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lan rộng ra thiên chức của mình, gồm có việc nuôi dưỡng mối quan hệ với những đảng không thuộc cộng sản và giải phóng khỏi những tiềm năng cách mạng rõ ràng. Trong thời kì này, Ban liên lạc đối ngoại Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nỗ lực thiết lập mối liên hệ với ” bất kỳ chính đảng quốc tế nào muốn hội kiến với Đảng Cộng sản Trung Quốc “. [ 2 ] Với sự kết thúc của chiến tranh Lạnh và sự phân rã của Liên Xô, Ban liên lạc đối ngoại Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trở nên quan trọng hơn khi nó lan rộng ra thiên chức của mình để link những chính đảng trong quang phổ chính trị. [ 1 ]

Giới thiệu giản lược[sửa|sửa mã nguồn]

Ban liên lạc đối ngoại Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (tên gọi giản lược Trung liên bộ) là bộ phận chức năng phụ trách công tác đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ thành lập năm 1951 tới nay, Ban liên lạc đối ngoại Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, khai triển đối ngoại qua lại mà vây quanh nhiệm vụ trọng tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong các giai đoạn khác nhau, mở rộng không ngớt lĩnh vực công việc, làm sâu sắc nội hàm công việc, rồi làm ra cống hiến tích cực cho việc tự thân kiến thiết, cải cách khai phóng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và ngoại giao tổng thể Nhà nước Trung Quốc.

Từ Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc tới nay, Ban liên lạc đối ngoại Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trang nghiêm không cho tư tưởng trọng điểm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình tương quan đến công tác làm việc đối ngoại của Đảng, tìm tòi chú ý vào vấn đề có thật, khai thác tích cực cục diện mới cho công tác làm việc đối ngoại của Đảng, ship hàng cách sắp xếp ngoại giao toàn diện và tổng thể của Nhà nước để ” chớp lấy chính đảng “, trước mắt đã kiến lập những hình thức quan hệ khác nhau với hơn 600 chính đảng và tổ chức triển khai chính trị của hơn 160 vương quốc và vùng đất, trải qua những phương tiện đi lại như cuộc trao đổi cấp cao, đối thoại forum, công tác làm việc thăm hỏi động viên, tiến sâu vào khai triển giao lưu và hợp tác giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và quốc tế theo kiểu mới. ” Nắm bắt tìm hiểu điều tra và nghiên cứu ” vây quanh nhu yếu của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc quản lý quốc gia, ở những nghành nghề dịch vụ như tình hình quốc tế, yếu tố vùng đất, mô thức tăng trưởng và trào lưu xã hội, trải qua những phương diện như khảo sát chuyên đề và tìm xét nghiên cứu và điều tra lí luận, theo dõi tình hình biến hóa, tăng cường điều tra và nghiên cứu mang tính kế hoạch cùng tính đối sách, trang nghiêm thật hành tính năng như trợ thủ mà Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tham mưu. Quan sát đến sự tăng trưởng không thay đổi lành mạnh của quan hệ Nhà nước, kiên trì bền chắc ” bắt mạch “, trải qua khai triển nhân viên cấp dưới để giao lưu, nỗ lực sản xuất mạng lưới huyết quản của Đảng và nhà nước, nhà nước và dân chúng, quan viên và dân chúng. Khai thác thay đổi sự ” chớp lấy hình tượng “, trình làng tổng lực chủ trương chủ trương và sáng tạo độc đáo nắm giữ quyền chính trong đối ngoại, nhắm vào tiềm năng ” kể chuyện xưa Trung Quốc hay, truyền đạt âm thanh Trung Quốc “, bày ra hình tượng quốc tế tốt đẹp của Đảng Cộng sản Trung Quốc .Công tác đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc được coi là nghĩa vụ và trách nhiệm trọng đại, thiên chức vinh quang và là bộ phận cấu thành trọng đại của một chiến tuyến quan trọng giữa sự nghiệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc và ngoại giao tổng thể và toàn diện Nhà nước Trung Quốc. Từ xây dựng Ban tới nay, dưới nỗ lực chung của toàn bộ con người trong Ban, Ban liên lạc đối ngoại Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hình thành phong thái tốt cho mình đó là ” Trung thành với Đảng, tôn trọng nghề nghiệp, tìm tòi thực sự, khai thác tin tức “, rồi tu dưỡng một tốp cán bộ có nhiệm vụ năng lực cao. Đối mặt với tương lai, Ban liên lạc đối ngoại Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thao tác vững chãi, thiết thực, khai thác niềm tin tiến thủ, nỗ lực vận dụng công tác làm việc đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc làm thành đường lối trọng điểm mà triển khai sự tăng trưởng quan hệ đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, làm thành hành lang cửa số quan trọng để bày ra hình tượng tốt đẹp của Đảng Cộng sản Trung Quốc lên xã hội quốc tế, làm thành bậc thềm quan trọng để cán bộ chỉ huy, đảng viên quan sát và điều tra và nghiên cứu, làm thành phương tiện đi lại quan trọng để học tập kinh nghiệm tay nghề từ quốc tế, ship hàng cho quyết sách của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. [ 4 ]

Trách nhiệm hầu hết[sửa|sửa mã nguồn]

Trách nhiệm đa phần của Ban là : không cho không thiếu, đúng mực những mục tiêu, chủ trương của công tác làm việc đối ngoại Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, theo chân sự đổi khác tăng trưởng mà điều tra và nghiên cứu tình hình quốc tế và yếu tố quốc tế trọng đại, nêu ra phân phối trường hợp có tương quan và những yêu cầu mang tính đối sách lên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ; được Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ủy thác, Ban đảm nhiệm công tác làm việc trao đổi và liên lạc mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đống ý, chấp thuận đồng ý chính đảng quốc tế, tổ chức triển khai chính trị đó ; phối hợp, quản lí công tác làm việc trao đổi đối ngoại có tương quan đặt chúng dưới sự quản lí của cơ cấu tổ chức thường trực Trung ương và đảng ủy của những tỉnh, khu tự trị, thành phố thường trực Trung ương. [ 5 ]

Thiết lập cơ cấu tổ chức[sửa|sửa mã nguồn]

Ban liên lạc đối ngoại Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thiết lập cơ cấu tổ chức sau đây : [ 6 ] [ 7 ]

Phòng hành chính tổng hợp[sửa|sửa mã nguồn]

Phòng hành chính tổng hợp ( chữ Trung giản thể : 办公厅 ) đảm nhiệm phối hợp và quản lí tổng hợp công tác làm việc sự vụ hành chính của cơ quan, việc chính trị trong Ban, nêu ra phân phối cách ship hàng khiến cho Ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ huy quyết sách và thật thi ; đảm nhiệm tổng hợp tin tức và báo cáo giải trình việc chuyển giao công tác làm việc trong Ban ; đảm nhiệm những việc làm như quản lí và thẩm xét kế toán gia tài thuộc về Nhà nước Trung Quốc, kinh phí đầu tư cho công tác làm việc đối ngoại trong Ban. Phối hợp và quản lí thật tế công tác làm việc đối ngoại qua lại của cơ cấu tổ chức thường trực Trung ương và đảng ủy của thành phố thường trực Trung ương, khu tự trị, những tỉnh .

Phòng điều tra và nghiên cứu[sửa|sửa mã nguồn]

Phòng nghiên cứu và điều tra ( chữ Trung giản thể : 研究室 ) hầu hết đảm trách công tác làm việc điều tra và nghiên cứu mang tính lí luận, tính kế hoạch, tính tổng hợp, tính chủ trương của tình hình quốc tế, chính đảng quốc tế, trào lưu chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa tư bản đương đại và những yếu tố quốc tế trong đại khác ; tìm hiểu nghiên cứu và điều tra trong Ban hòa giải đối nội ; thực thi giao lưu học thuật và hợp tác đối ngoại ; vây quanh công tác làm việc đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà tổ chức triển khai khai triển những loại hình thức hoạt động giải trí tuyên truyền tin tức. Hiện có được một cánh đội ngũ điều tra và nghiên cứu chuyên nghiệp mà điều tra và nghiên cứu những nghành tương đối là rộng khắp, hiểu biết cấu trúc tương đối là hợp lý .
Cục 1 còn gọi là Cục 1 châu Á ( chữ Trung giản thể : 一局 hoặc 亚洲一局 ) đảm nhiệm liên lạc qua lại với chính đảng cùng tổ chức triển khai chính trị của những nước ở Nam Á, Khu vực Đông Nam Á và công tác làm việc điều tra và nghiên cứu những vương quốc cùng chính đảng, tổ chức triển khai chính trị trong khu vực đó. Cục này có được một tốp đảm trách trong khoảng chừng thời hạn dài là nhân viên cấp dưới nghiên cứu và điều tra về việc làm vương quốc Nam Á, Khu vực Đông Nam Á và nhân viên cấp dưới phiên dịch những loại ngôn từ như Anh văn, tiếng Indonesia, tiếng Thái, tiếng Miến, tiếng Hindi, tiếng Urdu, tiếng Nepal, tiếng Sinhala, v.v.
Cục 2 còn gọi là Cục 2 châu Á ( chữ Trung giản thể : 二局 hoặc 亚洲二局 ) đảm nhiệm liên lạc qua lại với chính đảng cùng tổ chức triển khai chính trị của những nước, vùng đất ở Đông Bắc Á, bán đảo Ấn – Trung và công tác làm việc nghiên cứu và điều tra những vương quốc cùng chính đảng, tổ chức triển khai chính trị trong khu vực đó. Cục này có được một cánh đội ngũ điều tra và nghiên cứu và phiên dịch hiểu biết thành thạo tiếng Nhật, tiếng Triều, tiếng Việt, tiếng Mông Cổ, tiếng Lào và tiếng Khmer .

Cục 3 còn gọi là Cục Tây Á Bắc Phi (chữ Trung giản thể: 三局 hoặc 西亚北非局) phụ trách liên lạc qua lại với chính đảng cùng tổ chức chính trị của các nước, vùng đất ở Tây Á, Bắc Phi và công tác nghiên cứu các quốc gia cùng chính đảng, tổ chức chính trị trong khu vực đó. Cục này có được một cánh đội ngũ nghiên cứu và phiên dịch hiểu biết thành thạo các loại ngôn ngữ như tiếng Ả Rập, Anh văn, Pháp văn, tiếng Thổ Nhĩ Kì, tiếng Ba Tư, v.v.

Cục 4 còn gọi là Cục châu Phi ( chữ Trung giản thể : 四局 hoặc 非洲局 ) đảm nhiệm liên lạc qua lại với chính đảng cùng tổ chức triển khai chính trị của những nước, vùng đất ở châu Phi hạ Sahara và công tác làm việc nghiên cứu và điều tra những vương quốc cùng chính đảng, tổ chức triển khai chính trị trong khu vực đó. Cục này có được một cánh đội ngũ nghiên cứu và điều tra và phiên dịch hiểu biết thành thạo Anh văn, Pháp văn và tiếng Bồ Đào Nha .
Cục 5 còn gọi là Cục Mĩ Latinh ( chữ Trung giản thể : 五局 hoặc 拉美局 ) đảm nhiệm liên lạc qua lại với chính đảng cùng tổ chức triển khai chính trị của những nước, vùng đất ở châu Mĩ Latinh, Caribe và công tác làm việc nghiên cứu và điều tra những vương quốc cùng chính đảng, tổ chức triển khai chính trị trong khu vực đó. Cục này có được một cánh đội ngũ điều tra và nghiên cứu và phiên dịch hiểu biết thành thạo những loại ngôn từ như tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, v.v.
Cục 6 còn gọi là Cục Đông Âu Trung Á ( chữ Trung giản thể : 六局 hoặc 东欧中亚局 ) đảm nhiệm liên lạc qua lại với chính đảng cùng tổ chức triển khai chính trị của những nước, vùng đất ở Đông Âu, biển Baltic, Cộng đồng những vương quốc độc lập và công tác làm việc nghiên cứu và điều tra những vương quốc cùng chính đảng, tổ chức triển khai chính trị trong khu vực đó. Cục này có được một cánh đội ngũ nghiên cứu và điều tra và phiên dịch hiểu biết thành thạo tiếng Nga, tiếng Tiệp Khắc, tiếng Serbia, tiếng Ba Lan, tiếng Romania, tiếng Hungary, tiếng Albania và tiếng Bulgaria .
Cục 7 còn gọi là Cục Mĩ Đại Bắc Âu ( chữ Trung giản thể : 七局 hoặc 美大北欧局 ) đảm nhiệm liên lạc qua lại những chính đảng, tổ chức triển khai quốc tế như chính đảng, tổ chức triển khai chính trị và quốc tế đảng xã hội của vùng đất ở Bắc Mĩ, châu Đại Dương, Bắc Âu cùng những vương quốc như Anh Quốc, Ireland, Malta, và công tác làm việc điều tra và nghiên cứu những vương quốc cùng chính đảng, tổ chức triển khai chính trị trong khu vực đó. Cục này có được một cánh đội ngũ điều tra và nghiên cứu và phiên dịch hiểu biết thành thạo Anh văn, tiếng Thụy Điển, tiếng Na Uy, tiếng Đan Mạch và tiếng Phần Lan .
Cục 8 còn gọi là Cục Tây Âu ( chữ Trung giản thể : 八局 hoặc 西欧局 ) đảm nhiệm liên lạc qua lại với chính đảng cùng tổ chức triển khai chính trị của những nước, vùng đất ở Tây Âu và công tác làm việc nghiên cứu và điều tra những vương quốc cùng chính đảng, tổ chức triển khai chính trị trong khu vực đó. Cục này có được một cánh đội ngũ nghiên cứu và điều tra và phiên dịch hiểu biết thành thạo tiếng Tây Ban Nha, Đức văn, Pháp văn, Ý văn, tiếng Bồ Đào Nha, Anh văn, tiếng Hi Lạp và tiếng Hà Lan .

Cục phối hợp ngoại vụ nhóm đảng[sửa|sửa mã nguồn]

Cục phối hợp ngoại vụ nhóm đảng ( chữ Trung giản thể : 党群外事协调局 ) đảm nhiệm phối hợp, quản lí công tác làm việc đối ngoại qua lại của cơ cấu tổ chức thường trực Trung ương và đảng ủy của những tỉnh, khu tự trị, thành phố thường trực Trung ương .

Cục truyền bá tin tức[sửa|sửa mã nguồn]

Cục truyền bá tin tức ( chữ Trung giản thể : 信息传播局 ) đảm nhiệm nghiên cứu và điều tra lí luận và thực tiễn mà truyền bá tin tức đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đảm đương quy hoạch toàn vẹn, phối hợp lập kế hoạch tổng thể và toàn diện về việc tuyên truyền tin tức công tác làm việc đối ngoại của Đảng cùng với công tác làm việc phát hành tin tức đối ngoại, đảm nhiệm công tác làm việc phối hợp ngoại giao công cộng có tương quan và những khuôn khổ truyền bá đối ngoại do Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phó thác mà trông coi .

Cục lễ tân[sửa|sửa mã nguồn]

Cục lễ tân (chữ Trung giản thể: 礼宾局) chủ yếu phụ trách công tác tiếp đãi lễ nghi của phái đoàn đến thăm hỏi do Đảng Cộng sản Trung Quốc và Bộ liên lạc đối ngoại Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thỉnh mời và tổ chức đoàn đi nước ngoài cùng hoạt động liên quan đến ngoại giao khác. Hiện tại có được một cánh đội ngũ nhân viên tiếp đãi lễ tân kinh nghiệm, thực tiễn.

Cục cán bộ[sửa|sửa mã nguồn]

Cục cán bộ ( chữ Trung giản thể : 干部局 ) đảm nhiệm những việc làm của cán bộ trong cơ quan Ban như tuyển dụng, điều phối, khảo hạch, nhậm chức và miễn chức, tu dưỡng và huấn luyện và đào tạo, tiền lương, phúc lợi và luân phiên biến hóa, quản lí nhân viên cấp dưới lưu lại ở quốc tế cùng với tra xét, kiểm soát và điều chỉnh cơ cấu tổ chức, biên chế nhân sự của nhân viên cấp dưới trong thời điểm tạm thời ra quốc tế ; thực thi chỉ huy, trông coi đốc xúc và quản lí công tác nhân sự của đơn vị chức năng chính sự thuộc về Ban .

Đảng ủy cơ quan[sửa|sửa mã nguồn]

Đảng ủy cơ quan ( chữ Trung giản thể : 机关党委 ) đảm nhiệm những việc làm của Đảng trong cơ quan Ban như thiết kế tư tưởng, tổ chức triển khai, tác phong và kỉ luật kiểm tra công tác làm việc, chỉ huy cơ quan tương quan đến người lao động, người trẻ tuổi, phụ nữ .

Phòng nghiên cứu và điều tra biên soạn tin tức[sửa|sửa mã nguồn]

Phòng điều tra và nghiên cứu biên soạn tin tức ( chữ Trung giản thể : 信息编研室 ) đảm nhiệm sưu tập, đưa ra phân phối tin tức có tương quan của yếu tố quốc tế và chính đảng những nước trên quốc tế so với công tác làm việc liên lạc đối ngoại và tìm hiểu điều tra và nghiên cứu của Ban này, biên soạn nghiên cứu và điều tra nền móng tư liệu mang tính tổng hợp, tin tức hóa cho mạng lưới hệ thống mạng của Ban này và đề ra cung ứng kĩ thuật bảo vệ mạng lưới hệ thống tự động hóa văn phòng .

Lãnh đạo Ban những khóa trước[sửa|sửa mã nguồn]

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *