Nhiệm vụ của ban đại diện cha mẹ học sinh bao gồm những gì? Ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu khoản tiền nào?


Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp con tôi bắt phải đóng 1 triệu đồng kinh phí để ủng hộ trẻ em nghèo nhưng lại bảo là trên tiêu chí tự nguyện. Ngoài ra, còn đóng thêm chi phí mua điều hoà là 100 nghìn mỗi em. Tôi rất bức xúc và không biết việc thu tiền vô tội vạ như vậy có đúng không? Xin hãy giải đáp thắc mắc giúp tôi! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Nhiệm vụ và quyền hạn của ban đại diện cha mẹ học sinh bao gồm những gì?

Căn cứ tại Điều 4 Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh phát hành kèm theo Thông tư 55/2011 / TT-BGDĐT pháp luật về trách nhiệm và quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp như sau :

Thứ nhất, về nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:

– Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp và những giáo viên bộ môn tổ chức triển khai những hoạt động giải trí giáo dục học sinh ;

– Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp chuẩn bị nội dung của các cuộc họp cha mẹ học sinh trong năm học;

– Tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh ; tu dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, trợ giúp học sinh yếu kém, hoạt động học sinh đã bỏ học trở lại liên tục học tập ; trợ giúp học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có thực trạng khó khăn vất vả khác .

Thứ hai, về quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:

– Quyết định triệu tập những cuộc họp cha mẹ học sinh theo lao lý tại Điều 9 của Điều lệ này ( trừ cuộc họp đầu năm học cử Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp ) sau khi thống nhất với giáo viên chủ nhiệm lớp ;- Tổ chức lấy quan điểm cha mẹ học sinh của lớp về giải pháp quản trị giáo dục học sinh để đề xuất kiến nghị đơn cử với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn về giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, chất lượng dạy học ;- Phối hợp tổ chức triển khai những hoạt động giải trí giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục truyền thống cuội nguồn, hoạt động giải trí văn hóa truyền thống, văn nghệ, thể thao để thực thi tiềm năng giáo dục tổng lực cho học sinh sau khi thống nhất với giáo viên chủ nhiệm lớp .

Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lấy từ đâu?

Căn cứ khoản 1 Điều 10 Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh phát hành kèm theo Thông tư 55/2011 / TT-BGDĐT lao lý về kinh phí đầu tư hoạt động giải trí của Ban đại diện cha mẹ học sinh như sau :- Kinh phí hoạt động giải trí của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn hỗ trợ vốn hợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp .- Kinh phí hoạt động giải trí của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí đầu tư hoạt động giải trí của những Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp theo khuyến nghị của cuộc họp toàn thể những trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đầu năm học và nguồn hỗ trợ vốn hợp pháp khác cho Ban đại diện học sinh trường .

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu khoản tiền nào ?

Ai là người quản lý kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh?

Căn cứ khoản 2 Điều 10 Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh phát hành kèm theo Thông tư 55/2011 / TT-BGDĐT người quản trị kinh phí đầu tư của Ban đại diện cha mẹ học sinh là trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh .- Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch tiêu tốn kinh phí đầu tư được ủng hộ, hỗ trợ vốn và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể những thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thống nhất quan điểm ;- Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với Hiệu trưởng để quyết định hành động kế hoạch sử dụng kinh phí đầu tư được ủng hộ, hỗ trợ vốn và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất quan điểm .

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu khoản tiền nào?

Căn cứ khoản 3, 4 Điều 10 Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh phát hành kèm theo Thông tư 55/2011 / TT-BGDĐT lao lý về thu, chi kinh phí đầu tư của Ban đại diện cha mẹ học sinh như sau :Thứ nhất, việc thu, chi kinh phí đầu tư của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo vệ nguyên tắc công khai minh bạch, dân chủ ; sau khi tiêu tốn phải báo cáo giải trình công khai minh bạch quyết toán kinh phí đầu tư tại những cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và những cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Không pháp luật mức kinh phí đầu tư ủng hộ trung bình cho những cha mẹ học sinh .

Thứ hai, ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học:

+ Các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện .+ Các khoản ủng hộ không ship hàng trực tiếp cho hoạt động giải trí của Ban đại diện cha mẹ học sinh : Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo vệ bảo mật an ninh nhà trường ; trông coi phương tiện đi lại tham gia giao thông vận tải của học sinh ; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường ; khen thưởng cán bộ quản trị, giáo viên, nhân viên cấp dưới nhà trường ; shopping máy móc, trang thiết bị, vật dụng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản trị, giáo viên và nhân viên cấp dưới nhà trường ; tương hỗ công tác làm việc quản trị, tổ chức triển khai dạy học và những hoạt động giải trí giáo dục ; thay thế sửa chữa, tăng cấp, thiết kế xây dựng mới những khu công trình của nhà trường .Như vậy, trường hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp con của bạn nhu yếu nộp những khoản phí không trên tiêu chuẩn tự nguyện như 1 triệu tiền ủng hộ trẻ nhỏ nghèo, 100 nghìn tiền dể shopping máy lạnh là trái nguyên tắc và bạn không cần phải đóng khoản ngân sách này .

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *